SOEKLIG OP DIE MESSIAS 4

alternate textDie naam van hierdie week se Torah porsie (Ex 18 – 20) is “Jetro” en beskryf die periode in die woestyn, direk voor die ontvangs van die Tien Woorde en die res van die Torah, toe Jetro vir Mosheh gesê het dat sy werklading te swaar is en dat hy manne uit die volk moet aanstel om hom te help. Wie was Jetro? Meeste vertalings dui aan dat Jetro Mosheh se skoonvader was. Ex 18:1 voeg by dat hy die priester van Miedyan (Midian) was. Daar is egter ‘n sterk vermoede dat Jetro nie Mosheh se skoonpa was nie, maar sy swaer – sy vrou se broer. Die Hebreeuse woord wat normaalweg met “skoonpa” vertaal word, kan ook met iets soos “aangetroude familie” vertaal word. In Ex 2 lees ons dat Reuél die priester van Midyan was met wie se dogter (Tsiepporah) Mosheh getrou het. Intussen het daar omtrent 40 jaar verloop en die vermoede is dat Jetro die seun van Reuél was (Tsiepporah se broer) en dat hy by sy pa, Reuél, oorgeneem het as priester van Miedyan.

Hoe dit ook al sy, Jetro se rol in die lewe van Mosheh en in die konteks van die hele Skrif, moenie onderskat word nie. Wanneer Jetro se naam in Shemot 18 vermeld word, word die naam van Mosheh se vrou, Tsiepporah, en die name van sy twee seuns, Ghershom en Eliézer, ook vermeld. Shemot 18 wil hê dat ons moet kyk na die betekenisse van hierdie name, want daar word verduidelik dat die naam “Ghershom” daarop dui dat Mosheh (en sy volk) vreemdelinge in ‘n vreemde land was (“Ghershom” beteken “vreemdeling”). Daar word ook verduidelik dat Eliézer daarop dui dat Elohiem vir Mosheh (en sy volk) tot hulp gekom het en uit die hand van Farao verlos het (“Eliézer” beteken “Elohiem is my hulp”). Shemot 18 sê nie vir ons wat die betekenis van die name van Tsiepporah en Jetro is nie, maar dis deur en deur die moeite werd om daarna te kyk en die betekenis van hierdie name te plaas in die konteks van die hele Skrif. Dis veral die moeite werd om, ook wat hierdie leesstuk van die Torah betref, die soeklig op die Messias te laat val. Is daar dalk ook in hierdie gedeelte, soos in talle ander gedeeltes van die Torah, verborge verwysings na die Messias wat sou kom, die soort werk wat Hy sou doen en die manier waarop Hy hierdie werk sou doen?

Die naam “Jetro” hou verband met die twee Hebreeuse woorde “yeter” en “yatar” wat met “oorbly” en “oorblyfsel” te make het. Die naam “Tsiepporah” kom van die woord “tsafar” wat met “omdraai” of “terugkeer” vertaal kan word. Hierdie woord word net op een plek in die Skrif gebruik – in die verhaal van Gideon wat hom voorberei het om teen die Miedyaniete te gaan weg. (Is dit toevallig dat Tsiepporah en Jetro ook ‘n verbintenis met die Miedyaniete gehad het?) Gideon het eers 32000 man gekies, maar Yahweh wou hom leer wat dit regtig beteken om nie op jou eie krag te vertrou nie. Eers moes 22000 manne omdraai en terugkeer (“tsafar”) na hulle huise toe – diegene wat bang was en wat gebewe het voor die magtige Miedyaniete. Toe moes nog 9700 omdraai en terugkeer (“tsafar”) na hulle huise – diegene wat nie op ‘n sekere manier water gedrink het uit die stroom nie. Net 300 man het oorgebly wat uiteindelik ‘n klinkende oorwinning oor die Miedyaniete behaal het.

Die name van “Tsiepporah” en “Jetro” herinner ons baie sterk daaraan dat daar sommiges is wat op die geloofspad omdraai en terugkeer (tsafar) en dat daar ‘n handjievol is wat oorbly en wat in die Skrif dikwels die “oorblyfsel” (Engels: “remnant”; Hebreeus: “yeter”) genoem word. Alhoewel ons nie rede het om die integriteit van Tsiepporah te betwyfel nie, is daar aanduidings in die Torah dat sy op ‘n stadium (weens ‘n onbekende rede) teruggekeer het na haar mense en eers later (na ‘n hele paar jaar) weer by Mosheh aangesluit het. Die vraag is egter: Wat het die oorblyfsel met die Messias te make?

‘n Mens dink in hierdie opsig aan ‘n vers soos Gen 45:7: Maar Elohiem het my (Yosef) voor julle uit gestuur om vir julle ‘n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot ‘n groot verlossing. Yosef, wie se lewe en geskiedenis ‘n mens baie sterk aan die lewe van die Messias herinner, is vooruit gestuur om ‘n oorblyfsel op die aarde te verseker van mense wat op ‘n magtige manier verlossing sou ontvang. Op dieselfde manier (en vir dieselfde rede) is Y’shua die Messias ook na hierdie wêreld gestuur. Om ‘n oorblyfsel bymekaar te maak van mense wat op ‘n magtige manier uit die kloue van die dood gered is. Wanneer die apostel Shaúl later oor die betekenis van Y’shua se koms skryf, sê hy die volgende: “(Yahweh het vir Homself) sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baál nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die guns … (waardeur) uitverkorenes (verlossing) ontvang het …” (Rom 11:4-7).

Daar is ‘n merkwaardige profesie wat na ons toe kom deur die profeet TsefanYah. Die naam “TsefanYah” beteken “weggesteek en beskerm deur Yahweh” – op sigself alreeds ‘n aanduiding dat Yahweh oor alle eeue heen ‘n oorblyfsel vir Homself wegsteek en beskerm. Die profesie kom voor in Sef 3:12: “En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van Yahweh skuiling soek. Die oorblyfsel van Yiesraél sal geen onreg doen en geen leuentaal praat nie, en in hulle mond sal geen valse tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie.” Twee dinge val ‘n mens op as jy hierdie profesie hoor: Eerstens, die oorblyfsel is nie juis indrukwekkend nie. Hulle tel nie onder die vernames en die uitmuntendes van hierdie wêreld nie. Die oorblyfsel bestaan maar grotendeels uit ellendiges en geringes – mense wat swaarkry ken en wat nie juis gereken word in die oë van die wêreld nie. En tweedens, die oorblyfsel soek skuiling by die Naam van Yahweh. Tussen al die dinge wat vandag beskikbaar is waarin ‘n mens kan skuiling vind – tegnologiese grootheid; finansiële sekuriteite; politieke aspirasies, indrukwekkende geleerdheid, uitgebreide kennis en expertise oor al wat ‘n ding is – selfs oor kos en kaviaar en kruie en koffie; drome oor groot huise, indrukwekkende vakansies en die mees eksotiese aktiwiteite – tussen al hierdie dinge (en nog meer) is daar iets vreemd, iets ongekend, maar iets baie kragtig waarin die OORBLYFSEL skuiling soek, en dit is die Naam van Yahweh. In sy Naam is daar redding; in sy Naam is daar rus; in sy Naam is daar vervulling. TsefanYah sê dis juis die Naam van Yahweh wat mens motiveer om leuentaal en onreg en valsheid uit jou lewe uit te skakel – presies dit waaroor die Tien Woorde van Exodus 20 gaan. Baie sal dit vandag erken en selfs openlik bely. Maar nie so baie sal so ver gaan om op te hou om die patroon van hierdie wêreld te volg deur konsekwent ander Name in die plek van die Naam van Yahweh te gebruik nie.

TsefanYah se profesie sê ook dat die oorblyfsel sal weiding vind en sal neerlê – hulle sal deel van ‘n kudde wees wat deur ‘n Herder versorg word, wat sy sout werd is. Die profeet YeshaYahu sluit hierby aan en sê dat die volk vol wonde en kneusplekke is en dat daar niemand is wat die wonde kan verbind of dit met olie kan versag nie en voeg by: “As Yahweh van die leërskare vir ons nie ‘n klein oorblyfsel oorgelaat het nie – soos Sedom sou ons geword het, ons sou net soos Amorah gewees het (Jes1:6-9).” Die woorde “klein oorblyfsel” lui nogal ‘n klokkie. Dit laat mens dink aan die woorde van die Messias in Luk 12:32: “Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.” Net soos Y’shua, wat 12 dissipels, 12 “talmidiem” of leerlinge uitgekies het om saam met Hom en namens Hom die taak te behartig om waarlik ‘n Herder vir die kudde te wees, het Jetro (wie se naam ons daaraan herinner dat daar ‘n oorblyfsel is vir wie Yahweh regtig omgee) voorgestel dat Mosheh manne aanstel wat saam met hom die taak kan behartig om Yahweh se kudde te versorg. Dit gaan daaroor om hulle wonde en hulle kneusplekke te versorg en hulle ellende raak te sien en iets daaraan te doen. Maar ten diepste gaan dit oor veel meer. Dit gaan daaroor dat hulle sal leer wat dit beteken om skuiling te vind in die Naam van Yahweh. Dit gaan daaroor om gewoond te raak aan die idee dat hulle ‘n oorblyfsel is, deel van ‘n onaansienlike, onindrukwekkende groepie mense, maar ‘n groep mense wat innerlik sterk is en al hoe sterker word, hoe langer hulle onder die geklank van die Torah is, omdat hulle weet dat hulle ‘n toekoms en ‘n erfenis tegemoet gaan wat indrukwekkend en fenomenaal is.

2 Responses to SOEKLIG OP DIE MESSIAS 4

  1. theunsie says:

    Baie geseende Torah porsie. Veral die deel van Sefanja. Dit het ons baie gebless. Koos en Theunsie Vermaak. Shalom

    • John says:

      Ek is bly dat dit vir julle tot seën was. Die manier waarop sommige van die temas van die Torah oorvleuel met temas wat deur Y’shua van Natsaret aangeraak en uitgewys is, is iets wat mens telkens verstom en wat vir my die waarheid en integriteit van die Skrif bevestig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »