Shabbat 2016

DIE IMPLIKASIE VAN DIE WOORDE “EK IS YAHWEH” 09 January 2016
TWEE WOORDE VIR DIE TOETS VAN PROFESIE 16 January 2016
DIT WAT VAN YAHWEH AF KOM 23 January 2016
DIE VERHEWE EEN 30 January 2016
APPROACHING YAHWEH 06 February 2016
VREDE SOOS ‘N RIVIER 13 February 2016
HEMEL EN AARDE AS GETUIES 20 February 2016
OM RUS TE KAN VIND IN HIERDIE WERELD 27 February 2016
HEAVEN AND EARTH AS WITNESSES 05 March 2016
OM DIE KOSTE TE BEREKEN 12 March 2016
GEBOOIE VAN MENSE 19 March 2016
WAAROM OFFERS? 26 March 2016
THE SPRINKLING OF CLEAN WATER 2 April 2016
DIE PROSES VAN REINIGING VANDAG 9 April 2016
DIT WAT VOOR DAARDIE PESAG GEBEUR HET 16 April 2016
DIT WAT OP DAARDIE PESAG GEBEUR HET 23 April 2016
POORTE WAT NOOIT GESLUIT WORD NIE 14 May 2016
‘N FONTEIN WAT NOOIT OPDROOG NIE 21 May 2016
WAAROP IS JY GEFOKUS? 28 May 2016
DOORS AND GATES OF MERCY 04 June 2016
HY PRAAT MET ONS IN DIE WOESTYN 11 June 2016
TERGENDE VRAE WAT ANTWOORDE BEVAT 25 June 2016
SENT OUT 02 July 2016
HY MAAK REG WAT GEBREEK IS 09 July 2016
WATER VAN DIE LEWE 16 July 2016
AS HY SEËN KAN GEEN MENS KEER NIE 23 July 2016
ONS EN ONS KINDERS 30 July 2016
THE JOURNEYS THAT WE UNDERTAKE 06 August 2016
BALANS TUSSEN GEREGTIGHEID EN GOEDHARTIGHEID 13 August 2016
SEWE PERSPEKTIEWE OP DIE TIEN 20 August 2016
JOU VOETE IN SY POORTE 27 August 2016
ENTERING THE REST AND INHERITANCE 03 September 2016
DIE TORAH VAN VRYHEID 10 September 2016
OORWINNING OOR ONS VYANDE 17 September 2016
DIE TOEKOMSPERSPEKTIEF VAN YESHAYAHU 60 24 September 2016
PROMISE OF A SALVATION NEVER SEEN BEFORE 01 October 2016
DIE PROFETIESE BETEKENIS VAN TROMPETTE 02 October 2016
DIE PAD TERUG NA GELOOF 08 October 2016
YOM KIPPUR EN DIE ESSENSIE VAN BEKERING 12 October 2016
JUIG EN WEES BLY IN YAHWEH 15 October 2016
DIE FEES BY DIE UITGANG VAN DIE JAAR 17 October 2016
HUTTEFEES: HY SAL SY TENT OOR HULLE OOPSPAN 22 October 2016
THE MIRACLE OF OUTSIDERS BECOMING INSIDERS 05 November 2016
BETER AS SEUNS EN DOGTERS 12 November 2016
OM TE SIEN WAT HY VIR ONS WYS 19 November 2016
OM TE DOEN WAT GEDOEN MOET WORD 26 November 2016
THE BOLDNESS TO ASK PROPER QUESTIONS 03 December 2016
DIE TYD OM SKAPE BYMEKAAR TE MAAK 10 December 2016
DIE PILAAR VAN DIE TORAH 17 December 2016
IN GEES EN IN WAARHEID 24 December 2016
DIE BEGIN EN DIE EINDE 31 December 2016

QUICK LINKS: