Tag Archives: belief

BELIEF INSPIRED BY SCRIPTURE 2
13 April 2024

Today we shall continue with our 66 statements of belief, based upon selected passages from the 66 books of the Bible. Let us keep in mind the two principles that need to be applied, when taking on the task of articulating one’s belief. Firstly, belief is primarily supposed to be expressed by means of a … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

BELIEF INSPIRED BY SCRIPTURE
6 April 2024

There are TWO PRINCIPLES concerning belief that we have spoken about recently. These two principles are vitally important, if we are serious about following the same pattern of belief as the patriarchs and the prophets, and also the portrayal of belief, found in the Messianic Scriptures (or New Testament). The FIRST of these principles is … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

OUR MONOTHEISTIC BELIEF
2 March 2024

I read this remark the other day: “The Hebrew Bible is a good example of what may be called literature of repeated self-criticism. Other ancient civilisations recorded their VICTORIES. The Israelites recorded their FAILURES. This is what the books of Moses and the prophets are mostly about.” The question is: Why is there such a … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Wat glo julle?

FB, Adres Onbekend Ek het op julle webblad afgekom omdat ek meer inligting oor Kersfees gesoek het. Tog lyk dit vir my asof ons nogal dieselfde glo. Kan jy dalk kortliks vir my se wat julle glo en hoe julle verskil van ander kerke. Jy kan maar reguit wees. :) Ek glo dat God (Elohim) … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 1 Comment

Statement of Beliefs

BK, Location Unknown Please could you e-mail me your Ministries’ Statement of Beliefs. Many thanks. Comments: I am not very fond of working with statements of belief, although I realise that Scriptures require that we should always be ready to give an answer to those who may be asking concerning the expectation that is within … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Wat glo julle?

MV, Somerset Wes Ek het per ongeluk op julle webwerf afgekom en ek dink dat daar dalk ‘n rede daarvoor is. Ek behoort aan die n.g kerk en vind dit moeilik om deel van so ‘n massa klomp mense my Christenskap uit te leef. Kan julle my meer van julle geloof, gebruike en rituele vertel. … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

ONGEGRONDE VREES

Die uitstuur van die 12 uitgesoekte manne in Numerie 13 om die Beloofde Land te gaan verken, bring aspekte na vore wat besonders relevant is vir die ongewone tyd waarin ons op die oomblik is. Hierdie was nie sommer enige manne nie. Hulle is gereken as leiers – “owerstes” – in hulle afsonderlike stamme. Twaalf … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

TIEN BEDES WAT JOU LEWE KAN VERANDER

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SCRIPTURAL STATEMENTS OF BELIEF

We are seeing all kinds of statements and declarations with regards to COVID-19 in the media and almost every single day more of these declarations are added. To mention just a few of these – the following have come up instantly in a quick Google search: Statement by President Cyril Ramaphosa on measures to combat … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE GELOOF VAN ONS VOORGANGERS

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged | Leave a comment

GELOOF IS ‘N MANIER VAN LEWE

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged | Leave a comment

DIE RAAKPUNT TUSSEN SY NAAM EN ONS GELOOF

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

BEWAAK JOU HART!

Twee weke gelede het ons oor die tema van die mens se hart en gees gepraat en gesien hoe ‘n belangrike plek dit inneem binne die breë boodskap van die Skrif. Ons het gesien dat hart en siel dikwels na die dieselfde aspek (of aspekte) van ons mens-wees verwys: die aspekte van ons denke en … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

MONUMENTE VAN GELOOF

Die Parashah van Gen 23:1 tot 25:18 wat “Chayei Sarah” (The life of Sarah) genoem word, beskryf die dood van beide Sarah en Avraham. Sarah se lewe en dood word saamgevat in Gen 23:1-2 “En die lewensjare van Sarah was honderd sewe en twintig jaar. Dit was die lewensjare van Sarah. En Sarah het gesterf … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

VAN WANHOOP TOT INNERLIKE STERKTE

Daar is mense wat dink geloof en religie (Eng. “religion”) is dieselfde ding.  As mens bloot na die oorsprong van die woord “religie” kyk, kan dit een van drie dinge beteken: (1) die her-lees van geskrifte of  die herhaalde nadenke oor gebeurtenisse wat ‘n bo-natuurlike dimensie vertoon – “re-legere” beteken “weer (en weer) lees” – … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

VREES EN GELOOF

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

A QUESTION OF BELIEF

Questions are very much part of our lives. Sometimes our questions are simple and practical, and require just a “yes” or a “no” (Have you remembered to switch off the stove?). Sometimes we use a “who” or a “what” or a “when” with our questions and then a more specific answer is required (When did … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

THROUGH THE EYES OF CHILDREN

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

GELOOF, HOOP EN INTEGRITEIT

Vandag, 10 Februarie 2018, is dit presies 5 jaar gelede dat een van die mees bekende rabbi’s van Israel se meer onlangse geskiedenis oorlede is. David Hartman het 81 jaar oud geword en sal onthou word as iemand wat tot die dag van sy dood, sy lewe daaraan gewy het om transformasie en herlewing en … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HOW FEAR CAN BE TURNED AROUND

When Yaákov found himself in a situation where he had to face Esau again, after many years of living in two separate worlds, Scriptures simply tell us: “And Yaákov was greatly afraid and distressed” (Gen 32:7). Over the centuries, the Jewish sages have come up with two very interesting comments on this Parashah, which includes … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

BELIEVERS IN THE DEATH OF MESSIAH

A wise old Jew once prophesied to the king that his favourite mistress would soon die. Sure enough, the woman died a short time later. The king was certain that the old man’s prophesy had brought about the woman’s death and he wanted revenge. He called in the Jew and said he would like to … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

OM TE DOEN WAT GEDOEN MOET WORD

Verlede week se tema, “Om te sien wat Hy vir ons wys”, het ons onder meer uitgebring by die twee name wat die Skrif gebruik vir die plek waar Avraham sy seun, Yietsgak, moes offer: MoriYah, wat beteken “Gesien deur Yah” en “Yahweh-Yir’eh”, wat beteken “Yahweh sal mense laat sien”. Wat opvallend is, is dat … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE PAD TERUG NA GELOOF

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged | Leave a comment

IN DIE BEGIN

Die Torah leesprogram wat gebruik word om deur die eerste vyf boeke van die Skrif in een jaar te lees, begin vandag weer reg van voor af. Elke jaar se leesprogram word gewoonlik só opgestel dat dit eindig in die week waarin Yom Hashemini plaasvind – die fees wat ons die afgelope week gevier het. … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE ROETE VAN GELOOF

Ek glo nie almal is bewus daarvan dat dit verlede Sondag (25 Januarie 2015) “World Leprosy Day” was nie. ‘n Mens sou nie dink dat melaatsheid as ‘n siekte vandag nog so ernstig is dat daar spesiaal ‘n dag van bewusmaking elke jaar daarvoor opsy gesit word nie. Die getal mense reg oor die wêreld … Continue reading

Posted in | Tagged | 2 Comments

BERGE KÁN VERSIT WORD

Die Torah leesstuk van hierdie week (Lev 25:1- Lev 26:2) staan bekend as “Behar” wat beteken “in (of op of by) die berg”. Die berg wat hier ter sprake is, is die berg Sinai en Wayyikra (Levitikus) 25 wil die leser maar net daaraan herinner dat wat hier volg (soos Lev 26:46 dit stel), is … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Wat glo julle?

AV, Adres Onbekend Where could I go read more about what you believe in. Are you Jewish? (Do you wear the little cap in your services). Do you believe in the death of the Messias? Do you believe that men need to be sercomsized (sorry for the spelling:). I don’t go to a church because … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

THE FOOLISH WAYS OF MEN

This time of the year is becoming more and more famous for all kinds of bold statements about science and religion, made by people who have turned their backs on belief and have made it their new life ambition to discredit and criticize those who have chosen to follow a Scriptural (or “Biblical”) lifestyle. I … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

KAN JY DIT SIEN?

Yahweh het aan ons die vermoë gegee om te kan sien – met die oë en met die hart. Om dinge fisies met die oë te sien is dikwels nodig om ook met die hart te kan sien en te kan verstaan. Die Hebreeuse woord “ra’ah” wat normaalweg met “sien” vertaal word, beteken onder meer: … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

LEWE IN SY SKADUWEE

Hierdie week se Torah leesstuk (Bemiedbar / Numeri 13-15) bestaan hoofsaaklik uit die beskrywing van die 12 verkenners wat in die Beloofde Land ingestuur is en die twee totaal uiteenlopende verslae waarmee hulle teruggekeer het – een verslag van die groep van tien wat gesê het dis ‘n land wat sy inwoners verteer, wat wemel … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE NEGE EN NEGENTIG

‘n Paar jaar gelede is daar ‘n omstrede strokiesprent (“comic book”) reeks bekendgestel wat vandag nog die wêreld aan die praat het. Die naam van die reeks is “The 99”. Daar is deesdae ook ‘n film wat op die reeks gebaseer is met die titel “Wham! Bam! Islam!” Die skepper van die reeks is ‘n … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

AS DIE LEEU BRUL

By ‘n vorige geleentheid het ons oor die uitdaging van geloof gepraat en oor die sterk aanhang wat die ateïstiese verstaan van ons wêreld deesdae onder baie mense het. Daar is ook geen twyfel daaroor nie dat die persentasie mense in ons samelewing wat die ateïstiese standpunt aanhang, by die dag toeneem. Nadat ons ‘n … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE UITDAGING VAN GELOOF

Op die webblad van News24 het iemand ‘n paar dae gelede ‘n artikel gepubliseer met die titel “Ask an Atheist”. Binne ‘n kwessie van 5 of 6 dae was daar byna 20 000 mense wat hierdie artikel gelees het en meer as 850 bydraes wat in reaksie van regoor die land ingestroom het. Talle lesers … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

View on Scriptures

If you have landed here by accident and is really looking for our Home Page, click here. We believe that both the Pre-Messianic Scriptures (Old Testament) and the Messianic Scriptures (New Testament) are inspired by Yahweh, the Almighty. At the same time we are fully aware of the fact that many of the modern translations … Continue reading

Posted in | Tagged , | 2 Comments

TIEN WOORDE VAN AKSIE

Een van die vernaamste redes waarom die geloof van baie mense vandag in soveel opsigte verskil van die geloof van die Messias en sy onmiddellike volgelinge, is die feit dat daar in die vroeë Handelinge periode, en daarná, so ‘n groot beïnvloeding van die kant van die Griekse kultuur en die Griekse manier van dink … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

HY WAT ONS HARTE KEN

Die boek Handelinge is ‘n merkwaardige beskrywing van die wyse waarop die geloof wat ons vandag as ONS geloof beskou, begin vorm aanneem het en die harte en die lewens van doodgewone mense in beslag geneem, en verander het. Aan die begin van die boek ontmoet ‘n mens ‘n handjievol gelowiges wat, nog baie onseker … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WANNEER GELOOF GEMINAG WORD

‘n Naam wat deesdae op baie Amerikaners se lippe is en al hoe meer bekend raak, en aangehang word, regoor die wêreld, is Sam Harris, wat in 2004 ‘n omstrede blitsverkoper met die titel, “The end of Faith” geskryf het en dit twee jaar later opgevolg met nog ‘n boek, getiteld, “Letter to a Christian … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

HOE WEET ONS YAHWEH LEEF?

In ons moderne tyd waarin daar al hoe meer mense begin inval by die populêre massa-koor daar buite wat ‘n “God is dood” lied probeer uitbulder, is die vraag op baie mense se lippe: Hoe weet ons dat Yahweh leef?  Hoe kan mens seker wees dat die Een wat die Skrif aan ons voorhou as … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

GELOOF IN DIE HEBREEUSE Y’SHUA 2

Ons gaan voort om die uitsprake en optrede van Y’shua, die Messias, te vergelyk met die Joodse en Hebreeuse verstaan van die Skrif (soos blyk uit sommige Talmoed aanhalings) … The mercy we to others show, Heaven will show to us. Luk 6:36 Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. He who wishes … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Anachronistiese geloof

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die “nog meer” aspek van geloof

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die “nogtans” aspek van geloof

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die “nog-nie” aspek van geloof

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die verstommende ongeloof van hierdie volk

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Nie soos ons vaders nie

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Waarop ons nie moet bespaar nie

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

U is my verwagting

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Waarop vertrou ons?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Lig in ‘n donker wêreld

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

The ones who truly belong to Yahweh

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Lewe voor die aangesig van Yahweh

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

The challenges we are facing

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Who are we and what do we believe? 7

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Who are we and what do we believe? 6

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Who are we and what do we believe? 5

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Who are we and what do we believe? 4

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Who are we and what do we believe? 3

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Who are we and what do we believe? 2

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Who are we and what do we believe? 1

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

As dit nag word rondom jou

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Goeddoen vanuit ‘n vernude hart

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Dawied se Gibboriem

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Om die geloof te behou

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Nie te moeilik nie

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die belangrikheid van geloof

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Wat beteken vertroue op Yahweh?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die onverwagse aspek van ware geloof

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Wandel in sy weë

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Wandel of wankel?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Mense van Elohiem

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Men of Elohim

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Verward, maar nie verlore nie

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Kyk … en glo!

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

No longer as it was before (2)

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Nie meer soos dit eers was nie (1)

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die pad van geloof

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

What does it mean to say “I believe”? – Part 2

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

What does it mean to say “I believe”? – Part 1

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Our walk before Yahweh

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Ons wandel voor Yahweh

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Leer van die Vyeboom

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment