PRAGSTUKKE UIT PSALM 119

alternate textWaar die vorige oktaaf (die agste) van Psalm 119 ‘n mens se aandag op die positiewe aspekte van jou wandel met die Allerhoogste gevestig het, sluit die negende oktaaf daarby aan en fokus veral op dit wat vir jou goed is in jou wandel met die Allerhoogste. In die proses is daar ‘n paar juwele wat na vore kom. Omdat die woord “tov” (wat “goed” beteken) verreweg die bekendste woord is wat met die negende Hebreeuse letter begin, word hierdie woord gereeld in die negende oktaaf gebruik. Die oktaaf fokus op dit wat vir ‘n mens goed is, dit wat jou opbou, dit wat jou sterk maak – dit wat nie net uiterlik mooi en begeerlik is nie, maar innerlik en wesenlik mooi en skoon en voordelig is. Daarom kan ons in die geval van hierdie oktaaf, met reg praat van die pragstukke wat daar in Psalm 119 na vore kom – dinge wat die lewe goed en mooi en sinvol maak.

Ons het reeds daarop gewys dat die begrip “goed” gereeld in hierdie oktaaf voorkom. Kyk ‘n bietjie hierna:

U het goed gedoen aan u kneg, volgens u woord (vers 65)
Leer my goeie insig (vers 66)
Leer my goeie kennis (vers 66)
U is goed (vers 68)
U doen goed (vers 68)
Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge kon leer (vers 71)
Die Torah van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer (vers 72).

Voordat ons verder ingaan op die dinge wat as “goed” bestempel word en op die redes waarom juis hierdie dinge vir ‘n mens goed is, is dit heel insiggewend om te gaan kyk na die drie verse in hierdie oktaaf wat NIE met die woord “tov” (goed) begin nie, maar met ANDER woorde wat ook met dieselfde Hebreeuse letter begin. Hierdie drie woorde is “terem” (voordat : Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord – vers 67), “tafal” (valsheid : Vermeteles het my van valsheid beskuldig – vers 69) en “tafash” (verstoktheid : Hulle hart is verstok / afgestomp soos vet; maar ek verlustig my in u Torah). Deur hierdie drie woorde (wat in Afrikaans met die letter “v” en in Hebreeus met die letter “t” begin) eenvoudig langs mekaar te plaas, kry ons ‘n baie goeie idee van die sentrale boodskap van die hele negende oktaaf van Psalm 119: Voordat ek die Torah leer ken het, was ek in dwaling en valsheid en verstoktheid, maar noudat die Torah deel van my lewe is, het ek die goeie uit die hand van Yahweh begin proe en die pragstukke in die Woord begin raaksien.

Wat is dit wat die skrywer as “goed” bestempel in hierdie oktaaf en waarom is dit goed as hierdie dinge deel van jou lewe word?

Die eerste verwysing na “goed” is in vers 65: “U het goed gedoen aan u kneg, Yahweh, na u woord”. Die gedeelte wat vertaal word met “na u woord” beteken ten diepste: “soos wat u gesê het”. Hier het ons een van die heel mooiste pragstukke van die Woord. Yahweh sê nie net dat Hy sal goed doen aan diegene wat aan Hom gehoorsaam is nie. Nee, Hy doen dit – net soos Hy belowe het. Ons sal nooit van Hom kan sê dat Hy nie doen wat Hy gesê het nie. Die verwarring kom in wanneer mense hulle eie verwagting het van wat Hy gaan doen, ‘n verwagting wat nie ooreenstem met sy Woord en wat Hy gesê het Hy sal doen nie. En dan is dit asof hulle geloofsbootjie sink wanneer dinge nie gebeur soos wat hulle gehoop het nie. Sulke tye moet mens terug gaan na die Woord en raaksien dat Yahweh goed doen aan sy knegte, ooreenkomstig die woorde wat Hy vir hulle gegee het.

In vers 66 word daar na twee aspekte verwys wat ook as “goed” bestempel word. Leer my goeie insig en kennis. Die woord vir insig is “ta’am” wat afgelei is van ‘n woord wat “proe” (Engels: “taste) beteken. Twee tekste wat hierdie woord bevat en wat lig werp op die vraag waarom “goeie insig” so belangrik is, is die volgende:

Job 34:3 Want die oor toets woorde soos die verhemelte die kos proe (ta’am)
Ps 34:8 Smaak (ta’am) en sien dat Yahweh goed is; geseënd is die man wat by Hom skuil!

Fynproewers en kos fundis is deesdae baie gewild en hoog in aanvraag. Mense wie se smaakorgane geoefen en geslyp is om die fynste detail in kos te kan proe en voorstelle te maak om geregte van hoogstaande gehalte te maak. Maar hoeveel mense het die insig om te smaak en sien dat Yahweh goed is en dat iemand wat by Hom skuil, waarlik geseënd is? Hoeveel mense kan met hulle ore die woorde van Yahweh toets soos wat ‘n mens se verhemelte die smaak van kos toets? Miskien moet mens liewer vra: Hoeveel mense het die insig om te besef dat daar dimensies in die woorde van Yahweh is wat baie meer begeerlik is as ‘n gereg wat deur die beste kok voorberei is? Dis die soort insig wat die skrywer van Psalm 119 as “goeie insig” bestempel.

In vers 68 sê die skrywer: U is goed en U doen goed. Ons sou hierdie sin kon omdraai en dit effens anders verwoord: U doen goed, want U is goed. Nog ‘n pragstuk uit hierdie oktaaf van Psalm 119! Ons hoef nie daaraan te twyfel dat Yahweh aan ons sal goed doen nie, want in sy wese is Hy deur en deur goed. Om die Messias se woorde te gebruik: ‘n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. (As dit waar is van mense, te meer so van ons hemelse Vader.) Of om die apostel Ya’akov (Jakobus) se woorde te gebruik: ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie? In Tehielliem (Psalm) 36 bely Dawied teenoor Yahweh: By U is die fontein van lewe. U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. In hierdie wêreld is daar nie ‘n beter bron van goedheid en skoonheid en genot as hierdie fontein van lewe nie!

In vers 71 sê die skrywer ‘n verrassende ding: Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge kon leer. Wat kan goed wees aan verdrukking en swaarkry, sal sommiges wil vra. Die psalm sê eenvoudig: Verdrukking is goed omdat dit my in die beste posisie plaas om Yahweh se insettinge te leer. Die Hebreeuse woord vir leer is “lamad”. Verdrukking help ‘n mens om Yahweh se insettinge te “lamad”. Die heel eerste Engelse woord wat Strongs gebruik om die ware betekenis van “lamad” te probeer verduidelik is die woord “goad”. ‘n “Goad” was oorspronklik ‘n skerp instrument wat gebruik is om trekdiere soos osse aan te por om vinniger te beweeg. Die werkwoord “to goad” beteken: “To incite; to stimulate; to instigate; to urge forward or to rouse by something severe or irritating”. Soms het ons meer as net aansporingswoorde nodig om die insettinge en die weë van Yahweh te leer. Daarom moet ons leer om die goed in ons verdrukking en ons frustrasies en ons irritasies raak te sien. Yahweh is nie daarop uit om ons te vernietig nie. Maar sy doel is dikwels om ons te leer. En daarvoor gebruik Hy soms ‘n skerp, onaangename instrument om die gewenste resultaat in ons lewens te bereik.

En dan die laaste “goed” van hierdie oktaaf: Die Torah van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer (vers 72). Ons het die afgelope tyd baie oor Torah gepraat. Dis die sentrale tema van Psalm 119. Die vraag is of al die gepraat oor die Torah al iets by ons laat insink het. Of ons opgewondenheid oor die Torah al méér is as net ‘n kortstondige sentiment. Ek het op die volgende stukkie kommentaar afgekom op die internet, na aanleiding van ‘n aantal uitstekende natuur-fotos wat iemand daar geplaas het van die Badlands Natuurreservaat in Amerika: “Geen mensgemaakte pragstuk sal naby hierdie juweel kan kom nie. Deur jou oë was ek vir ‘n paar sekondes in ‘n wonderland.” Wat die eerste deel van hierdie kommentaar betref, is dit presies wat ons van die Torah ook kan sê: Geen mensgemaakte pragstuk sal naby hierdie juweel kan kom nie. Wat die tweede deel hierdie kommentaar betref, is dit presies wat ons NIE met ‘n boodskap oor Torah wil bereik nie: Deur jou oë (deur Dawid se oë of deur Psalm 119 se oë of deur John se oë of deur wie se oë ook al) was ek vir ‘n paar sekondes in ‘n wonderland. As dit ál is wat die Torah aan ons doen, kan ons dit net sowel maar los! ‘n Paar sekondes in wonderland – dis nie waar ons wil wees nie! Waar ons wil wees en waar ons by moet uitkom is ‘n leeftyd van verwondering en nuwe ontdekkings uit die Torah en ‘n passie om hierdie ontdekkings te laat neerslag vind in ons doen en late van elke dag.