Tag Archives: forgiveness

VERGIFNIS

As mens die paar hoofstukke deurlees wat deel uitmaak van hierdie week se Torah leesprogram (Num 30 tot 36) is daar ‘n hele aantal verwysings na die aspek van vergifnis. In hoofstuk 30 kom die woord “vergewe” drie keer na vore (30:5; 30:8 en 30:12). In hoofstuk 31 en 32 word daar gereeld van reiniging … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT SHUVAH

Die Shabbat tussen Yom Teruah en Yom Kippur staan bekend as Shabbat Shuvah, wat beteken “Shabbat van Terugkeer” (“Sabbath of Return”). Die woord “shuvah” hou verband met die begrip “teshuvah” wat “berou” (“repentance”) beteken. Op hierdie Shabbat is dit gebruiklik om ter voorbereiding met die oog op Yom Kippur, al die klem te laat val … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

THE IMPORTANCE OF CONFESSION

Bemidbar (Numbers) 5:6 “Speak to the children of Yisrael, When a man or woman commits any sin that men commit in trespass against Yahweh, and that being is guilty, then they shall confess their sin which they have done. And he shall restore his guilt in its principal, plus one-fifth of it, and give it … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment