VIER VAN DIE GROOTSTE YOM TERUAH’S VAN ALLE TYE

alternate textYom Teruah beteken letterlik “Dag van die groot geskal” (Engels: “Day of clamour”) en in die Skrif word die woord “teruah” normaalweg binne die konteks van die blaas van ramshorings (“shofars”) of trompette gebruik. Soms is daar egter ook sprake van ander bronne van “geskal” of “geraas” en daar is ‘n hele aantal gevalle waar die hele volk opgeroep is, of waar hulle spontaan daartoe oorgegaan het, om ‘n “teruah” te veroorsaak deur gesamentlik hardop uit te skreeu – soms tesame met die blaas van ramshorings en soms daarsonder. Die mees algemene betekenis van “Yom Teruah” is die bekende fees wat val op die eerste dag van die sewende maand en wat soms ook die “Trompettefees” (Engels: “Feast of Trumpets”) genoem word. Die Yehudiem verwys gewoonlik na hierdie dag as “Rosh Hashannah”, wat “Die begin van die jaar” beteken, maar volgens die Skrif is dit nie korrek nie, aangesien die eerste dag van Aviev (gewoonlik Maart of April) die eerste dag van die jaar genoem word. ‘n “Yom teruah” kan egter ook doodgewoon beteken: enige dag van die jaar waarop daar ‘n besondere groot geluid of ‘n geraas gemaak is. Kom ons kyk na ‘n aantal sulke “yom teruah’s” in die Skrif en wat dit vir ons oor die feesdag van Yom Teruah kan leer.

DIE YOM TERUAH BY DIE YARDEN (JORDAN)

Bemiedbar (Num) 31:6 En Mosheh het hulle na die oorlog gestuur, duisend vir elke stam … met die afgesonderde voorwerpe en die trompette by hom om alarm (“teruah“) te blaas. WAT WAS DIE GELEENTHEID? Die laaste groot veldslag voor Mosheh se dood – teen die Miedyaniete. WAT KAN ONS HIERBY LEER? Yahweh is ernstig daaroor om elke vorm van sonde en onreinheid uit ons lewens te verwyder en ons volkome vir Hom af te sonder (vers 19-24)

DIE YOM TERUAH BY YERIGO (JERICHO)

Yahushua (Jos) 6:4-5 En sewe priesters moet sewe ramshorings voor die ark dra; maar op die sewende dag moet julle die stad sewe maal omtrek; en die priesters moet op die horings blaas, en as hulle lang geluide op die ramshoring blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk ‘n groot krygsgeskreeu (“teruah“) aanhef: dan sal die stadsmuur op sy plek inval. WAT WAS DIE GELEENTHEID? Die inname van die stad Yerigo. WAT KAN ONS HIERBY LEER? As ons net gehoorsaam is, sal Yahweh self elke ondeurdringbare muur afbreek (vers 10).

DIE YOM TERUAH BY YERUSHALAYIEM (JERUSALEM)

2 Kronieke 15:14 En hulle het vir Yahweh gesweer met ‘n groot stem en met gejuig (“teruah“) en met trompette en ramshorings. WAT WAS DIE GELEENTHEID? Koning Asa begin met ‘n groot veldtog om die hele land van enige vorm van afgodediens te reinig en die volk sluit ‘n verbond met Yahweh. WAT KAN ONS HIERBY LEER? As ons vir Yahweh soek met ons hele hart, sal Hy Hom aan ons openbaar (vers 2).

DIE YOM TERUAH BY DIE YIESREËL VLAKTE (VALLEY OF JEZREEL)

Openbaring 16:14-16 Want dit is geeste van demone wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige Elohiem … en hulle het hul versamel op die plek wat in Ievrities (Hebreeus) genoem word Har Meghiddo (of: Armageddon). TsefanYah (Zeph) 1:14-15 Naby is die groot dag van Yahweh … ‘n dag van gramskap, ‘n dag van benoudheid en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting … ‘n dag van geklank van die ramshoring en krygsgeskreeu (“teruah“) teen die versterkte stede. WAT IS DIE GELEENTHEID? Die groot Dag van Yahweh, aan die einde van hierdie bedeling, wat onder meer insluit ‘n groot oorlog, heel moontlik in die Yiesreël Vlakte, in die land van Israel. WAT KAN ONS HIERBY LEER? Hierdie dag is net ‘n verskrikking vir hulle “wat van Yahweh afvallig word en wat Yahweh nie soek en Hom nie raadpleeg nie” (TsefanYah 1:6).

Kom ons neem die lesse wat in hierdie vier Yom Teruah’s verskuil is, ter harte en berei onsself voor sodat ons met die komende Yom Kippur die volle seën van versoening met Yahweh kan beleef!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »