EK WIL SING TOT EER VAN YAHWEH

alternate textIn die vier hoofstukke van die Parashah van hierdie week (Ex 13-16) is daar veral vier belangrike aspekte wat uitstaan: (1) Ex 13 wat die eerste keer melding maak van die wolkkolom en die vuurkolom – die twee sigbare tekens wat die volk vir 40 jaar daaraan herinner het dat Yahweh hulle nooit sal verlaat nie; (2) Ex 14 wat die wonderwerk van die oopmaak van die Rooisee beskryf en wat onomwonde bevestig dat niks vir Hom onmoontlik is nie; (3) Ex 15 wat een van die mees aangrypende liedere in die Skrif bevat en vir ons as aansporing dien dat ons selfs nie in ons woestyn seisoene moet ophou om tot eer van Yahweh te sing nie, en (4) Ex 16 wat ons daaraan herinner dat die volk vir 40 jaar lank elke week die wonderwerk beleef het dat manna op weeksdae net een dag lank hou, maar op die dag voor die Shabbat twee dae lank hou, sodat dit nie nodig was om op die Shabbat uit te gaan en te werk nie.

Ons gaan vandag net stilstaan by die derde hoofstuk, Exodus 15 en die lied wat Mosheh en die kinders van Israel tot eer van Yahweh gesing het, terwyl Mieryam en die vroue met tamboeryne en koordanse ingeval het. Dis ‘n lied wat spontaan vorm aangeneem het toe die volk die wonderwerk by die Rooisee sien plaasvind het. Hoe ironies is dit nie dat hulle later in hulle omswerwinge deur die woestyn, so ver ons weet, nooit weer hierdie lied gesing het nie, en dat die naaste wat hulle aan ‘n lied gekom het, verskeie vorme van klaagliedere en murmureringe was! Die lied van Exodus 15 bestaan uit baie komponente, maar daar is veral 8 komponente wat uitstaan en wat vir ons ‘n besonderse boodskap inhou.

(1) Yahweh is sy Naam! Die gedeelte van die lied wat die woorde “Yahweh is sy Naam” bevat, kom eers in vers 3 voor, maar die verkorte vorm van die Naam, Yah, kom reeds in vers 2 voor en die volle naam, Yahweh, reg aan die begin van die lied, in vers 1, en daarna nog 11 keer in die res van die lied. Die eerste woorde van die lied is “Ek wil sing tot eer van Yahweh!” Hoe kan ‘n mens tot eer van Yahweh sing as jy huiwer om sy Naam uit te spreek? Hoe kan ‘n mens die Naam van Yahweh aanroep as jy aanhoudend sy Naam met ‘n ander woord vervang? Hoe kan ‘n mens enigiets in sy Naam doen as sy Naam nie in die oggend as jy opstaan en in die aand as jy gaan slaap in jou denke en op jou lippe is nie? Regdeur die Skrif word ons aan die skoonheid en die grootsheid van Yahweh se Naam herinner. Sy Naam kan ons liefhê; sy Naam kan ons verhef; sy Naam kan ons verwag; sy Naam kan ons begeer en oordink en uiteindelik sal Yahweh sy Naam op ons voorhoofde skryf!
(2) Hy is hoog verhewe! Die Hebreeuse beskrywing is “gha’oh gha’ah” – ‘n herhaling van dieselfde woord wat iets soos “majestic and exalted” beteken. In Hebreeus word hierdie tegniek om ‘n woord te herhaal dikwels gebruik wanneer iets of iemand onbeskryflik is. Een Latynse kommentator het dit so vertaal: “excellendo excelluit”. Het jy al die Een in aksie gesien wat onuitspreeklik voortreflik is? Het jy al gesien hoe Hy dinge doen wat ons menslike verstand te bowe gaan? Het jy al gesien hoe Hy ‘n pad maak waar daar voorheen nie ‘n pad was nie? Soms het ‘n mens eenvoudig nie die woorde om jou verwondering oor hierdie verhewe Elohiem uit te spel nie. Dit is hoekom ‘n lied so ‘n wonderlike ding is. Laat ons nooit ons ekstase oor Hom verloor en ons liedere sing soos mense wat moeg geword het vir die lewe nie!
(3) Hy is my krag en my psalm! Almal van ons het al gevoel hoe ‘n mens opgelig word en ‘n vreemde, nuwe krag in jou binneste kry as jy nuus ontvang het of iets aanskou het wat aangrypend mooi of verreikend in betekenis is. Dit is veral ook die uitwerking op ‘n mens se gemoed en jou emosies as jy diep onder die indruk kom van die grootheid van Yahweh. Jesaja 12:2 gebruik presies dieselfde woorde as Exodus 15 (Yahweh is my krag en my psalm) en beskryf in die volgende vers wat dit aan ‘n mens doen as jy tot hierdie besef kom: Jes 12:3 “En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van verlossing.” Dis die één fontein wat ons nooit sal kan leegskep nie!
(4) Hy het vir my tot verlossing geword! Hy was natuurlik nie altyd vir ons ‘n bron van verlossing nie. Daar was ‘n tyd toe ons gedink het ons het nie ‘n verlosser nodig nie. Daar was ‘n tyd toe ons nog nie sy verlossingswerke geken het nie. Hoe het dit nie alles verander toe ons eers vir Yahweh leer ken het en ontdek het wat Hy deur sy Seun vir ons gedoen het nie! In die Hebreeus staan daar letterlik “Yah het vir ons tot yeshua geword”. Volgens die Hebreeus kan die nie beteken “Yah het vir ons Yeshua geword nie”. Maar wat dit wel beteken is dat Yahweh vir ons nie net Skepper en Onderhouer en Koning is nie. Nee, Hy is ook die grootste Verlosser wat daar is. En die hoogtepunt van sy verlossing het ons leer ken toe Hy sy Seun, Y’shua, na hierdie wêreld toe gestuur het. Yahweh staan nie net op ‘n afstand en GEE vir ons verlossing nie. Nee, Hy raak intiem by ons lewens betrokke en WORD vir ons tot verlossing!
(5) Hy is ‘n krygsman! ‘n Mens word hier herinner aan die woorde van Jes 42:12-13 “Laat hulle aan Yahweh die eer gee en sy lof in die eilande verkondig! Yahweh sal uittrek soos ‘n held; Hy sal die ywer opwek soos ‘n vegter; Hy sal die strydkreet aanhef, ja uitskreeu, teen sy vyande Hom as held openbaar.” Die hele Skrif lewer getuienis dat hulle wat Yahweh waarlik wil volg, nie net baie vervolging sal beleef nie, maar ook baie vyande sal hê. Ons word ook daaraan herinner dat ons groot Vyand, rondloop soos ‘n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Maar die Een wat aan ons kant staan, is ‘n Krygsman en ‘n magtige Held en aan sy Seun is alle mag in die hemel en die aarde gegee. Daarom kan die apostel sê, “Watter vervolginge het ek nie al verdra nie! En die Meester het my uit almal verlos” (1 Tim 3:11).
(6) Sy regterhand is voortreflik! In die Skrif is die arm of die regterhand van Yahweh altyd ‘n simbool van die feit dat Hy onbeperkte krag het. Hy is dus nie net ‘n deursnee krygsman nie. Hy is Een met onbeperkte krag en kan ons uit die mees benarde en hopelose situasies red. In sy regterhand is daar ‘n vuurvlam wat ons vyande kan vernietig (Deut 33:2); In sy regterhand is daar lieflikhede vir ewig (Ps 16:11); in sy regterhand kan ons wegkruip vir ons teenstanders (Ps 17:7); met sy regterhand gee Hy oorwinning (Ps 44:3); laat Hy reg en geregtigheid geskied (Ps 48:10); ondersteun Hy ons (Ps 63:8); plant Hy ons (Ps 80:15); verlos Hy ons (Ps 108:6); doen Hy kragtige dade (Ps 118:15); hou Hy ons vas (Ps 139:10) en gee Hy aan ons ‘n geseënde lewe (Spr 3:16). As ons fyn kyk, sal ons rondom ons en reg deur ons lewe die duidelike tekens van die aktiwiteit van sy regterhand sien. En boonop bevat Jesaja 53 die profesie dat daar Iemand op die toneel sou verskyn wat soos ‘n Lam na die slagplek toe gely sou word en ter wille van ons ongeregtighede verbrysel sou word en dat hierdie skynbare “swakheid” uiteindelik ook die openbaring van die sterke arm van Yahweh sou wees!
(7) Niemand is soos Hy nie! Almal soek deesdae na iets of iemand wat sin en betekenis (en selfs “skop”) aan hulle lewens kan gee. In die proses word nuwe dinge en nuwe idees uitgetoets en nagejaag. Soms word hierdie nuwe idees voorgehou en opgehemel as “life-changing” en rewolusionêr. Soms word mense só obsessief met hulle sogenaamde nuwe insigte dat hulle in hulle passie verstrengel raak en hulle perspektief verloor en nie meer in verwondering kan staan oor die Een van wie die Woord sê, “Daar is niemand soos Hy nie!”. Meeste van ons ken die lied, “Mi Kamocha” baie goed – “Wie is soos U” – en veral die woorde: “Mi Kamochah, who is like You? Where is a refuge quite like You? What is a Saviour if it’s not You? Who has a Name matching up with You?” Laat ons nie die fout maak om die unieke en onvergelyklike Elohiem te laat terugstaan in ons lewens omdat ons meen dat ons iets beters ontdek het nie.
(8) Hy sal regeer vir ewig en altyd! Wat ‘n onbeskryflike wete is dit nie dat Yahweh vir ewig en altyd sal regeer nie! Hy sal bly regeer, al lyk dit nie of ons eie regeerders die mas opkom nie! Hy sal bly regeer, selfs as ons met ons rebelsheid die beginsels van sy koninkryk ignoreer of probeer systap! Hy sal bly regeer as ons lankal nie meer daar is nie en met sy ononderbroke heerskappy seker maak dat elke belofte teenoor ons vervul word en dat ons nie in die ewige koninkryk soos werknemers voel wat hulle skielik “under new management” bevind nie! Trouens die heel laaste hoofstuk in die Skrif sê vir ons dat omdat Hy ons Elohiem is, ons sy Naam op ons voorhoofde sal hê en saam met Hom as konings sal regeer tot in ewigheid (Opb 22:4-5)! As dit nie ‘n goed genoeg rede is om te sing nie, sal daar nooit een wees nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »