Tag Archives: feasts

SUKKOT 2019

The file may be viewed here. Tags: feasts, Sukkot

Posted in | Tagged , | Leave a comment

WAT IS DAAR OM NA UIT TE SIEN IN DIE SEWENDE MAAND?

Daar is baie mense wat frons oor die feeste en wat geen rede sien waarom gelowiges in die Messias vandag nog die feeste moet hou nie. Om hulle standpunt te steun, gryp hulle na verse in die Skrif soos Jes … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

THE DELIVERANCE OF ELOHIM

I experienced something this past week that I am sure many of you have experienced before. While I was reading Psalm 50 earlier this week, I was suddenly reminded very clearly of something that happened many years ago – 21 … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

THE MEANING OF FIRST FRUITS

The file may be viewed here. Tags: feasts, first fruits

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PESACH: MORE THAN FOUR CUPS

The file may be viewed here. Tags: favour, feasts, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

VAN ONGESUURDE BRODE TOT ONGESTOORDE RUS

Afrikaans is ‘n taal wat lief is daarvoor om woorde met “onge…” te begin, soos ongeduldig, ongebonde, ongebore, ongehoord, ongedaan, ongeletterd, ongesuurd en nog tientalle ander. In die Hebreeuse taal kom hierdie verskynsel glad nie voor nie. Vir die Afrikaanse … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHAVUOT KAN JOU LEWE OMDOP

The file may be viewed here. Tags: feasts, shavuot

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SEVEN INDISPENSABLE INGREDIENTS OF PESACH

The file may be viewed here. Tags: feasts, pesach

Posted in | Tagged , | Leave a comment

A TIME TO BE SET APART

Ezek 45:18 Thus said the Master Yahweh, “In the first month, on the first of the new moon, you are to take a young bull, a perfect one, and shall cleanse the set-apart place. ” A perfect offer is to … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

YOM HASHEMINI 2017

The file may be viewed here. Tags: eighth day, feasts

Posted in | Tagged , | Leave a comment

YOM KIPPUR 2017

The file may be viewed here. Tags: feasts, Yom Kippur

Posted in | Tagged , | Leave a comment

YOM KIPPUR OF AFGEWATERDE VERSOENING?

Met die aanbreek van Yom Kippur vanjaar (2017) is dit ʼn vraag of mense vandag nog enigsins verstaan wat versoening werklik beteken. Nie net mense wat NIE die Skrif erken nie, maar ook mense wat bely dat hulle die Skrif … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

ALLES OP SY BEPAALDE TYD

Prediker 3 is ʼn hoofstuk wat mense soms teenoor mekaar aanhaal, sonder om te besef dat dit eintlik uit die Skrif uit kom. ʼn Mens hoor dikwels dat iemand sê: “Alles het sy tyd” of “Daar is ʼn tyd vir … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

LAAT JULLE STEMME HOOR!

Die fees wat vanaand (21 September 2017) begin, staan bekend as die Trompettefees of Yom Teruah, wat letterlik eintlik maar net “Dag van die harde geroep of die harde geluid of die harde geskal” beteken. Die Jode (of Yehudiem) het … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SHAVUOT (FEAST OF WEEKS / PENTECOST)

Let us look at some of the main features of SHAVUOT by highlighting each of the seven letters making up the word S-H-A-V-U-O-T (A Hebrew word literally meaning “weeks”): S   Setting aside the Set-apart days of Yahweh The sanctity of … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

IN THE WAKE OF UNLEAVENED BREAD

We are into the third week after Unleavened Bread and pretty much in the middle of the period known as “Counting the Omer”. What is a bit confusing about this designation “Counting the Omer” is that it is NOT really … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

AS YAHWEH DIE NOOD VAN SY VOLK VERANDER 2

The file may be viewed here. Tags: feasts, pesach, psalms

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

AS YAHWEH DIE NOOD VAN SY VOLK VERANDER

The file may be viewed here. Tags: feasts, pesach, psalms

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

CROSSING OVER THIS PASSOVER

Read 2 Chronicles 35:1-2; 16-19. In the weeks before this Feast of Unleavened Bread we have focused on the urgent need for believers, in this particular point in time, to take a critical look at their own lives and to … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

BACK TO OUR FIRST LOVE

The new moon of two and a half days ago introduced the first day of the first month of the Scriptural calendar. The fixed date for Pesach is the 14th day of the first month, which will fall on Wednesday … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HUTTEFEES: HY SAL SY TENT OOR HULLE OOPSPAN

Konkordansies moet versigtig hanteer word: Daar is ‘n groot verskil tussen ‘n woord wat alleen staan OF ‘n woord wat deel van ‘n ander woord is. Bv lig: Lig; ligglans, verlig; oplig, gewillig, liggaam, liggaamsgebrek Of Tent: tent, tente, tentwoning, … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE FEES BY DIE UITGANG VAN DIE JAAR

The file may be viewed here. Tags: conclusion, feasts, Sukkot

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

YOM KIPPUR EN DIE ESSENSIE VAN BEKERING

The page may be viewed here. Tags: feasts, repentance, Yom Kippur

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE PROFETIESE BETEKENIS VAN TROMPETTE

Die fees reg aan die begin van die sewende maand, volgens die kalender wat in die Skrif gevolg word, word “Yom Teruah” genoem en normaalweg as “Trompettefees” of “Feast of Trumpets” vertaal. Die boek van Openbaring, wat bekend is vir … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

DIT WAT OP DAARDIE PESAG GEBEUR HET

Verlede week het ons gefokus op die beskrywing in Johannes 12 toe Y’shua 5 dae voor Pesag (en dus ook 5 dae voor sy dood) op die vul van ʼn esel Jerusalem binnegegaan het. Ons het na die oorweldigende reaksie … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIT WAT VOOR DAARDIE PESAG GEBEUR HET

Die vraag word soms gevra waarop ons vandag behoort te fokus, wanneer ons die Pesag vier. Behoort ons te fokus op die eerste Pesag, toe die Israeliete uit Egipte getrek het of behoort ons liewer die fokus te laat val … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

YOM HASHEMINI 2015

Hierdie dag staan ook bekend as “Shemini Atseret” wat gewoonlik vertaal word met “The Assembly of the Eighth Day”. Lev 23:36 “Sewe dae lank moet julle aan Yahweh ‘n vuuroffer bring. Op die agtste dag (“Yom Hashemini”) moet daar vir … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

THE PARADOX OF SUKKOT

PARADOX => gr. PARA (contrary to; against) + DOXA (opinion – from DOKEIN: to appear; to seem; to think) The Paradox of Sukkot: sleeping in tents, focusing on the 40 years in the wilderness; the temporariness and the fragile nature … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

VAN KIPPUR NA SUKKOT

FIND PAGE HERE Tags: feasts, Sukkot, Yahweh, Yom Kippur

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

SHAVUOT 2015

“Shavuot” kom van die woord “sheva” wat in Hebreeus twee betekenisse kan hê: (1) Om iets sewe maal te doen en (2) om ‘n eed te neem, te sweer of iets te belowe. Hierdie twee betekenisse hou baie sterk met … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

THE DELIGHT OF PESACH

The definition Pasach – “to pass over” or “to skip over” (Shemot/Ex 12:13) Background of a devastating destruction (firstborn sons of Mitzraim/Egypt) Demonstration of Yahweh’s undeserved favour The day The 14th day of the month of Aviv/Month of the green … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

HOE BEREI MENS VOOR VIR PESAG?

Sommige mense sal daarop wys dat Pesag (Pasga) en Ongesuurde Brode ‘n fees van herinnering is. Dit herinner ons jaar na jaar aan gebeure wat lank gelede plaasgevind het. ‘n Mens berei jou immers slegs voor vir iets wat nog … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

TIEN DAE VAN VOORBEREIDING

Die tien dae tussen Yom Teruah (Dag van Trompette) en Yom Kippur (Dag van Versoening) word normaalweg gesien as dae van voorbereiding met die oog op Yom Kippur. Die Yehudiem noem dit “The Days of Awe”. Waarom moet ‘n mens … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HOSHIANAH – GEE TOG REDDING!

Onder die Yehudiem staan die sewende dag van Sukkot bekend as Hoshana Rabbah, wat vertaal kan word as “Die groot Hoshana” of “Die groot Begeerte na Redding”. Die woord “Hoshana” of Hosanna (soos dit allerweë in Afrikaans bekend is) is … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

COUNTING THE OMER

The time between Pesach and Shavuot is also known as the time of the Counting of the Omer. This designation, Counting the Omer, is based upon the following Scriptural passages: Lev 23:15-16 And from the morrow after the Sabbath, from … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PESAG EN NUWE LEWE

Daar is soveel simboliek van nuwe lewe wat na vore kom as ‘n mens na die gebeure kyk wat met die Israeliete se uittog uit Egipte gepaard gegaan het. Dieselfde bonatuurlike ingryping van Yahweh wat gelei het tot die dood … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PESAG, IN WIE SE NAAM?

Die Joodse tradisie is om 4 bekers te gebruik tydens die Pesag seder maaltyd. Ons volg nie hierdie gebruik nie, omdat dit nie ‘n Skriftuurlike voorskrif is nie. Daar moet egter ‘n rede wees waarom daar spesifiek VIER bekers gebruik … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

PESAG, FEES VAN HOOP

Terwyl ‘n mens deesdae kort-kort hoor van allerhande nuwe soorte feeste wat gehou word – kunste-feeste, bier-feeste, jazz-feeste, kreef-feeste, olyf-feeste, oester-feeste, film-feeste en nog baie meer, is daar nie baie mense wat notisie neem van Pesag, een van die mees … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

DIE AGSTE DAG

Yom Hashemini = Agste Dag = Syfer 8 dikwels in kombinasie met 7. Pasgebore baba: Sewe dae van versorging; Besnydenis op die agste dag Nasireër: Sewende dag is “dag van reiniging” (hare skeer); Agste dag is dag van Versoening Toewyding … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SUKKOT: TYD VAN VOORBEREIDING

Dit is interessant dat die Torah lesing vir Sukkot begin by Wayyiekra (Lev) 22:26 en dan die hele Wayyiekra (Lev) 23 insluit. Wayyiekra 23 is natuurlik die hoofstuk waarin die sewe groot feeste in detail beskryf word en dit word … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE TWEE KANTE VAN YOM KIPPUR

Yom Kippur lê om die draai en daar is baie gelowiges wat nog steeds worstel met die vraag: Is Yom Kippur regtig bedoel vir nie-Jode en, indien wel, watter betekenis hou dit vir ons in? Daar behoort by ons geen … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

OM YAHWEH AAN TE HANG

Hierdie week se Torah leesstuk sluit in Devariem (Deut) 29 en 30. Die heel laaste vers van hierdie gedeelte is Deut 30:20 waar daar staan: “Jy moet Yahweh jou Elohiem liefhê, na sy stem luister en Hom aanhang; want dit … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

VAN BELOFTE TOT EERSTELING

Shavuot is ‘n fees waarop daar van die vroegste tye af, eerstelinge gebring is na die plek van byeenkoms. Die ensiklopedie van Wikipedia beskryf dit as volg: “Shavuot was also the … day on which individuals could bring the Bikkurim … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

GEPASTE INLEIDING VIR PESAG

Lev 2:1 praat van twee partye: “nefesh” (siel of mens) en Yahweh. Op ‘n verborge manier is hierdie vers ‘n uiteensetting van watter soort verhouding daar tussen die MENS en YAHWEH behoort te wees: 1. (die mens moet) voedseloffers bring … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SUKKOT AND THE MEANING OF LIFE

We have seen that Sukkot is a feast of joy.  Funny that the book of Kohelet (Ecclesiastes / Prediker) is traditionally seen as a fitting book to read during the feast of Sukkot.  Many people feel that Ecclesiastes is a … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

MET YOM KIPPUR HET EK ONTDEK …

Dit is nie vreemd om in die Skrif ‘n uitspraak aan te tref nie wat só verwoord word asof dit alreeds plaasgevind het, terwyl dit gaan oor ‘n werklikheid wat nog eers êrens in die toekoms moet plaasvind. So het … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

TRUMPETS AND THE COMING OF MESSIAH

We have established from Scriptures that the blowing of the shofars on Yom Teruah is first and foremost aimed at the people of Yahweh as a wake-up call to repentance, in the light of some form of future judgement. Just … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

SHAVUOT, FEES VAN VREUGDE

Shavuot, ook bekend as Fees van Weke (Shemot / Ex 34:22); Fees van die Oes (Shemot / Ex 23:16), Dag van die Eerstelinge (Bemiedbar / Num 28:26) en Pinkster (Engels: “Pentecost” – afgelei van die getal “50”) is seker een … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PESAG VIR VANDAG

Tags: feasts, pesach

Posted in | Tagged , | Leave a comment

The true meaning of Yom Kippur

The file may be viewed here. Tags: feasts, Yom Kippur

Posted in | Tagged , | Leave a comment

VIER VAN DIE GROOTSTE YOM TERUAH’S VAN ALLE TYE

Yom Teruah beteken letterlik “Dag van die groot geskal” (Engels: “Day of clamour”) en in die Skrif word die woord “teruah” normaalweg binne die konteks van die blaas van ramshorings (“shofars”) of trompette gebruik. Soms is daar egter ook sprake … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Fees van vernuwing

The file may be viewed here. Tags: chanukah, feasts, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Balans tussen gebrek en genoeg

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, Yom Kippur

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Ek gee hulle in jou hand

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, teruah, trumpets

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Veel meer as net ‘n fees

The file may be viewed here. Tags: feasts, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Suurdeeg, sonde en suiwer harte

The file may be viewed here. Tags: feasts, heart, older, unleavened bread

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Stemme en geluide op Yom Teruah

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, teruah, trumpets

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Shavuot: ‘n radikale boodskap

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, shavuot

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Unleavened Bread and Yahweh’s strong hand

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, unleavened bread

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Verwyder alle suurdeeg

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, unleavened bread

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

A mind-set focused on eternity

The file may be viewed here. Tags: eighth day, feasts, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Van Yom Kippur tot Dereg Kippur

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, Yom Kippur

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Do not lose your focus!

The file may be viewed here. Tags: easter, feasts, older, unleavened bread

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Oor Pesag, plante en poorte

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Pesach 2007

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Feast of Tabernacles: Feast of fruit

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, Sukkot, tabernacles

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Die betekenis van Yom Kippur

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, Yom Kippur

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Is die feeste nog relevant?

The file may be viewed here. Tags: feasts, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment

The things we chose to do

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, Sukkot, tabernacles

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Kom ons wees bly!

The file may be viewed here. Tags: feasts, joy, older, Sukkot, tabernacles

Posted in | Tagged , , , , | Leave a comment

Did Avraham know Yahweh’s feasts?

The file may be viewed here. Tags: Avraham, feasts, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Pesag of Paasfees?

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

My beste vir Yahweh

The file may be viewed here. Tags: feasts, first fruits, older, pesach

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Die viervoudige betekenis van Yom Kippur

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, Yom Kippur

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die vasgestelde tye en wat dit vir ons beteken

The file may be viewed here. Tags: feasts, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Op watter dag behoort Pasga gevier te word?

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die feeste van die maand Abib

The file may be viewed here. Tags: feasts, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die feeste wat talle christene nog nooit gevier het nie

The file may be viewed here. Tags: feasts, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment