Shabbat 2022

SOUL-SEARCHING QUESTIONS 01 January 2022
DIE BETROUBARE WOORD 08 January 2022
DIE GETUIENIS VAN DIE EXODUS 15 January 2022
TIEN GEBOOIE, GROTER PRENTJIE 22 January 2022
OFFERS WAT GEMAAK WORD 29 January 2022
THE TABERNACLE AND OUR ASSEMBLIES 05 February 2022
DIE GEVAAR VAN EDELGESTEENTES 12 February 2022
SEWE REDES OM DIE SHABBAT ERNSTIG OP TE NEEM 19 February 2022
SHABBAT TOT EER VAN YAHWEH 26 February 2022
WORKING SIX DAYS TO THE HONOUR OF YAHWEH 05 March 2022
MINDER BEKENDE HERVORMERS: YOCHANAN BEN ZAKKAI 12 March 2022
NUWE WYN IN OU LEERSAKKE 19 March 2022
DIE DINAMIEK VAN STILBLY 26 March 2022
THE APPOINTMENTS OF THE STARS 02 April 2022
‘N GETUIENIS WAT NIE WEERSPREEK KAN WORD NIE 09 April 2022
DIE SKEPPER SE SKAAL 16 April 2022
THE THINGS THAT WE SHOULD SKIP THIS PESACH AND BEYOND 17 April 2022
DIE MENS SE MOND 23 April 2022
THE THINGS THAT WE SHOULD EMBRACE THIS PESACH AND BEYOND 24 April 2022
DIE SEWE PARE VAN KEDOSHIM 30 April 2022
THE NUMBERED ONES OF ELOHIM 07 May 2022
DIE AANGENAME JAAR VAN YAHWEH 14 May 2022
DIE ROOI EN DIE WIT VAN GEREGTIGHEID 21 May 2022
DIE STILTE VAN DIE WOESTYN 28 May 2022
PROPHETIC PERSPECTIVE OF SHAVUOT 04 June 2022
PROFETIESE PERSPEKTIEF VAN SHAVUOT 2 11 June 2022
SHAVUOT 2022 12 June 2022
MENSE WAT YAHWEH AS HULLE ELOHIEM BELY 18 June 2022
BELONING 25 June 2022
WRAPPED IN YAHWEH’S PRESENCE 02 July 2022
PARASHAH BALAK 09 July 2022
MENSE WAT DEUR DIE VERBOND VERBLY IS 16 July 2022
VERANDERING 23 July 2022
KYK WAT HIER GEBEUR 30 July 2022
HINEINI AND THE IMPORTANCE OF NAMES 06 August 2022
YAHWEH SE ANTWOORD OP ONS SMEKING 13 August 2022
VERBOND EN GOEDERTIERENHEID 20 August 2022
AANGESIG, SIGBAARHEID EN SEËN 27 August 2022
AMAIN, AMAIN 3 September 2022
NIE OF NIE, MAAR EN 10 September 2022
DIE SEëNINGE VAN LOFPRYSING EN AANBIDDING 17 September 2022
DIE SKRIFTUURLIKE VERSTAAN VAN GENESING 24 September 2022
A FRESH LOOK AT THE FEAST OF TRUMPETS 27 September 2022
A NAME SEALED UP AMONG THE LIVING 01 October 2022
YOM KIPPUR: DIE DRIE PERIODES VAN VEERTIG DAE 07 October 2022
DIE DAG VAN YAHWEH 08 October 2022
SUKKOT: THE 7 FEASTS IN REVELATION 12 October 2022
THE DWELLING PLACE OF ELOHIM 15 October 2022
THE EIGHTH DAY AND FULLNESS OF JOY 19 October 2022
YAHWEH EN DIE NASIES 22 October 2022
OM TE KAN RUS AS DAAR ‘N VLOED KOM 29 October 2022
WHAT HE DOES FOR YOU 05 November 2022
GELOOF EN LOGIKA 12 November 2022
RIEVKAH 19 November 2022
YAAKOV EN ONS 26 November 2022
THE PRAYER OF YAAKOV 03 December 2022
DRIE VROUENS EN HULLE NALATENSKAP 10 December 2022
VERNUWING 17 December 2022
VERNUWING EN BESTENDIGHEID 24 December 2022
VERNUWING WAT VAN BINNE AF KOM 31 December 2022

QUICK LINKS: