Tag Archives: doctrine

SOOS EEN WAT GESAG HET

Ons het verlede week by die interessante woordjie “hineini” (Hier is ek!) stilgestaan en uitgebrei oor hoe hierdie woord ‘n mens kan help om in die Skriftuurlike patroon te kom van “steering away from asking too many questions and progressing to a point where we regain our amazement and excitement about being a follower of … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment