DIE SLEUTEL VAN EERSTELINGE

alternate textOns fokus vandag op die aspek van eerstelinge omdat daar in Levitikus 23 staan dat die priester op die dag ná die Shabbat wat binne die Week van Ongesuurde Brode geval het, ‘n omer (ongeveer 3kg) van die eerstelinge van die garsoes voor die oë van Yahweh moes beweeg, sodat die volk vir Hom aanvaarbaar kon wees. Hierdie dag waarvan Levitikus 23 praat, is die dag wat volgens ons verstaan begin wanneer die son vanaand sal ondergaan. Ons sou hierdie dag ook kon noem: Die Dag van die Eersteling Beweegoffer. Die Hebreeuse woord vir “eersteling” is “reshiet” wat afgelei is van ‘n woord wat beteken: OM TE SKUD. Dus sou ons môre ook kon noem: Die Dag van die Offer wat GESKUD en BEWEEG word. As iets of iemand GESKUD word, is dit gewoonlik ‘n aanduiding van swaarkry en lyding. As iets of iemand BEWEEG, is dit gewoonlik ‘n aanduiding van lewe. Die Dag van die Offer wat GESKUD en BEWEEG word, is ‘n vooruitwysing na die menslike Offer wat 2000 jaar gelede eers GESKUD is, en daarna soos ‘n koringkorrel in die grond geval en GESTERF het, en na drie dae BEWEEG het en uit die dood opgestaan het. Daarom se Shaúl (Paulus) in 1 Kor 15:20 Maar nou, die Messias is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling (Hebreeus: “reshiet”) geword van die wat ontslaap het. Y’shua is dus die EERSTELING VAN DIE ONTSLAPENES!

Daar is baie ander dinge in die Skrif wat ook in terme van “eerstelinge” verduidelik word en hierdie begrip is ‘n baie belangrike sleutel om sekere kern aspekte van die Skrif te verstaan. Kom ons kyk na ‘n klompie hiervan:

DIE EERSTELING VAN ONS JAAR. Deut 11:11-12 Yahweh jou Elohiem sal sorg vir die land; die oë van Yahweh jou Elohiem is voortdurend daarop, van die begin (“reshiet”) van die jaar tot die einde van die jaar. Om die eersteling van jou jaar vir Yahweh te gee, beteken om jou vertroue op Hom en sy voorsiening te plaas, van die heel eerste dag af!

DIE EERSTELING VAN ONS VRUG. Deut 26:1-7 As jy in die land kom wat Yahweh jou Elohiem jou as erfenis sal gee … dan moet jy die eerstelinge (“reshiet”) van al die vrugte van die land na die priester toe neem. Om die eersteling van jou vrug aan Yahweh te gee, beteken dat jy erken dat vrug en voorspoed van Hom af kom en aan Hom behoort.

DIE EERSTELING VAN ONS EIENDOM. Eseg 48:14 En hulle mag niks daarvan verkoop of verruil nie, en die beste (“reshiet”) van die land mag nie in ander hande oorgaan nie; want dit is afgesonder aan Yahweh. Om die eersteling van jou eiendom en besittings aan Yahweh te gee, beteken jy verstaan iets daarvan om afgesonder vir Yahweh te wees.

DIE EERSTELING VAN ONS KRAG. Jer 49:35 So sê Yahweh van die leërskare: Kyk, Ek verbreek die boog van Elam, die keur (“reshiet”) van hulle krag. Om die eersteling van jou krag aan Yahweh te gee, beteken die besef dat jou krag nie in die eerste plek in fiksheid, wapentuig, geleerdheid, tegnologie or ervaring bestaan nie, maar in vertroue op Hom.

DIE EERSTELING VAN ONS WYSHEID. Ps 111:10 Die vrees van Yahweh is die begin (“reshiet”) van die wysheid; almal wat dit beoefen, het ‘n goeie verstand. Om die eersteling van jou wysheid aan Yahweh te gee, beteken dat jy weet dat wysheid begin met die vrees van Yahweh en dat “vol van die Gees” belangriker is as “vol van kennis”.

EERSTELINGE AS SLEUTEL OM DIE GROTER PLAN VAN DIE SKEPPER TE VERSTAAN:

DIE EERSTELING VAN DIE VOORTYD. Jes 46:10 Hy wat van die begin (“reshiet”) af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen. Daar is sekere items wat deel uitmaak van ons geskiedenis wat voor die grondlegging van die wêreld deel van Yahweh se plan was.

DIE EERSTELING VAN DIE SKEPPING. Jak 1:18 Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge (“reshiet”) van sy skepsele kan wees. Net soos Elohim in die begin (be-“reshiet”) deur sy woord die hemel en die aarde geskep het, het Hy ook deur sy woord, en uit sy skepsele, ‘n eersteling (“reshiet”) gekies om sy eiendom te wees.

DIE EERSTELING VAN DIE TORAH. Mat 22:37-38 Jy moet Yahweh jou Elohiem liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste (“reshiet”) en groot gebod. Hierdie belangrike aspek van die Torah is die eersteling wat as die groot sleutel, die res van die Torah vir ons oopsluit.

DIE EERSTELING VAN DIE GEES. Rom 8:23 Ons wat die eerstelinge (“reshiet”) van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Die “eersteling van die Gees” dui op die orde van verlossing waarop die groot Verlosser besluit het: As eersteling Israel, daarna die wilde olyfboomtakke wat ingeënt word.

DIE EERSTELING VAN DIE OPSTANDING. 1 Kor 15:23 Elkeen in sy eie orde: as eersteling (“reshiet”) het die Messias opgestaan, daarna die wat aan die Messias behoort by sy koms. Hy is die een wat ons opstanding waarborg! Hy is die bron van ons inspirasie as die doodsheid ons omring! Hy is die een wat oorwinning gee oor die mag van die dood!

“Eersteling” beteken nie net “eerste in orde” of “eerste in tyd” nie, maar ook “eerste” in die sin van heel beste, heel belangrikste of heel grootste. As Yahweh vir ons sy Eersteling en Eersgeborene gegee het, is dit ‘n groot onreg en ‘n belediging as ons ons tweede beste vir Hom gee! Behalwe die woord “reshiet” word die eerstelinge soms ook met die woord “bikkuriem” aangedui, wat van ‘n woord afgelei word wat “burst” beteken (“as a firstborn burst the womb of his mother”). Wat is die groter betekenis hiervan vir ons?

Like a door bursting open, let us ask Yahweh to open doors of new life to us in this time!
Like a burst of wind, let us trust Yahweh to enter into our wilderness and revive us by his Spirit!
Like a heart bursting with pride, let us boast in our Elohim who offered up his own Son!
Like a burst of laughter, let us rejoice in the benefits we received through the risen Messiah!
Like a bursting dam, let us release our excitement over the manifold truth of Yahweh’s Word!
Like a burst of sound, let us blow the shofar and announce that Y’shua is our hope!
Like a burst into tears, let us mourn for the harvest that does not know about the first fruit!
Like a burst of power, let us embrace the power of Y’shua’s resurrection and be overcomers!
Like a burst of a storm, let us cause a ripple effect around us because our Master lives!
Like a burst of the clouds, let us await rains and showers of goodness from Him who raised up his Son!