IS JY BEREID OM TE LUISTER?

alternate textIn die boek van Devariem (Deuteronomium) word daar byna twee keer meer na die woord “luister” verwys (meer as 40 keer) as in enige van die ander vier boeke van die Torah. Die naam van hierdie boek en ook van die Torah leesstuk van hierdie week, “Devariem”, wat “woorde” beteken, impliseer duidelik dat daar geluister behoort te word. Yahweh se woorde is nie iets wat net geïgnoreer kan word of in die wind geslaan kan word nie – dit het ʼn inhoud en ʼn appèl wat waarlik ʼn mens se lewe kan verander en wat jou voor die uitdaging stel: Gaan ek luister, of nie? Dit het ʼn impak wat vir jou die verskil tussen ʼn versteende en ʼn geseënde bestaan hier op aarde kan beteken. As ons nie (op die regte manier) na Yahweh se woorde luister nie, gaan ons ʼn gulde geleentheid misloop om die soort lewe te leer ken wat die Een wat ons gemaak het, vir ons reg van die begin af bedoel het. Hy het die woorde wat ons nodig het om te hoor, laat neerpen en tot ons beskikking gestel. Die vraag is of ons daarna gaan luister en of ons liewer gaan luister na die talle stemme daar buite wat die woorde van Yahweh oordonder en uiteindelik heeltemal verdoof. Wat is dit wat hierdie besonderse boek vir ons oor LUISTER wil leer?

1. Deut 1:43 Maar toe ek met julle gepraat het, het julle nie geluister nie, maar julle was rebels teen die bevel van Yahweh en het vermetel in die berge opgetrek.
Om nie na Yahweh se woorde en opdragte te wil luister nie, word gebore uit rebelsheid (die valse oortuiging dat jy méér weet as die een wat oor jou aangestel is) en vermetelheid (die hoogmoedige houding van ʼn mens wat nie voorgeskryf of geleer wil word nie). Hierdie twee eienskappe kan ʼn mens hoogstens vir ʼn tyd lank tevrede en aan die gang hou, maar volgens die Skrif bring dit op die lange duur die een wat daarin volhard, tot ʼn val (Spr 16:18).

2. Deut 4:1 Luister dan nou, Yiesraél, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat Yahweh, die Elohiem van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem.
Om na die woorde van die Almagtige te luister, hou die sleutel wat mens in staat stel om waarlik te kan lewe en dit wat Yahweh belowe het, te kan ontvang. Soms kla mense steen en been oor hoe sleg die lewe hulle behandel en hoe min hulle ontvang het en hulle verstaan nie dat die eintlike oorvloed en rykdom bestaan in die daad van luister (op sigself), en nie oor die verwagting dat om te luister vir jou ʼn klomp ander dinge in die sak gaan bring nie (Ps 119:130).

3. Deut 7:12 En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en vervul, sal Yahweh jou Elohiem vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het.
As ons na Yahweh se woorde luister, wat beteken om dit te vervul (dit wat Y’shua bedoel het toe Hy gesê het dat Hy gekom het om die Torah te vervul), dan sal Yahweh sy verbond vervul (in ʼn neutedop: Hy sal vir ons ʼn Elohiem wees) en dan sal Hy ook sy beloofde goedertierenheid teenoor ons vervul (in ʼn neutedop: Hy sal ons oortredinge vergewe – Num 14:18)

4. Deut 11:13 As julle dan goed luister na my gebooie wat Ek julle vandag beveel, om Yahweh julle Elohiem lief te hê en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel…
Om te luister na Yahweh se woorde is die heel belangrikste manier om te wys dat ons Hom liefhet en bereid is om Hom te dien met ons hele hart en ons hele siel. Lippetaal is nie genoeg nie. ʼn Blote gepraat oor liefde en oor aanbidding en oor jou hart en oor jou siel is nie genoeg nie. Die enigste toets vir ware liefde is om goed te luister en om noukeurig te doen wat Hy beveel het (die kombinasie liefhê en luister kom ʼn verdere 3 keer voor in Devariem – sien 13:3; 23:5 en 30:20).

5. Deut 30:9-10 En Yahweh jou Elohiem sal die goeie aan jou oorvloedig gee … en weer oor jou ten goede bly wees soos … oor jou vaders, as jy na die stem van Yahweh jou Elohiem luister.
Daar is niks meer wat mens in die lewe kan begeer nie as dat Yahweh, die Skepper van hemel en aarde en die Onderhouer van al wat leef, bl‎‎ý is oor jou ten goede. Die betekenis hiervan is dat jou reaksie op sy woorde sy goedkeuring wegdra en dat Hy behae daarin skep om aan jou goed te doen (Jer 32:41 – Jeremia is die boek in die Skrif waarin “luister” die meeste [86 keer] gebruik word).

“It is greed to do all the talking but not to want to listen at all.” Demokritus (Griekse filosoof, 400 v.M.)
“If I can give you some kind of knowledge of life you should listen.” Leon Spinks (Bokser)
“The idealists dream and the dream is told, but the practical men listen and ponder and bring back the truth and apply it to human life.” Anna Howard Shaw (Aktivis).

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x