DIT WAT ONS NIE KAN BEKOSTIG NIE

alternate textVolgens die berekening van maande wat in die Skrif aangetref word, het ons gister (21 Augustus 2020) begin met die sesde maand, wat ook as Elul bekend staan. Elul is tradisioneel die maand waarop daar sterk op skuldbelydenis en vergifnis gefokus word, omdat dit as ‘n periode van voorbereiding vir Yom Kippur beskou word. Daar is ‘n Joodse tradisie dat Mosheh (Moses) nie twee keer nie, maar drie keer, vir periodes van 40 dae op die berg Sinai was en dat die derde periode op die eerste dag van Elul begin het en op die dag van Yom Kippur geëindig het. Die eerste periode het rondom die tyd van Shavuot begin. Daardie eerste Sinai “aliah” (“opgang”, “bestyging” – Engels: “ascent”) word in Exodus 19 beskryf en op daardie stadium het Mosheh nog nie die twee tafels van die Torah van die berg afgebring nie. Exodus 19 sê nie hoe lank dit geduur het nie, maar baie glo dat dit ook 40 dae was. Toe kom die tweede “aliah” toe Mosheh onder meer die twee kliptafels (vir die eerste keer) ontvang het. Toe hy van hierdie “aliah” af terugkom, tref hy die volk voor die goue kalf aan en verpletter hy uit woede en teleurstelling die twee tafels teen die grond. Twee aanvanklike “aliah’s” van 40 dae elk – daar is ongeveer 80 dae tussen Shavuot en die aanbreek van die sesde maand (Elul). Toe gaan hy vir die derde maal teen Sinai op – op die eerste dag van die sesde maand, op die dag wat ons gister herdenk het. Tydens hierdie 40 dae ontvang hy die heelhartige vergifnis van Yahweh vir die sonde (en die verbreking van die verbond) wat die volk met die goue kalf gepleeg het – die fokus val sterk op versoening tussen Yahweh en sy volk en Mosheh keer terug na die volk op die Dag van Yom Kippur – met die tafels van die verbond opnuut in sy hand en die nuus dat Yahweh sy volk vergewe het en dat Hy Hom met hulle versoen het.

Daar is twee verdere aspekte wat dikwels met die maand van Elul verbind word. Die eerste is die bestudering van die sogenaamde 13 eienskappe van guns (“13 attributes of mercy”) van Exodus 34:6-7 “En toe Yahweh by hom verbygaan, het Hy geroep: Yahweh (1), Yahweh (2), barmhartige (3) en goedgunstige (4) El, stadig om kwaad te word (5) en groot van goedertierenheid (6) en trou (7); wat die goedertierenheid bewaar vir duisende (8), wat ongeregtigheid (9) en oortreding (10) en sonde (11) vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie (12); wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kleinkinders, aan die derde en aan die vierde geslag (13).” Hierdie gedeelte in die Skrif, miskien meer as enige ander gedeelte, skets vir ons die raamwerk waarbinne vergifnis en versoening kan plaasvind: Yahweh se barmhartigheid, goedertierenheid, goedgunstigheid, getrouheid en eindelose geduld. En die feit dat Hy Yahweh is (Let wel: die eerste twee van die 13 eienskappe!), en nie ‘n mens nie. Die getal wat Hom verteenwoordig, is 7, die getal van volmaaktheid, NIE 6, die getal van die mens nie. Die getal 13 is die som van 6 en 7 en herinner ons daaraan dat as die mens (6) voor Yahweh (7) wil staande bly, is dit net moontlik deur Yahweh se barmhartigheid, goedertierenheid, goedgunstigheid, getrouheid en eindelose geduld!

Die tweede aspek wat ook met die maand Elul verbind word, is die lees van Psalm 27. Dit is die gebruik om hierdie Psalm weer en weer te lees, daaroor te dink en daar rondom te bid, in die maand van Elul. Dis die Psalm wat begin met die bekende woorde: “Yahweh is my lig en my verlossing”. In Hebreeus: Yahweh ori veyish’i – יהוה אורי וישׁעי – een van die sterkste geloofsbelydenisse in die Skrif wat uit 13 letters bestaan en in beknopte vorm die boodskap oordra: As ons hier op aarde deur ‘n wolk van donkerte en wasigheid omring word, om watter rede ook al, maar ook as gevolg van sonde en rebelsheid en hardkoppigheid en onversoenlike verhoudings – dan is daar net EEN wat weer lig en verlossing in ons lewe kan inbring, en hierdie een is Yahweh. Sy Naam kom 13 keer in hierdie Psalm voor. Hy sal nie sy aangesig vir ons verberg nie en Hy sal ons nie verstoot en verlaat nie (vers 9). Al verstoot mense ons – ja selfs ons eie ma en pa – Hy sal nie sy rug op ons draai nie. Hy sal ons aanneem (vers 10), Hy sal ons weer op ‘n gelyk pad lei (vers 11); Hy sal ons weer die goedheid van Yahweh laat sien en laat ervaar (vers 13).

Psalm 27 is die enigste Psalm waarin die woord “bakash” drie keer gebruik word – spesifiek in die sin van om Yahweh op te soek, om na Hom te streef en by Hom te pleit en te smeek. Ek het in my studies van Hebreeus altyd ‘n manier gehad om moeilike Hebreeuse woorde met Afrikaanse woorde te assosieer om dit makliker te kan onthou. “Bakash” herinner my aan die Afrikaanse woord “bekostig”. Kan ons dit bekostig om Yahweh nie te “bakash” of te soek nie? Kan ons dit bekostig om nie gereeld by Hom te pleit en te smeek nie? Kan ons dit bekostig om nie soos Dawid in Psalm 27 gereeld voor Yahweh te kom en vir Hom te sê: Ek soek u aangesig (vers 8); Ek soek u aanraking van vergifnis (vers 9); ek soek een ding en dit is dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van Yahweh, om die lieflikheid van Yahweh te aanskou en sy eienskappe te ondersoek in sy tempel (vers 4) – nie net sy 13 eienskappe van guns nie, maar elke enkele eienskap van Hom wat vir my ‘n groter begrip van sy lieflikheid en sy onoortreflikheid sal gee!

Dis interessant dat daar in Haggai 1, vir my persoonlik een van die mees inspirerende hoofstukke in die Skrif, ook na die sesde maand verwys word: Hag 1:1 “In die tweede jaar van koning Dariush, op die eerste dag van die sesde maand, het die woord van Yahweh deur die diens van die profeet Gaghai gekom tot Zerubbavel …” Wat was hierdie woord? Kom ons haal net ‘n paar gedeeltes uit. Hag 1:4 “Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê?” … Hag 1:6 “Julle het geëet, maar nie versadig geword nie” (אָכֹ֤ול וְאֵינ לְשָׂבְעָה֙) – “achol ve-ein lesav’ah” – 13 letters wat verwys na die dilemma van die mens … Hag 1:8 “Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis; dan sal Ek ‘n behae daaraan hê en My grootheid toon” (וְאֶרְצֶה בֹּ֥ו וְאֶכָּבְדָ֖ה) – “ve’ertseh bo ve’echavdah” – 13 letters wat verwys na die eienskappe en grootheid (attributes of mercy) van Yahweh … Hag 1:14 En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van Yahweh van die leërskare
(בְּבֵית יְהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות) – “beveit Yahweh tseva’ot” – 13 letters wat aantoon dat die mens alleen sy dilemmas en teleurstellings kan oorkom deur Yahweh op te soek en só naby aan Hom te kom soos wat in Psalm 27:4 beskryf word: “Een ding het ek van Yahweh begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van Yahweh, om die lieflikheid van Yahweh te aanskou en te ondersoek in sy tempel.”

Waarom het Haggai hierdie besonderse woord van Yahweh ontvang dat die volk ‘n slaggie van hulle eie betimmerde huise moes wegkyk en moes aandag gee aan die huis van Yahweh? Omdat die huis van Yahweh nog altyd simbolies was van “om naby Yahweh te wees”, “om in sy teenwoordigheid te kom”, “om die hindernisse wat ons van Hom af vervreem, uit die weg uit te ruim”. Om ‘n slaggie eerlik na ons eie lewens te kyk en onsself af te vra: Is ek nog op die plek waar ek veronderstel is om te wees, as iemand wat in die woorde van Efesiërs 2 deel geword het van die huisgenote van Elohiem en saam met ander gelowiges opgebou moet word tot ‘n woning van Elohiem? Of het ek so ver van Hom af weggedwaal dat ek my nie eens meer in dieselfde streek, laat staan nog dieselfde woonplek, as Yahweh bevind nie? Y’shua het vir sy volgelinge gesê dat Hy gaan om vir hulle plek voor te berei in die huis van sy Vader. Hoe kan ons hoop om eendag ‘n plek te hê in die huis van Yahweh, as Hy nie eens ‘n behoorlike plek het in ons huis hier op aarde nie? Of as ons só met ons eie huise (ons eie belange) besig is hier op aarde, dat sý huis (sy belange en sy begeertes) maar taamlik laag af op ons lys van daaglikse prioriteite en aktiwiteite lê? Kan ons vanjaar bekostig om nie deeglik vir Yom Kippur voor te berei nie? Dis wáár dat Y’shua ‘n dimensie aan Yom Kippur kom gee het, wat voorheen nie daar was nie. Dis wáár dat daar versoening is in sy bloed en dat Hy die hoëpriester van ons belydenis is, soos wat daar in die boek van Hebreërs staan. Maar in dieselfde Hebreërs word daar ook vir die gelowiges gesê dat hulle nog nie ten bloede toe weerstand gebied het in hulle stryd teen die sonde nie (Heb 12:4) en dat hulle elke las moet aflê en die sonde wat hulle so maklik omring, en met volharding die wedloop moet loop wat voor hulle uitlê. Kom ons gebruik hierdie tyd om opnuut weer aan Yahweh as ons lig en ons verlossing vas te gryp en deur die volmaakte vergifnis wat Hy deur sy Seun vir ons moontlik gemaak het, die nodige stappe te neem om weer sy lieflikheid te kan aanskou in sy tempel. Kan ons hoegenaamd bekostig om dit NIE te doen nie?