Tag Archives: Avraham

LEGENDES EN WAARHEDE OOR AVRAHAM

Die leesstuk van hierdie week begin met die mededeling dat Yahweh aan Avraham verskyn het by die terpentynbome van Mamre. Hierdie woord “verskyn” laat ‘n mens dink aan die begrip “Shekinah” wat soms gebruik word om te sê dat die … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE GESLAG VAN AVRAHAM

In die Torah leesstuk van hierdie week (Gen 23 tot 25), word daar na die dood van beide Avraham en sy vrou Sarah verwys. Sarah het 127 jaar oud geword en Avraham 175 jaar. Avraham en Sarah het gesterf, maar … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

AVRAHAM SE LETTERTEKENS VAN REDDING

The file may be viewed here. Tags: Avraham, salvation

Posted in | Tagged , | 1 Comment

OM TE DOEN WAT GEDOEN MOET WORD

Verlede week se tema, “Om te sien wat Hy vir ons wys”, het ons onder meer uitgebring by die twee name wat die Skrif gebruik vir die plek waar Avraham sy seun, Yietsgak, moes offer: MoriYah, wat beteken “Gesien deur … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

INTERSESSORS, SOOS AVRAHAM

In die Torah lesing van hierdie week leer ons vir Avraham ken as die een wat vir Sodom en sy mense voor die aangesig van Yahweh ingetree het. Avraham is die eerste persoon in die geskiedenis waarvan ons weet wat … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

REDDING VIR JOUSELF

Wanneer ‘n mens die Torah lesing van hierdie week (Gen 12-17) begin lees, lyk dit alles op die oog af na die normale manier waarop meeste van die Parashot in die Torah begin:  Gen 12:1  En Yahweh het aan Avram … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE VOORREG OM TE KAN SIEN

Die Torah leesstuk (of Parashah) van hierdie week sluit die vyf hoofstukke in van Gen 18 tot 22. Dit word genoem: “Vayeirah” – die Hebreeuse woord wat beteken: “En Hy het verskyn …” – na aanleiding van die eerste vers … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

VREEMDELINGE IN DIE WÊRELD

Bereshiet (Genesis) 23, wat deel uitmaak van hierdie week se Torah lesing, bevat heelwat elemente wat vir ons begrip gee van die wêreld waarin ons leef en hoe Yahweh verwag dat ons moet leef in hierdie wêreld. Die gedeelte begin … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Did Avraham know Yahweh’s feasts?

The file may be viewed here. Tags: Avraham, feasts, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment