SABOTASIE OP DIE TERREIN VAN GELOOF

alternate textDie hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Dr Willem Botha, het elke Vrydag oggend ‘n gleuf op die radio waarin hy iets sê oor die interessante oorsprong van sommige woorde. Die afgelope Vrydag het hy oor die woord “sabotasie” gepraat. “Sabotasie” of “sabotage” kom eintlik van die Franse woord “sabot”, het hy gesê – ‘n soort houtskoen soortgelyk aan die klompe of houtskoene van Nederland wat baie bekend is. In ou Frankryk het een van die werkers by ‘n groot fabriek blykbaar ‘n houtskoen in een van die groot masjiene gegooi sodat dit tot stilstand gekom het. Ten spyte van dreigemente het die werker geweier om sy skoen uit die masjien te haal voordat die base nie die werkstoestande by die fabriek verbeter nie. ‘n Duidelike vorm van sabotasie, maar beslis nie die eerste keer in die geskiedenis dat so iets gebeur het nie!

Volgens woordeboeke vind sabotasie plaas wanneer iemand met doelbewuste aksies daarop uit is om ‘n persoon of ‘n groep mense of ‘n organisasie te vernietig, te beskadig, te blokkeer, te belemmer, aan bande te lê, te verswak, te frustreer en te ontmoedig. Dis iets waarvan ‘n mens keer op keer in die Skrif ook lees. Dink aan die manier waarop Sanballat en Tobía die werk aan die heropbou van die muur van Jerusalem in Nehemia se tyd gesaboteer het. Nehemia 4:8 sê hulle het ‘n komplot gesmee om verwarring te stig en die werk terug te hou. Later lees ons dat hulle vertragingstaktiek gebruik het in ‘n poging om die bouwerk te keer. Hulle wou kastig ‘n vergadering met Nehemia reël, maar hulle doel was net om hom van die muur af weg te kry – hom selfs dood te maak as hulle kon – en só ‘n stokkie voor die bouwerk te steek. Omdat Nehemia egter sy fokus behou het en sy vertroue een honderd persent op Yahweh geplaas het, het daar niks van hierdie planne gekom nie.

Daar kon maklik ‘n elfde gebod bygevoeg gewees het, wat lui: Jy mag jou naaste se huis of familie of werk of lewe nie saboteer nie! Net in die leesstuk van hierdie week alleen, is daar ‘n hele aantal voorbeelde van sabotasie. Deut 21 praat van die moontlikheid dat ‘n man met twee vrouens getroud kan wees en dat hy die sogenaamde “nie-geliefde vrou” op ‘n onregverdige wyse kan saboteer deur die eersgeboortereg aan die kind van die “geliefde vrou” te gee, al is hierdie kind nie eerste gebore nie. Deut 22 praat van die moontlikheid dat ‘n man sy broer wat op reis gegaan het, in die steek laat en saboteer, deur dood eenvoudig stil te bly en stil te sit wanneer sy broer se vee iets oorkom terwyl hy uitstedig is. Deut 23 praat van die moedswillige sabotasie van die Moabiete en die Ammoniete wat vir Bileám téén Israel gehuur het om julle te vervloek. Deut 24 praat van die indirekte sabotasie van ‘n man se huwelik, as daardie man, kort nadat hy in die huwelik getree het, opgeroep sou word om aan ’n oorlog deel te neem. Deut 25 noem die moontlikheid dat ‘n mens selfs ‘n dier kan saboteer, deur byvoorbeeld ‘n os te muilband (m.a.w. sy bek toe te bind) wanneer hy gaan dors!

Dis so maklik om te sê al hierdie bepalings word deur die liefdesgebod ingesluit. Daar is mense wat 1 Korintiërs 13 se uitspraak, “die liefde bedek alles” gerieflikheidshalwe verander na “die liefde dek alles”. Daarmee bedoel hulle: Dis nie nodig om na die fyner detail in die Torah te gaan kyk om te weet wat Yahweh van ons vra nie – die liefde dek immers alles. Dit mág waar wees, maar ek is bevrees om te sê: Ons vergeet té maklik van sabotasie! Ons dink dis op ‘n manier tóg toelaatbaar om meganismes en manipulasies en fyn taktiek te gebruik om ons naaste – dikwels ons nááste naaste – te blokkeer, of te belemmer of te befonkfaai. Laat ons nie die elfde gebod vergeet nie, wat wél in die Skrif staan, maar nie die elfde gebod genoem word nie: Jy mag jou naaste se huis of familie of werk of lewe nie saboteer nie! Dit is baie moontlik om iemand wat baie naby aan jou is, se lewe met een daad of met ‘n langdurige proses te saboteer. As ons op enige manier met so iets besig is, of besig was, handel ons direk in stryd met die hart van die Torah en daarom ook met die hart van die boodskap van die Messias.

Satan is die oudste saboteur en dit kan gesien word toe hy die mens se vrede, lewenskwaliteit, lewensduur en lewensbestemming onherroeplik verander het deur vir Adam en Eva te sê dat hulle nie sal sterf as hulle van die boom se vrugte eet (soos Yahweh gesê het) nie, maar dat hulle oë sal oopgaan. Om mense te probeer oortuig dat wat Yahweh gesê het, nie belangrik is nie of nie die waarheid is nie, is die ergste vorm van sabotasie wat daar is. Niks beskadig en vernietig ‘n mens só as wanneer jy ‘n leuen glo wat met lewe en dood te make het nie. Een vertaling van Joh 8:44 klink só: “When Satan lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.” Ons behoort nooit ons waaksaamheid oor hierdie leuenaar te verslap nie. Dit is hy self wat agter elke sabotasie poging in hierdie wêreld sit!

In Ester 3:6 lees ons dat Haman daarna gesoek het om al die Yehudiem, die volk van Mordegai, te vernietig. Haman was ‘n deurdagte saboteur wat uiteindelik in sy eie strik getrap het. Dis interessant dat Haman van ‘n tegniek gebruik gemaak het wat tot vandag toe nog aan die orde van die dag is. Toe hy sy plan beraam het om Mordegai te saboteer, het hy na die Torah verwys en gesê: “Hulle wette is anders as die van enige volk; ook hou hulle die wette van die koning nie…” Is dit nie opvallend dat die Torah en die andersheid van die Torah en die neerhalende houding wat baie mense jeens die Torah koester, aanleiding gee tot allerlei gestaltes van sabotasie nie? Gestaltes van sabotasie soos om ‘n etiket om iemand se nek te hang (“Jy is mos ‘n Sabbatariër of ‘n Sektariër”); of die indruk te probeer skep dat die Torah outyds is (“Jy hou vas aan iets wat lankal nie meer saak maak nie”) of te beklemtoon dat mense wat só glo, absoluut in die minderheid is (“As jy en jou groep reg is, hoekom is daar só min van julle?”). In ons eie groep het ons dit al soveel keer beleef dat mense aan die buitekant wat van ons aktiwiteite en standpunte te hore gekom het, hulle eie huismense en vriende gesaboteer het deur gebruik te maak van suspisie, valse stellings oor wie ons is en wat ons doen en waarskuwings dat jy hier gevaar loop om mislei en bedrieg te word.

Die profeet Jesaja het in hoofstuk 59 die bekende uitspraak gemaak dat die hand van Yahweh is nie te kort is om te help nie, en dat sy oor nie gesluit is nie, maar dat die volk se ongeregtigheid ‘n skeidsmuur geword het tussen die volk en Yahweh. Hoekom? Onder meer omdat daar in hulle midde plaasvind wat in vers 15 beskryf word: “Die waarheid word vermis; en wie afwyk van die kwaad, word geplunder. Toe het Yahweh dit gesien, en dit was verkeerd in sy oë dat daar geen reg was nie.” Wie afwyk van die kwaad word gesaboteer! Hulle word geplunder en afgemaai. Geen wonder dat dit verkeerd is in Yahweh se oë nie. En vandag? Daar is so min wat werklik wil afwyk van die kwaad. Daar is so min wat Yahweh se weë bo die slimmighede van hierdie wêreld verkies. En as hulle dit doen, word hulle dikwels geplunder! Ons behoort nie om dié rede op te hou om daarna te soek om af te wyk van die kwaad nie. Hulle wat daarop uit is om te saboteer mag dalk ‘n hout skoen gebruik om die ratwerk van ons lewe te probeer verwoes, maar ons Vader het sy Seun aan ‘n hout paal laat hang om weer koers te gee aan hulle wat onder hierdie soort verwoesting deurgeloop het.

In die boek van Spreuke is daar talle voorbeelde van sabotasie. In Spreuke 6 word daar sewe dinge opgenoem wat vir Yahweh ‘n gruwel is en een daarvan is ‘n hart wat planne van rampspoed beraam. Dis seker die kortste en die beste beskrywing in die hele Skrif van wat sabotasie in werklikheid is – om jou visier op iemand te plaas en in jou hart planne van rampspoed, planne wat kan seermaak, teen hom of haar te beraam. Spreuke 10:18 sê iemand wat haat verberg en skindertaal uitstrooi het valse lippe en moet as ‘n dwaas beskou word. Ons sou kon byvoeg: So ‘n persoon is eintlik ‘n saboteur, want met sy emosies en sy woorde wat buite beheer is en in haat toegedraai is, rig hy ontsettende skade aan. Spreuke 16:28 sê ‘n kwaadstoker skei vriende van mekaar. ‘n Mens wil siek word van die blote gedagte, maar daar is mense wat dit hulle werk maak om vriendskappe te saboteer! In Spreuke 26:18-19 lees ons: “Soos een wat onverskillig vuurpyle, dodelike pyle afskiet, so is die man wat sy naaste bedrieg en sê: Ek speel somaar.” Miskien is dit die rede waarom die Woord telkens waarsku dat ‘n mens mooi moet dink voordat jy praat: Soms is ons woorde soos dodelike pyle wat ons op ons naaste afskiet en as ons later agterkom dat dit seergemaak het en diep getref het, probeer ons dit afmaak met “Ek het ‘n grap gemaak” of “Ek het dit nie so bedoel nie”. Laat ons onsself in hierdie tyd van selfondersoek veral afvra of daar nie iemand is wat ons met ons woorde gesaboteer het nie en dan gaan regmaak met daardie persoon en vergifnis vra by Hom wat nog nooit enige vorm van sabotasie by sy volgelinge kon duld nie.

In die Messiaanse Skrifte is daar baie sinonieme vir saboteurs en sabotasie. Een hoofstuk wat veral fokus op praktyke van sabotasie op die terrein van geloof wat in die laaste dae gesien sal kan word, is 2 Timoteus 3. Onder andere dat die mense liefhebbers van hulleself sal wees. Op ‘n manier word sabotasie altyd gebore op plekke waar mense hulleself só lief het, dat hulle maklik oor ander kan loop en dan neem dit volgens hierdie hoofstuk die volgende gestaltes aan: lastering, bandeloosheid, roekeloosheid, onversoenlikheid (om te weier om met iemand te versoen, is ‘n vorm van sabotasie!), trotsheid, rebelsheid, wreedheid, verraad, manipulasie en onbetroubaarheid (daar is nie nog ‘n vorm van sabotasie wat só vernietigend kan wees as wanneer iemand naby aan jou kronies onbetroubaar is nie!). Daar is geen twyfel dat ons nou in die laaste dae lewe nie. Kom ons hou ‘n slaggie ons oë oop vir sabotasie – nie soseer om te kla oor hoe mense ons al gesaboteer het nie, maar om voor Yahweh ons eie dade van sabotasie te bely waardeur ons mense naby aan ons belas en belemmer het!