VERBIND AAN Y’SHUA DIE MESSIAS

alternate textEk het die afgelope paar dae aan ʼn bouprojekkie gewerk, met die hulp van twee Zimbabwiërs wat, terwyl hulle met hulle werk besig was, aanhoudend met mekaar in Shona gepraat het. Die enigste woord wat ek in hulle gesprekke kon herken – ʼn woord wat byna in elke tweede of derde sin voorgekom het – was die woord “Mugabe”. Vir albei van hulle was die gebeure in Zimbabwe die afgelope paar weke (die verwydering van Robert Mugabe as president en die inhuldiging van Emmerson Mnangagwa in sy plek) by verre die grootste gebeurtenis van hierdie jaar. Maar nie een van hulle is juis opgepluk met die keuse van Mnangagwa as president nie. Soos baie ander Zimbabwiërs meen hulle die land het van die spreekwoordelike “duiwel” af wegbeweeg, maar bevind hulle nou in die “diep, blou see”. Een Zimbabwiese rubriekskrywer het dit só verwoord: “It was a quick transition from Satan to Lucifer, or from fire to fire … After all the cosmetics and the romance of newly found, artificial love, our own Lucifer, Mnangagwa was flying high. He had been presented as a Messiah …”

Dis opvallend hoe gereeld mense deesdae aan iemand die etiket van “messias” kan toeken. Aan die begin van hierdie jaar is Robert Mugabe self ook as messias vereer, toe die jeugliga van die Zanu-PF party in Zimbabwe gesê het Mugabe se verjaardag moet ʼn fees soos Kersfees wees, want vir húlle is Mugabe “Die Messias”. Een van hulle woordvoerders het gesê: “In my humble view, President Mugabe is second to Jesus Christ. He is our saviour, so his birthday means a lot for us the youths of Zimbabwe.” In die bloedige stryd in Kenia die afgelope maand of twee, waarin Uhuru Kenyatta as president aangewys is en baie Keniane openlik hulle ontevredenheid gewys het omdat die plaaslike gunsteling, Raila Odinga, nie ingekom het nie, het die messias tema ook kop uitgesteek. “He can save us … he the one who can redress the injustices that we have suffered … he is our messiah” het sommiges van Odinga gesê. Toe Nelson Mandela destyds vrygelaat is, het Ted Koppel, die bekende aanbieder van Nightline in Amerika blykbaar namens die Suid-Afrikaners gesê: “We need a Messiah to lead us out of the wilderness …” Nelson Mandela self het hierdie superstatus persepsie reggestel met sy eie bekende uitspraak: “I was not a messiah, but an ordinary man who had become a leader because of extraordinary circumstances.”

Deur die geskiedenis heen is baie ander bekende persoonlikhede ook as “messiasse” bestempel: Sportsterre soos die Argentynse sokkerspeler Lionell Messi (sommiges beweer sy van, Messi, is bloot ʼn afgekorte vorm van “Messiah”), musieksterre soos John Lennon, politieke leiers soos Adolf Hitler (daar is ontleders wat meen Hitler het aan ʼn toestand gely wat bekend staan as “Messias-kompleks” en dat hy vas geglo het dat hy sy eie, nuwe “uitverkore volk” moes bevry van die besoedeling van die boosheid van die Jode) en selfs die fiktiewe karakter Victor Frankenstein. Guillermo del Toro, is ʼn filmmaker wat bekend is vir films met monsters en die onderwêreld as tema. Iemand het met hom ʼn onderhoud gevoer en gevra waar sy liefde vir monsters vandaan kom. Sy antwoord was verstommend, om die minste te sê: “It happened when I was a young kid. Every Sunday in my hometown, channel six would show a marathon of monster movies. So I saw “It Conquered the World,” ”The Bride of Frankenstein,” ”Creature of the Black Lagoon,” ”The Incredible Shrinking Man,” ”The Monolith Monsters.” I would watch “The Raven,” ”The Black Cat,” ”Body Snatchers.” It was every Sunday. I would go to church and I would see these monsters (in my mind’s eye). They became almost an iconography. Frankenstein to me is a messiah, crucified for sins. They became almost saintly pagan figures.

Die enigste manier hoe die wêreld vandag weet van ʼn begrip soos “messias” of die Engelse “messiah” is omdat die Skrif hierdie begrip gebruik – en dan uitsluitlik met verwysing na iemand (soos ʼn koning of ʼn priester) wat ʼn uitverkore werktuig in Yahweh se hand was en ook met verwysing na iemand wat Yahweh in die toekoms na hierdie wêreld sou stuur as “Mashiag” (letterlik: “gesalfde een”) wat uitkoms en redding vir die wêreld in sy nood sou bring. Toe Y’shua van Nasaret later op die toneel verskyn het, het dit duidelik geword (en Yahweh het deur sy bemoeienis met ons, en deur die werking van sy Gees in ons harte, ons oë daarvoor oopgemaak!) dat talle van die Messiaanse gedeeltes in die Tanach in die lewe en die werk van hierdie Y’shua vervul is!
Die een wat saam met Yahweh genoem word, teenoor wie die konings van die aarde volgens Psalm 2 gereed gestaan het en saam raad gehou het (“teen Yahweh en teen sy Gesalfde”), is Y’shua. Die een vir wie Elohiem in Psalm 45 met vreugde-olie bo sy metgeselle gesalf het, is Y’shua. Die een wat in Jesaja 61 verklaar dat die Gees van Yahweh op Hom is en dat Yahweh Hom gesalf het om ʼn blye boodskap te bring aan die ootmoediges, is ʼn profetiese woord wat dui op daardie dag in die geskiedenis toe Y’shua op die Shabbat in die sinagoge opgestaan het en daardie presiese woorde gelees het en toe verklaar het: Vandag is hierdie woord in julle ore vervul! En die een wat volgens Daniel 9 bestem is om die afvalligheid te voleindig en die maat van die sondes vol te maak en die ongeregtigheid te versoen en ewige geregtigheid aan te bring en die gesig en profeet te beseël en wat hoogs afgesonder is, te salf, is Y’shua. Hy is die vervulling van letterlik honderde profesieë oor Een wat sou kom wat die Gedugte Vyand se kop sal vermorsel (Gen 3:15); wat mense se krankhede en smarte op Hom sal neem (Jes 53:4-5); wat die kudde sal laat wei soos ʼn herder (Jes 40:11); wat ʼn Raadsman en ʼn Vredevors sal wees (Jes 9:6); wat uit Betlegem Efrata as ʼn Heerser sal uitgaan (Miga 5:2); wat die vervalle hut van Dawied weer sal oprig (Amos 9:11); wat as koning in Jerusalem sal inkom op ʼn jong esel (Sag 9:9); wat vervolg sal word en sal uitroep “My El, my El, waarom het U my verlaat (Ps 22:1-2); die een teenoor wie Yahweh sou verklaar: “U is my Seun, vandag het Ek u gegenereer (Ps 2:7) en vir wie Yahweh die hoogste onder die konings van die aarde sou maak (Ps 89:27).

Vir ons is daar nie iemand hier op aarde op die oomblik wat enigsins kan aanspraak maak op die titel “Messias” nie. En wanneer mense en selfs fiktiewe karakters soos Frankenstein met hierdie titel verbind word, bewys dit maar net hoe min die wêreld regtig van die Messias af weet. Hy word genoem die Seun van Dawied, maar ook die Seun van Elohiem. Hy is ʼn Koning, maar dan ook weer, nie die soort koning wat mense verwag het nie. Hy het gekom as Verlosser, maar vir baie is Hy ʼn aanstoot en ʼn verleentheid – die steen wat deur die bouers verwerp is, het die belangrikste steen geword! Om Hom te volg is ʼn voorreg by uitnemendheid, maar dit vra ʼn prys – selfs tot op die punt van selfverloëning, bespotting en veragting. Hulle wat in Hom geglo het en Hom gevolg het, en hulle wat gesien en gehoor en geglo het dat Hy opgestaan het uit die dood, is in sy Naam en in sy unieke titel, “Messias” gedoop. Daarmee het hulle in die openbaar teenoor die wêreld bely: Ons glo, sonder om te twyfel, dat Y’shua van Nasaret die een is wat as Messias belowe is en dat selfs die dood nie in staat was om sy Messiasskap weg te neem en die Vader se plan met Hom te vernietig nie!

Wanneer ons Hom bely as die Messias, bely ons, by implikasie, ook die volgende:

1. Y’shua is ondergeskik aan Yahweh (Hy is deur Iemand groter as Hyself “gesalf”)
2. Hy is deur Yahweh gestuur en ons deur Hom (Y’shua die Messias wat U gestuur het – Joh 17:4; Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook – Joh 20:21).
3. In sy Naam is daar vergifnis van sondes (Gedoop … in die Naam van Y’shua die Messias tot vergewing van sondes – Hand 2:38).
4. Ons is geroep om sy boodskap uit te dra (geroepenes van Y’shua die Messias – Rom 1:16).
5. Sy dood en opstanding het duidelike implikasies vir ons (liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid – Rom 8:10).
6. Ons lewe nie langer vir onsself nie (Want ook die Messias het Homself nie behaag nie – Rom 15:3).
7. Ons is die afsonderlike lede van sy liggaam (Maar julle is die liggaam van die Messias en lede afsonderlik – 1 Kor 12:27).
8. Ons het die oorwinning deur die Messias (Maar Elohiem sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Meester, Y’shua die Messias – 1 Kor 15:57).
9. Dis ʼn voorreg om vir die Naam van die Messias te ly (As julle beledig word oor die Naam van die Messias, is julle geseënd – 1 Pet 4:14).
10. Ons sal opstaan en saam met Hom regeer (Hulle het herleef en as konings geregeer saam met die Messias die duisend jaar lank – Opb 20:4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »