Tag Archives: creation

PLEKKE VAN BETEKENIS

Verlede week het ons opnuut ‘n kykie gekry in die belangrikheid en die afgesonderdheid van die sewende dag. Hierdie unieke karakter van die sewende dag het sy ontstaan te danke aan die feit dat Yahweh op die sewende dag van al sy skeppingswerk gerus het en so het dit gekom dat die sewende dag later … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

OP HIERDIE DAG

Dis gebruiklik om met die begin van elke nuwe siklus van Torah-lesings (in die week wat volg na die Agste Dag of Yom Hashemini) stil te staan by die skepping en by die dinge wat reg aan die begin gebeur het. Die naam van die eerste boek in die Skrif is alreeds ‘n goeie aanduiding … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Vraag oor skepping

HD, Klerksdorp ‘n Klompie van ons is besig om B’reishiyt te studeer. Ons het afgekom op argumente dat die hele skepping reeds in B’reishiyt 1:1 geskape is, “in die begin”. In verse 2 word dit gesê die aarde “hayah” /became/het woes en leeg geword. Nou is daar ‘n verdere argument dat dit dié periode is … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: KLIMAKS VAN DIE SKEPPING

Twee weke gelede het ons oor Noag gepraat wie se naam “rus” beteken en gesien dat daar ‘n verband tussen Noag en die Messias is, want Jesaja 11:10 het voorspel dat daar ‘n wortel en ‘n takkie uit die stam van Isai sou voortkom wat ‘n banier vir die nasies van die wêreld sal wees … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

THE SPACE WE MAKE FOR YAHWEH

There is a clear resemblance between the creation of the universe and the creation of the tabernacle. The creation of the universe took place in seven days. The creation of the tabernacle is described in seven passages, each one introduced by the words “And Yahweh spoke to Mosheh, saying …” The seven passages are (1) … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SKEPPING IN WYSHEID

Hierdie week word daar van voor af met die Torah siklus begin en die weeklikse Torah lesing, wat bekend staan as “Bereshiet”, strek van Gen 1:1 tot Gen 6:8. Die sentrale tema van hierdie lesing of Parashah is, soos ‘n mens kan verwag, die Skepping. Deesdae is die Skrif se beskrywing van die skepping ‘n … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Creation

If you enjoyed this quiz, please let us know! Tags: creation, genesis

Posted in | Tagged , | 4 Comments

VLAGSKIP VAN DIE SKEPPING

‘n Vlagskip (Engels: “Flagship”) is die skip waarop die bevelvoerder van ‘n vloot skepe gevind sal word en ook die vlag wat dié betrokke vloot identifiseer. Figuurlik gesproke is die “vlagskip” van ‘n maatskappy of ‘n organisasie die produk of skepping van daardie maatskappy wat as die belangrikste en toonaangewende produk beskou word. So byvoorbeeld … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

FOKUS OP DIE SKEPPING

Dit is gebruiklik om op die Shabbat ná Sukkot en Yom Hashemini (of: Die Agste Dag) op die Skepping te fokus. Daar is ‘n sekere skepping-simboliek wat reeds in die samestelling van hierdie twee opeenvolgende feeste opgesluit lê. Sukkot is sewe dae lank, net soos die skepping in sewe dae plaasgevind het. Yom Hashemini of … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment