Tag Archives: Avraham

THE GREATNESS OF AVRAHAM
4 Nov

Last week we looked into the subject of GREATNESS, and how humanly perceived greatness is often something completely different from the way greatness is pictured in the Biblical Scriptures. As a matter of fact, the word greatness is mostly used IN CONNECTION WITH YAHWEH, and only rarely in connection with human beings. To mention just … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

UITVERKIES AS VRIEND

In die Torah leesstuk van hierdie week hoor ons vir die eerste keer die naam, “Avraham” wat, volgens die verstaan van sommige Skrifuitlêers, aan Avram toegeken is omdat Yahweh ‘n besonderse verhouding met hom aangeknoop het en as ‘n simbool hiervan, ‘n letter van sy eie Naam, by die naam “Avram” bygevoeg het. Die profetiese … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

MONUMENTE VAN GELOOF

Die Parashah van Gen 23:1 tot 25:18 wat “Chayei Sarah” (The life of Sarah) genoem word, beskryf die dood van beide Sarah en Avraham. Sarah se lewe en dood word saamgevat in Gen 23:1-2 “En die lewensjare van Sarah was honderd sewe en twintig jaar. Dit was die lewensjare van Sarah. En Sarah het gesterf … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

LEGENDES EN WAARHEDE OOR AVRAHAM

Die leesstuk van hierdie week begin met die mededeling dat Yahweh aan Avraham verskyn het by die terpentynbome van Mamre. Hierdie woord “verskyn” laat ‘n mens dink aan die begrip “Shekinah” wat soms gebruik word om te sê dat die Allerhoogste met sy grootheid en majesteit Homself aan mense openbaar en selfs onder hulle kom … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE GESLAG VAN AVRAHAM

In die Torah leesstuk van hierdie week (Gen 23 tot 25), word daar na die dood van beide Avraham en sy vrou Sarah verwys. Sarah het 127 jaar oud geword en Avraham 175 jaar. Avraham en Sarah het gesterf, maar hulle nalatenskap duur voort tot in ons dag: Die land wat later as die Beloofde … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

AVRAHAM SE LETTERTEKENS VAN REDDING

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | 1 Comment

OM TE DOEN WAT GEDOEN MOET WORD

Verlede week se tema, “Om te sien wat Hy vir ons wys”, het ons onder meer uitgebring by die twee name wat die Skrif gebruik vir die plek waar Avraham sy seun, Yietsgak, moes offer: MoriYah, wat beteken “Gesien deur Yah” en “Yahweh-Yir’eh”, wat beteken “Yahweh sal mense laat sien”. Wat opvallend is, is dat … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

INTERSESSORS, SOOS AVRAHAM

In die Torah lesing van hierdie week leer ons vir Avraham ken as die een wat vir Sodom en sy mense voor die aangesig van Yahweh ingetree het. Avraham is die eerste persoon in die geskiedenis waarvan ons weet wat ter wille van andere ingetree en gepleit het. In die Joodse geskrifte word daar soms … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

REDDING VIR JOUSELF

Wanneer ‘n mens die Torah lesing van hierdie week (Gen 12-17) begin lees, lyk dit alles op die oog af na die normale manier waarop meeste van die Parashot in die Torah begin:  Gen 12:1  En Yahweh het aan Avram gesê: “Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE VOORREG OM TE KAN SIEN

Die Torah leesstuk (of Parashah) van hierdie week sluit die vyf hoofstukke in van Gen 18 tot 22. Dit word genoem: “Vayeirah” – die Hebreeuse woord wat beteken: “En Hy het verskyn …” – na aanleiding van die eerste vers van hoofstuk 18 waar daar staan: “Daarna het Yahweh aan Avraham verskyn by die terpentynbome … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

VREEMDELINGE IN DIE WÊRELD

Bereshiet (Genesis) 23, wat deel uitmaak van hierdie week se Torah lesing, bevat heelwat elemente wat vir ons begrip gee van die wêreld waarin ons leef en hoe Yahweh verwag dat ons moet leef in hierdie wêreld. Die gedeelte begin met die verwysing na Sarah wat op 127-jarige ouderdom gesterf het. Daar is twee interessanthede … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Did Avraham know Yahweh’s feasts?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment