HOOGTEPUNTE VAN PESAG EN ONGESUURDE BRODE

alternate textPesag is die eerste fees van die Skriftuurlike jaar en die vraag is opnuut: Waarom vier ons hierdie fees? Het dit enigiets met óns te doen? Help dit op enige manier om nader aan Yahweh te kom en Hom beter te dien? Sommige van ons ken nog nie eintlik die feeste nie en voel dalk ‘n bietjie onseker en selfs verward oor die hele idee om aan feeste deel te neem wat ons voorheen bloot as “Joodse feeste” gesien het. Die res van ons, wat meer bekend is met die feeste, mag dalk voel: Daar is op die oomblik soveel ander dinge wat my lewe in beslag neem, dat ek nog nie eens behoorlik kans gekry het om aan die komende fees te dink nie. Hopelik is daar diegene onder ons wat werklik met hart en siel uitsien na die fees, wetende dat dit ‘n jaarlikse afspraak is wat Yahweh gemaak het met hulle wat Hom lief het en dat daar reg deur die geskiedenis groot en deurslaggewende deurbrake en keerpunte op feesdae plaasgevind het (soos die uittog uit Egipte, die ontvangs van die Torah, die dood van die Messias, die opstanding van die Messias en die fenomenale bekering van 3000 mense, kort na Y’shua se hemelvaart). Ter voorbereiding van die groot fees, môre-aand, wil ek vandag bloot 14 fasette van Pesag en Ongesuurde Brode uitlig, in aansluiting by die feit dat dit more Pesag is, die 14de dag van die eerste maand van hierdie jaar. Elkeen van die 14 punte is in die vorm van ‘n stelling. Meeste van hierdie stellings is bekend en bevat elemente wat ons heel moontlik al voorheen teëgekom het – in gesprekke, in preke, in boeke, op die internet, en andersins.

1. Pesag is die voorbereiding van Ongesuurde Brode (OB), die EERSTE van die sewe jaarlikse feeste (Let op die betekenis van “shabbaton”).
2. Pesag is gebaseer op die Hebreeuse woord wat “PASS OVER” (Hebreeus: “pasach”) beteken.
3. Pesag is die naam wat die begrip “EXODUS” (Hebreeus: “Yetzi’at”) in herinnering roep.
4. Pesag is die woord vir ‘n OFFER wat gebring is, nie ‘n fees wat gevier is nie (daar is verskille tussen tóé en nóú).
5. Pesag is die verhaal van die geboorte, die stryd en die groei van ‘n NASIE.
6. Pesag en OB is ‘n fees van HOOP en vervul ons met ‘n intense verwagting.
7. Pesag is die ideale tyd om STORIES te vertel, maar dit gaan oor méér as ‘n storie.
8. Pesag en OB is ‘n viering van die intieme VERHOUDING tussen Yahweh en sy kinders en bring vir ons nader aan ‘n antwoord op die vraag, “Wie is ek?”
9. Pesag en OB is ‘n viering van KONKRETE FEITE, nie abstrakte idees nie. Dit is ook ‘n viering in gemeenskap, nie ‘n viering van “geestelike” afsondering nie.
10. Pesag en OB, bring by ons die perspektief dat ons hierdie komende jaar nie vir een oomblik moet vergeet wat in die verlede gebeur het nie – die aspek van HERINNERING.
11. Pesag en OB leer ons die belangrike beginsel van VERGIFNIS: “Die lyding wat jy self deurgemaak het, mag jy nie aan ander toedien nie” (Jewish midrash: At the Red Sea, when the angels began to sing a hymn of victory, the Almighty stopped them with the words, My creatures are drowning, and you wish to sing?)
12. Pesag en OB leer ons van ‘n vry Opperwese wat VRYE AANBIDDING deur vry mense begeer (Die Torah is nie net oor wonderwerke en openbaring en geloof nie. Dit bevat ook opdragte en reëls waardeur die Skepper ‘n regverdige en vrye gemeenskap tot stand wil bring. Die gebod van die Shabbat, byvoorbeeld, is bedoel om ons te leer hoe dit voel om werklik vry te wees – een dag uit 7 mag ons self nie werk nie en ook nie ander forseer om te werk nie).
13. Pesag en OB herinner ons aan ‘n GROEIPROSES: Dit het een dag geneem om die volk uit Egipte te kry, maar dit het 40 jaar geneem om Egipte uit die volk te kry (Vryheid kom nie oornag tot stand nie – daar is geduld en opvoeding en sekere vaardighede nodig, anders lei dit tot chaos, konflik en die vernietiging van ons hoop en verwagting).
14. Pesag en OB leer ons dat dit ‘n goeie ding is om VRAE te vra (sien Ex 12:26; Ex 13:14). Ons mag vrae vra oor Yahweh. Waarom is daar onreg? Waarom is daar lyding? Waarom loop dinge nie vir my reg nie? En Yahweh sal vrae vra oor ons. Waarom vertrou jy my nie? Waarom neem jy nie my Woord ernstig op nie? Waarom aanvaar jy nie die vryheid wat ek jou gee nie? Die vryheid om die Shabbat te hou. Die vryheid om my Naam aan te roep. Die vryheid om fees te vier. My vryheid wat beskerm moet word deur my gebooie en my lering en my wysheid te onderhou?