PESAG, SODAT ONS NOOIT SAL VERGEET NIE

alternate textOns kan Pesag op verskillende maniere en om verskillende redes vier. Daar is nie ‘n vaste voorskrif nie. Daar is nie ‘n reg of ‘n verkeerd nie. Al wat ons in die Skrif het, is ‘n hele skatkamer met gebeurtenisse, idees en waarhede wat almal op verskillende maniere betekenis gee aan hierdie fees wat so belangrik vir elke gelowige is.

1. Ons kan die SEDER orde van die Jode volg, kompleet met 4 bekers wyn, die afikomen (stuk matzo wat afgebreek word en weggesteek word), die skenkelbeen en die leë sitplek vir Elia.
2. Selfs al gebruik ons nie 4 BEKERS (wyn of druiwesap) nie, kan ons die gedeelte in die Skrif lees wat gewoonlik as die oorsprong van die 4 bekers tradisie voorgehou word: Eksodus 6:6-7, waar Yahweh se redding van sy volk met vier woorde beskryf word: (1) Afsondering – Ek sal julle onder die Egiptenare uitlei (2) Vrymaking – Ek sal julle red uit slawerny (3) Verlossing – Ek sal julle verlos met ‘n uitgestrekte arm (4) Aanneming – Ek sal julle as my volk aanneem en vir julle ‘n Elohiem wees.
3. Ons kan hoofstukke uit die EKSODUS VERHAAL lees, soos Eksodus 12 en Eksodus 13, omdat dit ons herinner aan wat daar met die eerste Pesag gebeur het.
4. Ons kan die belydenis van die “Echad” (Deut 6:4-5) hardop opsê, omdat Yahweh Homself deur die Pesag gebeure bewys het as die enigste, ware Elohiem – ook omdat Y’shua hierdie belydenis uitgesonder het as die belangrikste gebod van die Torah in Markus 12:28-31.
5. Ons kan verse lees oor die NUWE VERBOND, soos Luk 22:19-20; 1 Kor 11:23-26 en Heb 8:8-12 omdat Y’shua tydens sy laaste Pesag maaltyd gesê het die beker waaruit Hy en sy dissipels gedrink het, is die nuwe verbond in sy bloed.
6. Ons kan mekaar se VOETE WAS soos Y’shua dit in Joh 13 gedoen het, omdat daardie gebeurtenis heel moontlik tydens die laaste Pesag maaltyd gebeur het.
7. Ons kan die hele gebed van JOHANNES 17 lees omdat Y’shua hierdie gebed heel moontlik aan die einde van die Pesag maaltyd gebid het.
8. Ons kan gedeeltes soos Jesaja 53:3-6 en Johannes 12:23-26 lees omdat dit die betekenis en implikasies van die MESSIAS SE DOOD op ‘n treffende wyse beskryf.
9. Ons kan mekaar aan die talle betekenisse van Pesag herinner omdat Y’shua gesê het dat ons die tekens van sy dood moet neem as ‘n HERINNERING aan Hom. Behalwe die aspekte wat reeds in hierdie stuk na vore kom, kan ons mekaar herinner (met informele en spontane woorde van bemoediging) aan die intense lyding wat Y’shua deurgemaak het ter wille van ons verlossing; die absolute gehoorsaamheid wat Hy teenoor sy Vader openbaar het; die ryke betekenis van sy bloed wat gestort is (sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie Heb 9:22); die eens-en-vir-altyd aspek van sy dood, maar ook die elke-dag aspek wat dit vir ons inhou: om elke dag te leef soos mense wat saam met Y’shua gesterf het aan die dinge wat ons voorheen gebind het, en saam met Hom opgestaan het in ‘n nuwe lewe!
10. Ons kan ons DANKBAARHEID vir hierdie grootste van ALLE gawes uit Yahweh se hand, probeer verwoord deur ‘n Psalm (of twee) te lees wat met “HalleluYah” – Loof Yahweh! – begin: Ps 11:1-10; Ps 112:1-7; Ps 113:1-9; Ps 135:1-10; Ps 146:1-10; Ps 149:1-9; Ps 150:1-6.

Die bogenoemde is dinge wat ons kán doen of mág doen – ‘n gedeelte daarvan, of alles, as ons so voel, of selfs nog ander dinge waaraan ons kan dink. Wat ons egter móét doen en nie mag nalaat nie, as ons getroue volgelinge van die Messias wil wees, is om die simboliese tekens van sy dood te neem en dit saam met mekaar, of selfs op ons eie, te eet en te drink.

Voordat ons die brood eet, kan ons hierdie woorde as ‘n belydenis uitspreek: “Ons bely dat hierdie brood die liggaam van die Messias verteenwoordig wat vir ons gebreek is.”

Voordat ons die wyn of druiwesap drink, kan ons hierdie woorde as belydenis uitspreek: “Ons bely dat hierdie vrug van die wingerdstok die bloed van die Messias verteenwoordig wat vir ons uitgestort is.”

As ‘n praktiese reëling kan die tekens van die Messias se dood eers geneem word. Daarna kan dit aangevul word met gesprek, Skriflesing, voetewassing, ensovoorts. Mag hierdie jaar se fees ons almal vervul met hernude geloof, innerlike sterkte en die vrede van Yahweh wat alle verstand te bowe gaan en wat ons harte, in die midde van hierdie pandemie, volkome tot bedaring bring!

DIE SEWE KEER DAT EKSODUS 12 EN 13 DAARNA VERWYS DAT DIE PESAG ‘N BAIE BELANGRIKE TEKEN IS

Ex 12:13 Maar die bloed sal vir julle ‘n teken (1) wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Mietsrayiem tref nie.

Ex 12:26-27 En as julle kinders julle vra: Wat beteken (2) die diens daar? dan moet julle sê: Dit is ‘n Pesagoffer aan Yahweh, wat by die huise van die kinders van Yiesraél in Mietsrayiem verbygegaan het, toe Hy die Mietsrayimiete getref maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding neergebuig.

Ex 13:8-9 Dit (Pesag en Ongesuurde Brode) geskied ter wille van wat Yahweh aan ons gedoen het toe ons uit Mietsrayiem uitgetrek het. En dit moet vir jou as ‘n teken (3) wees op jou hand en ‘n herinneringsteken (4) tussen jou oë, sodat die Torah van Yahweh in jou mond mag wees; want deur ‘n sterke hand het Yahweh jou uit Mietsrayiem uitgelei.

Ex 13:14 En as jou seun jou later vra en sê: Wat beteken (5) dit? dan moet jy hom antwoord: Yahweh het ons deur ‘n sterke hand uit Mietsrayiem, uit die slawehuis, uitgelei.

Ex 13:16 En dit sal as ‘n teken (6) wees op jou hand en ‘n teken (7) op die voorhoof tussen jou oë; want Yahweh het ons deur ‘n sterke hand uit Mietsrayiem uitgelei.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x