POLSSLAG VAN PSALM 119

alternate textEen van die boodskappe wat die duidelikste deur Psalm 119 uitgedra word is dat die Woord of die Torah alleenlik tot sy reg kom as mens dit bo-aan die lysie van prioriteite in jou lewe plaas. Die Torah is so ontwerp dat dit die polsslag van jou lewe moet wees – nie die armband of versiering wat jy buitekant om jou pols dra nie. As jy die Torah in jou hart het, gaan dit jou lewe onherroeplik verander. As jy ‘n veilige afstand tussen jou hart en die Torah probeer hou, gaan jy altyd voel dat ‘n psalm soos Psalm 119 ‘n mooi gedig is, maar niks meer as dit nie.

Die vierde hoofdeel van Psalm 119 is die Dalet gedeelte. Agt verse – vers 25 tot 32 – wat elkeen met die Hebreeuse letter “Dalet” begin. Dalet hou verband met die woord “delet” wat “deur” beteken en die letter Dalet lyk soos ‘n deur wat oopgemaak is. As ‘n mens jou ingrawe in Psalm 119 en iets van die polsslag van hierdie psalm begin verstaan, is dit soos ‘n deur wat vir jou oopgemaak word en ‘n nuwe wêreld wat oopgaan. Hier moet ons nie dink aan ‘n deur wat iemand vir jou oopmaak net omdat hy hoflik wil wees nie. Soos die motor se deur wat ‘n man vir sy vrou oopmaak nie. (Hulle sê as ‘n man vir sy vrou die motor se deur oopmaak, is dit net omdat hy ‘n nuwe motor of ‘n nuwe vrou het!) Die deur wat oopgaan as jy Psalm 119 begin lees en begin waardeer, bring jou by ‘n plek waar jy diep binne-in jou eie siel en jou eie hart kan inkyk.

As mense het ons almal nodig om by daardie plek uit te kom. Baie van ons vermy dit en skram weg daarvandaan om eerlik na ons eie siel te kyk. Mense hou nie altyd daarvan om te diep in hulle eie binnekant in te kyk nie. Dalk sien hulle nie kans om te deel met wat hulle in die verborge kamers van hulle harte mag ontdek nie. Dalk het hulle dit voorheen gedoen en toe het dit nie so goed afgeloop nie. Dalk weet hulle dat hulle harte hulle gaan aankla en is hulle huiwerig om te karring aan die manier van lewe waaraan hulle gewoond geraak het. Maar vandag wil Yahweh vir ons, deur Psalm 119, by ‘n oop deur bring wat ‘n heel nuwe wêreld vir ons mag oopmaak. Kom ons kyk na hierdie “Dalet-oktaaf” van Psalm 119 – agt verse wat die siel van Psalm 119 vir ons oopvlek en óns siel, óns harte, ingrypend kan verander!

Waarom het ‘n mens se siel die verkwikking van ‘n psalm soos Psalm 119 nodig? Ons vind die antwoord in die eerste vers van Psalm 119 se Dalet-oktaaf: “My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord” (vers 25). Die King James Vertaling klink so: “My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word”. En dan, drie verse verder, hoor ons ‘n soortgelyke versugting, waar die skrywer weer na sy eie siel kyk en uitroep: “My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord” (vers 28). King James: “My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word”. Ons siel het hierdie verkwikking, hierdie oop deur nodig, omdat dit vaskleef aan die stof van hierdie wêreld. Waarvan is stof ‘n simbool? Dis ‘n simbool van die doodsheid in hierdie wêreld – die doodsreuk wat soos ‘n onuithoudbare stank vaskleef aan die korruptheid en die afvalligheid en die selfgesentreerdheid in hierdie wêreld. Dis die soort dinge wat ‘n mens se siel laat wegdrup van kommer en net die Woord kan ‘n mens weer lewend maak as jy deur hierdie dinge besoedel is.

Tussen vers 25 en vers 28 – die twee verse wat fokus op die siel van die mens – kom daar vier kort sinne voor wat op ‘n heel besondere manier gerangskik is:
1.‘n Stelling oor die verlede: My weë het ek vertel en U het my verhoor
2.‘n Gebed: Leer my u insettinge
3.‘n Gebed: Laat my die weg van u bevele verstaan
4.‘n Stelling oor die toekoms: Dan sal ek aan u wonders dink

Dalk was jy in die verlede by ‘n plek waar jou siel waarlik deur die Woord en die waarhede van die Woord verkwik is. Maar op ‘n manier het jy weggedryf van daardie plek en moet jy vandag bely: My siel kleef vas aan die stof van hierdie wêreld. Hoe kan jy in die toekoms weer by daardie plek kom – ‘n plek waar jou siel verkwik word en jy aanhoudend aan die wonders van Yahweh dink? Jy kan daar kom deur hierdie eenvoudige, tweeledige gebed te bid: “Leer my u insettinge” … en … “Laat my die weg van u bevele verstaan”. Die algemene patroon in die wêreld vandag is om weg te beur van insettinge, in opstand te kom teen bevele en wette links en regs te ignoreer. Dis ‘n patroon wat ook die geloof van duisende in ‘n krisis geplaas het. Die patroon wat gevoed word deur uitroepe soos “Die wet is vervul” en “Die Torah is net vir die Jode” en “Pasop vir wettisisme”.

Gaan ons ag slaan op die deur wat vandag in ons midde oopgemaak word? Al is dit net op ‘n skrefie om vir ons te laat sien wat aan die anderkant is? Sou Yahweh vir ons ‘n deur oopmaak wat na die verderf lei? Gaan ons toelaat dat die dreunsang van die wêreld daarbuite en die cliches en slagspreuke van kerke ons beroof van iets wat werklik ons siel kan verkwik en ons harte kan heelmaak? Of gaan ons dieselfde keuse maak as Dawid (of, as dit nie Dawid was wat hierdie psalm geskryf het nie, iemand wat ongetwyfeld dieselfde taal gepraat het as Dawid) – in die laaste vers van die Dalet-oktaaf: “Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart” (vers 32)? Die woord wat hier met “wandel” vertaal word, beteken eintlik “hardloop” – daarom het die King James dit vertaal met: “I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart”. Is dit nie absuluut teenstrydig met die algemene opvatting daarbuite nie – dat die gebooie ‘n mens se hart verruim, dat dit jou hart groter maak en in staat stel om beter lief te hê en dat dit jou só kan aangryp dat jy ‘n besluit neem om op daardie pad te hardloop, nie te loop of te drentel of stil te staan nie?!!

‘n Mens kan nie by hierdie deur ingaan as jy nie ‘n doelbewuste keuse maak nie. Dit gebeur nie vanself nie. Jy moet ‘n besluit neem om die Torah, wat die polsslag van die Woord van Yahweh is, in jou hart te bewaar. In Openbaring was daar net een gemeente vir wie Y’shua gesê het dat Hy vir hulle ‘n geopende deur gegee het. Watter gemeente was dit? Dit was die gemeente van Filadelfia wat sy Woord bewaar het en sy Naam nie verloën het nie. Wat is die woord van Y’shua wat hulle moes bewaar? Kom ons formuleer die vraag ‘n bietjie anders. Daardie gewilde woord wat mens so dikwels in die kerke vandag hoor, dat Y’shua ‘n einde aan die Torah gemaak het, was dít die ware woord van Y’shua? Nee, dis nie die woord van Y’shua nie, want Hy het pertinent gesê dat Hy kom wys het hoe om die Torah uit te leef, en dat Hy nie gekom het om die Torah te verbreek nie. Die keuse wat ons moet maak, is om die ware woorde van Y’shua te eer en dit na te volg. As jy dit nie doen nie, verloën jy sy Naam en kan jy nie by die geopende deur ingaan nie.

Wat is die keuse wat die skrywer van Psalm 119 gemaak het? Ons lees daarvan in vers 30 en 31: “Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel. Ek kleef u getuienisse aan; o Yahweh, maak my nie beskaamd nie!” Dit wat eenmaal die weg van waarheid was, kan nie 1000 jaar later, of 2000 of 3000 jaar later verander na ‘n minderwaardige weg wat deur ‘n beter een vervang moet word nie. Ons het vandag nog nodig om Yahweh se verordeninge voor ons te stel. Ons het vandag nog nodig om sy getuienisse aan te kleef – soos wat ‘n pasgebore baba haar ma aankleef en soos wat ‘n liefdevolle paartjie mekaar aankleef en soos wat ‘n fliek regisseur die draaiboekskrywer se teks behoort aan te kleef. Die een wat hierdie keuse maak, sal nie beskaamd staan nie. Inteendeel, so iemand sal ervaar dat sy hart verruim word en sy siel verkwik word. Hy, of sy, sal ‘n wêreld aan die ander kant van hierdie deur ontdek wat die wonders en die grootheid van die Almagtige op ‘n nuwe manier na vore sal bring. En hoe meer hy die polsslag van die Torah in sy eie hart inlaat, hoe meer sal hy ‘n psalm soos Psalm 119 kan waardeer en die woorde van hierdie psalm met ‘n opregte hart kan nasê. Maar belangriker nog, hoe meer ‘n mens in jou eie hart plek maak vir die Torah, hoe sterker groei jou liefde vir die Vader en jou kennis van hoe jy elke dag in hierdie wêreld behoort te leef.