Shabbat 2018

SHABBAT: VAN ARGUMENTEER TOT IMPLEMENTEER 13 January 2018
DIE EEN IN WIE YAHWEH ‘N WELBEHAE HET 20 January 2018
ONS VREEMDE WÊRELD 27 January 2018
THE REVELATION AT THE MOUNTAIN OF ELOHIM 03 February 2018
HOOP, GELOOF EN INTEGRITEIT 10 February 2018
DIE EEN WAT VOOR SIT 17 February 2018
NO RIGHTEOUSNESS WITHOUT PURITY 24 February 2018
THE THIRTEEN ATTRIBUTES OF MERCY 03 March 2018
THE SIGNIFICANCE OF THE TABERNACLE 09 March 2018
YAHWEH, PRIESTS AND US 17 March 2018
A TIME TO BE SET APART 24 March 2018
MURE, MONUMENTE EN NOG ‘N PAAR LOS ENTE 30 March 2018
SEVEN INDISPENSABLE INGREDIENTS OF PESACH 01 April 2018
THE NEED TO REMOVE ALL LEAVEN 07 April 2018
RESURRECTION 08 April 2018
THE OMER PARASHOT 21 April 2018
WHEN CHOOSING TORAH MEANS LOSING MESSIAH 28 April 2018
GIVING Y’SHUA THE HONOUR HE DESERVES 05 May 2018
WAAR IS DIE WOORD VAN YAHWEH? 12 May 2018
OORLEWING IN DIE WILDERNIS 19 May 2018
STERKTE IN YAHWEH 26 May 2018
SHAVUOT KAN JOU LEWE OMDOP 27 May 2018
BALANCING COMPASSION AND RIGHTEOUSNESS 02 June 2018
OM UITGESTUUR TE WORD 09 June 2018
YAHWEH IS KONING VIR EWIG 16 June 2018
NEDERIGHEID 14 July 2018
NEDERIGHEID II 21 July 2018
DIE GROOTSTE ERFLATING VAN ALLE TYE 28 July 2018
NIE VAN BROOD ALLEEN 04 August 2018
NO GUESSING ABOUT BLESSING 11 August 2018
DIE ANDERSOORTIGHEID VAN GEREGTIGHEID 18 August 2018
LEWE ONDER SY GUNS 25 August 2018
THROUGH THE EYES OF CHILDREN 01 September 2018
YAHWEH OUR LIFE 08 September 2018
YOM TERUAH IN A NUTSHELL 11 September 2018
WEES STERK EN VOL MOED 15 September 2018
YOM KIPPUR 2018 21 September 2018
PICTURES OF YAHWEH’S COMPASSION 22 September 2018
THE ULTIMATE INHERITANCE 29 September 2018
GROOTHEID HET GRENSE 13 October 2018
WAT JOU SKEPPER VIR JOU WIL DOEN 20 October 2018
LEGENDES EN WAARHEDE OOR AVRAHAM 27 October 2018
A QUESTION OF BELIEF 03 November 2018
HY MAAK RUIMTE VIR ONS 10 November 2018
DIE BOODSKAPPERS VAN ELOHIEM 17 November 2018
FROM QUESTIONS TO EXCLAMATIONS 01 December 2018
SOOS EEN WAT GESAG HET 08 December 2018
DIE MOORD OP JOU BROER 15 December 2018
DIE BELANGRIKHEID VAN NAME 29 December 2018

QUICK LINKS: