WAT MAAK SHAVUOT 2020 SPESIAAL?

alternate textWaarom word die boek Rut gelees tydens Shavuot?
• Rut het heel moontlik by Israel aangesluit in die tyd van Shavuot (tyd van die koring oes)
• Rut se verbintenis met Naomi is soortgelyk aan Israel se verbintenis (verbond) met Yahweh by Sinai
• Rut eindig met ‘n kort geslagsregister van Dawid, wat vir Rut insluit. Daar word geglo dat Dawid op die dag van Shavuot gesterf het.

Minder bekende feit omtrent die boek Rut: Daar is 85 verse in Rut en 77 daarvan begin met die Hebreeuse letter “vav” – die sesde Hebreeuse letter wat lyk soos ‘n (vis-)hoek! Net 8 verse begin nie met ‘n “vav” nie. Die Jode sê die 8 verse is ‘n verborge verwysing daarna dat Joodse seuns op die 8ste dag besny moet word. Maar waarom sou ‘n mens na die 8 verse kyk wat nie met ‘n “vav” begin nie? Dis soos iemand wat 85 jaar oud geword het en sy hele lewe uiters geseënd en voorspoedig was, maar net vir ‘n seisoen van 8 jaar baie swaarkry beleef het. Maar nou dat hy oud geword het, dink hy aan niks anders as daardie 8 jaar nie. Hy kla steen en been daaroor. Hy verval in totale depressie daaroor. As jy na hom luister klink dit asof hy nie ‘n enkele dag van voorspoed beleef het nie. Moes hy nie liewer op die 77 jaar van voorspoed gefokus het nie?

Die letter “vav” wat aan die begin van ‘n woord, en dikwels ook aan die begin van ‘n sin staan, is soos ‘n woord op sy eie wat aan ander woorde gekoppel word. Dit word gewoonlik met “en” of “maar” vertaal. Ons Afrikaanse onderwysers het niks daarvan gehou nie, maar ons begin ook soms ons sinne met “En”. Aan die einde van ‘n hewige rusie oor swak kommunikasie, sal die vrou vir die man sê: “En praat asb met my!” In Hebreeus sal jy skryf: “Enpraat asb met my!” In die boek Ruth word die letter “vav” dikwels gebruik as ‘n aanduiding van ‘n nuwe bedeling wat aangebreek het en nuwe moontlikhede wat op die horison verskyn het – maak nie saak of ‘n mens daardie “vav” met “en” of met “maar” vertaal nie. In Rut 1:16 word die “vav” met “maar” vertaal, maar dis een van die kragtigste en mooiste verse in die Skrif: “Maar Rut sê: Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u Elohiem is my Elohiem.” In Rut 2:2 word die “vav” met “en” vertaal en dan beskryf dit die besluit wat sy geneem wat daartoe gelei het dat sy, as ‘n Moabiet, met Boás getrou het en die voorouer van Dawid en die Messias geword het: “En Rut, die Moávitiese, het vir Naómi gesê: Laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een in wie se oë ek guns sal vind.”

Baie keer, wanneer ons dink dat ons die einde van ‘n pad bereik het en ‘n punt aan die einde van die sin van ons lewe wil plaas (dubbelsinnig bedoel!), dan gee Yahweh vir ons ‘n “en”! Dis nie die einde nie, sê Hy. Daar is nog ander moontlikhede waaraan jy nie gedink het nie. Jy het gedink Ek sien jou nie raak nie. Jy het gedink alles is hopeloos. Jy het vergeet dat Ek ‘n “maar” in jou omstandighede kan inbring. Jy is swak, maar Ek is sterk! Jy het seer gekry, maar Ek kan jou heel maak! Die Messias is nie meer by ons nie, maar Hy het vir ons die Trooster gestuur!

En so bring die boek Rut, met sy 77 verse wat met “vav” begin (dubbel die volmaakte getal!), ons op ‘n ander manier by Shavuot uit. As ons vandag rondom ons kyk, lyk die prentjie nie so rooskleurig soos wat ons 5 maande gelede gehoop het nie. MAAR met hierdie fees sê die Een wat hierdie afspraak met ons gemaak het, vir ons: Julle dink dat daar niks is om te oes nie, maar as julle mooi kyk, sal julle sien die lande is swanger vir die oes om ingesamel te word! Julle sê niemand fokus meer op die Gees nie, maar my Gees is dan in julle! Maak gebruik van hierdie krag wat in julle is! Die sleutel van die Nuwe Verbond is die werk van my Gees in julle. Dis my Gees wat maak dat julle begeer om die Torah uit te leef! Dis dieselfde Gees wat in my Seun, Y’shua, is! Dis my Gees wat soos ‘n stroom van lewende water uit julle uit vloei en ander mense se lewens aanraak! Maak seker dat niks hierdie stroom belemmer of verstop nie! Dra die vrug wat by die bekering pas! Moenie my Gees bedroef nie. En onthou, my Gees in julle is beter as enige trooster of raadgewer of helper wat daar in hierdie wêreld kan wees. Deur my Gees neem Ek julle vrees en angstigheid weg en gee Ek vir julle hoop en moed en oorwinning. Neem hierdie kragtige boodskap van Shavuot saam met julle met die oog op die maande wat voorlê!

Eseg 36:27 En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

Sag 4:6 Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê Yahweh van die leërskare.

Joh 4:24 Elohiem is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van Elohiem gelei word, hulle is kinders van Elohiem.

Rom 8:26 En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.

1 Kor 2:10 Maar Elohiem het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van Elohiem.

1 Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van Elohiem is en die Gees van Elohiem in julle woon nie?