DIE DISSIPLINE VAN ONGESUURDE BRODE

alternate textDie afgelope sewe dae het ons ons jaarlikse ondervinding gehad met die buitengewone, plat broodjies wat “matzo’s” genoem word – afgelei van die Hebreeuse woord “matza”. Wat beteken “matza” nou eintlik? “Matza” is afgelei van die woord “matzatz”. “Matzatz” beteken om gulsig te suig, byna soos wat ‘n kalf gulsig die melk uit sy ma se spene sal suig. Die veronderstelling is dat die kalf net gulsig sal suig as die melk SOET is – nie as dit SUUR is nie. Daarom het “matza” die konnotasie van ONGESUURDE (of soet) brood – brood waarin daar nie suurdeeg gebruik word nie. Ek weet meeste van ons is nou regtig nie só lief vir matzo’s dat ons gulsig daaraan sal suig nie, maar op ‘n manier weet ons dat hierdie fees, met sy matzo’s en al, met ‘n goeie rede vir ons gegee is. Die hele fees, met sy matzo’s en ongesuurde brode, is bedoel om – ook op die langtermyn – tot ons beswil en tot ons voordeel te wees!

Een langtermyn voordeel van die week van Ongesuurde Brode is dat dit vir ons ‘n sekere soort dissipline leer. Die “on” aan die begin van die begrip “ongesuurde brode” beteken iets soos “geen” – met ander woorde: GEEN gesuurde brood of GEEN kos met suurdeeg word vir sewe dae toegelaat nie. Dis dieselfde met begrippe soos “onveranderd” (dws GEEN verandering), “ongewild” (GEEN gewildheid) en “onskuldig” (GEEN skuld). Elkeen van ons moes dissipline aan die dag lê om seker te maak dat ons vir sewe dae lank GEEN voedsel met suurdeeg by ons dieet voeg nie en GEEN krummeltjie suurdeeg in ons huise het nie. Dissipline is ‘n basiese en ‘n uiters noodsaaklike komponent van die manier waarop ons daagliks as gelowiges behoort te lewe. Dis iets wat ons vir onsself moet leer, maar dis ook iets waarin ons ontsettend baie hulp en leiding uit die Woord ontvang – dikwels ook deur begrippe wat met “on” of “onge” begin. Die voorvoegsel “on” kan na twee kante toe vir ons help om dissipline te leer: Soos in “ongesuurde brode”, kan dit die boodskap oordra dat ons moet seker maak dat daar GEEN “krummeltjie” (Engels: “no trace”) van een of ander saak in ons lewe moet wees nie. Geen valsheid, geen skynheiligheid, geen onreinheid, geen dubbelhartigheid, ensovoorts. Maar aan die ander kant kan die voorvoegsel “on” ook die boodskap oordra dat wanneer daar GEEN “krummeltjie” van ‘n sekere eienskap in ons lewe is nie, is dit JUIS verkeerd, soos ongeduld (GEEN geduld), ongeregtigheid (GEEN geregtigheid) en ongeloof (GEEN geloof). Daar is ‘n hele paar begrippe in die Skrif wat met “onge” begin en wat vir ons, veral in hierdie tyd ná Ongesuurde Brode kan help om áán te hou werk aan ons dissipline, in ons wandel as gelowiges van dag tot dag. In hierdie opsig kan ons kyk na ‘n paar aanhalings uit drie van die “groter profete”…

Jes 17:10-11 Want jy het vergeet die Elohiem van jou verlossing en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan en beplant dit met uitlandse wingerdstokke; die dag as jy plant, laat jy dit groei, en in die môre laat jy jou saad uitspruit; maar dit sal wees ‘n hoop geoeste graan op die dag van siekte en ongeneeslike smart.

Jer 18:15-16 Nogtans het my volk My vergeet, hulle laat rook opgaan vir die nietige afgode; hulle het hulle laat struikel op al hul weë, op die ou paaie, om te loop op sypaaie, ‘n ongemaakte pad; om hulle land te maak ‘n voorwerp van verbasing, van bespotting vir ewig. Elkeen wat daar verbytrek, sal hom verbaas en sy hoof skud.

Jer 31:18 Beslis het Ek Efrayiem hoor weeklaag: U het my getugtig en ek het my laat tugtig soos ‘n ongeleerde kalf. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is Yahweh my Elohiem.

Eseg 3:7 Maar die huis van Yiesraél sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na My nie wil luister nie; want die hele huis van Yiesraél het ‘n harde voorhoof en ‘n ongevoelige hart.

Jes 54:10-13 Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê Yahweh, jou Ontfermer. Jy, ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste! Kyk, Ek lê jou stene in sierklei, en Ek grondves jou in saffiere … al jou kinders sal deur Yahweh geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.

Jes 30:18 En daarom sal Yahweh met ongeduld daarop wag om julle guns te bewys, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want Yahweh is ‘n Elohiem van die gerig. Geseënd almal wat op Hom wag!