Tag Archives: integrity

ONONDERBROKE LIG

Terwyl die vorige Parashah (Ex 25 tot 27) hoofsaaklik ‘n beskrywing gegee het van die tabernakel – hoe dit gebou moes word en watter artikels alles in die tabernakel geplaas moes word, fokus hierdie week se Parashah (Ex 27-30) grotendeels op die priester – watter soort klere hy moes dra, hoe hy ingeseën moes word … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

JOU DEEL IN DIE LEWE

Die naam van die parashah vir hierdie week is “Pinchas” en dit verwys na Pinchas (of Piengas) wat sy spies geneem het en ‘n man en ‘n vrou in ‘n tent deurboor het. Die man was ‘n Yiesraéliet (‘n leier uit die stam van Shiemón) wat openlik gesondig het en gemeenskap met ‘n Midianitiese vrou … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

INSPIRED TO DO WHAT IS RIGHT

A couple of weeks ago someone wrote an article on News24 making strong statements about the so-called inconsistency of moral standards in the Bible. Statements like these: “The Bible is not a moral code …”; “The bible in no way reflects how we should live our lives …” and “Moral teachings from the bible is … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HOE KONSEKWENT IS ONS?

Die afgelope week of drie was daar behoorlik ‘n herrie los toe Woolworths besluit het om alle Christelike tydskrifte soos Joy!, Lig, Juig en Leef van sy rakke te verwyder. Volgens ‘n verklaring wat hulle uitgereik het, was dit suiwer ‘n ekonomiese besluit en die enigste rede was dat hierdie tydskrifte eenvoudig nie goed genoeg … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment