Tag Archives: heart

‘N DAGBOEK MET ‘N HART

Die boeke van 1 en 2 Kronieke word miskien nie so gereeld soos die Psalms gelees nie, maar daar is iets besonders in hierdie boeke vir ons opgesluit. Baie mense het al gewonder waar die naam “kronieke” vandaan kom. Almal van ons onthou vir Gus Portokalos, die pa van die “bride to be” in “My … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

BEWAAK JOU HART!

Twee weke gelede het ons oor die tema van die mens se hart en gees gepraat en gesien hoe ‘n belangrike plek dit inneem binne die breë boodskap van die Skrif. Ons het gesien dat hart en siel dikwels na die dieselfde aspek (of aspekte) van ons mens-wees verwys: die aspekte van ons denke en … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HEART AND SPIRIT

Anyone who desires to understand the Word of Yahweh properly, needs to make sure that he or she understands (at least a little bit of) the Hebrew way of looking at life, the Hebrew way of thinking and the Hebrew way of expressing oneself. With one or two possible exceptions, all of the writers of … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

WEES STERK EN VOL MOED

Hierdie week se voorgestelde Torah lesing bestaan slegs uit Deuteronomium (Devariem) 31 en dis nie moeilik om die sentrale tema in hierdie hoofstuk te identifiseer nie: Wees sterk en vol moed, want Yahweh sal met jou wees. In die hele Skrif tref ons die oproep “Wees sterk” of “Wees sterk en vol moed” altesaam 22 … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

‘N HART OM TE VERSTAAN

Ek het die afgelope week die voorreg gehad om ʼn egpaar te ontmoet wat gehoor-gestremd is, maar wat ook die Name van die Vader en die Seun en die betekenis van die Shabbat en die feeste leer ken het. Die vrou kan glad nie hoor nie en kommunikeer baie moeilik met mense wat nie gebaretaal … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

THE SPRINKLING OF CLEAN WATER

When looking for something that links Vayikra (Leviticus) 9 with Yechezkel (Ezekiel) 36 – the two chapters that constitute the main part of this week’s group of Parashah readings – the word “sprinkle” catches the eye:  As part of the sin offering that had to be prepared – both for the sins of the priests … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE HART VAN DIE TORAH

Baie mense verstaan onder die woord “Torah” die wette van die Ou Testament, en wanneer hulle hierdie woord hoor, is hulle by voorbaat skepties en verwag hulle om net ‘n hele string reëls en ellelange lysies van moets en moenies te hoor. Dit is natuurlik glad nie die geval nie. Die woord “Torah” is afgelei … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

LIEFDE UIT DIE HART UIT

Daar is ‘n bekende Joodse rabbi met die naam Schneur Zalman van Liadi wat meer as 200 jaar gelede gelewe het. Hy was ‘n ouer tydgenoot van Napoleon en is bekend vir die sterk standpunt wat hy teen Napoleon ingeneem het toe die Franse leërs Rusland binnegeval het. Terwyl baie ander rabbi’s van sy tyd … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HY WAT ONS HARTE KEN

Die boek Handelinge is ‘n merkwaardige beskrywing van die wyse waarop die geloof wat ons vandag as ONS geloof beskou, begin vorm aanneem het en die harte en die lewens van doodgewone mense in beslag geneem, en verander het. Aan die begin van die boek ontmoet ‘n mens ‘n handjievol gelowiges wat, nog baie onseker … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Suurdeeg, sonde en suiwer harte

The file may be viewed here. Tags: feasts, heart, unleavened bread, older

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Die gesindheid van ons harte

The file may be viewed here. Tags: heart, older, attitude

Posted in | Tagged , , | Leave a comment