PENREGOP MET PSALM 119

alternate text‘n Mens wonder nogal waarna die skrywer verwys as hy hierdie sewende oktaaf van Psalm 119 begin met die woorde: “Onthou die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het …”. As Dawid die skrywer was – en daar is ‘n sterk vermoede dat dit wel hy was – dan verwys hy waarskynlik na ‘n belofte wat vroeër aan hom gemaak is. Êrens in die verlede het Yahweh ‘n woord of ‘n belofte aan hom gegee en hierdie belofte het so baie vir hom beteken dat dit ‘n vaste hoop in sy binneste gebring het wat hom altyd bygebly het, veral as hy tye van swaarkry moes trotseer. Soveel so, dat hy in die volgende vers uitroep: “Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak!” Die woord wat met lewend maak vertaal word, is “chayah”, waarvan die bekende Hebreeuse uitroep “Lechayiem!” (“Op die lewe!”) ook afgelei word. Volgens die woordeboek beteken hierdie woord “to nourish, to revive, to restore, to live or to promise life”.

Het die Vader ooit aan Dawid ‘n belofte gemaak wat met lewe of nuwe lewe te make het? Sonder enige twyfel. Daar is ‘n paar verwysings na sulke beloftes in die Skrif, maar die bekendste is 2 Sam 7:15-16 “Maar my goedertierenheid sal van (jou) nie wyk nie … en jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in ewigheid.” ‘n Mens dink hier ook aan Tehielliem (Psalm) 16 waar Dawid onder meer gesê het: “U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.” Dit is duidelik dat Yahweh aan Dawid belowe het dat die dood vir hom nie die einde sal wees nie – daar is ‘n dimensie van ewigheid wat Yahweh aan hom en aan sy nageslag belowe. Toe die apostels later op die bekende Shavuot byeenkoms in Handelinge 2 vir die skare mense wou verduidelik dat Yahweh se beloftes aan Dawid waar geword het toe Y’shua die Messias uit die dood opgestaan het, het hulle ook na Tehielliem (Psalm) 16 verwys. Dawid het wel gesterf, maar sy nasaat, Y’shua, het uit die dood opgestaan en deur sy opstanding sal Dawid, en almal wat soos Dawid glo, lewend gemaak word.

Wanneer sal Dawid só lewend gemaak word? Wanneer sal ander mense wat sterf en wat ook soos Dawid geglo het, lewend gemaak word? Op die oomblik as hulle sterf? Nee, maar op daardie oomblik as die Messias, wat 2000 jaar gelede reeds opgestaan het uit die dood, weer terugkom om die ewige koninkryk wat Yahweh aan die nageslag van Dawid belowe het, tot stand te bring. Dán sal die gelowiges opgewek word. Dan sal hierdie belofte aan Dawid finaal in vervulling gaan. Wat ‘n hoop is dit nie wat ons het nie! Wat ‘n onbeskryflike troos is dit nie, dat ‘n mens in ‘n deurmekaar, onvolmaakte wêreld waarin daar soveel ellende en soveel teleurstellings is, met die oë van jou geloof vorentoe kan kyk en met groot verwagting kan uitsien na die dag wanneer Yahweh hierdie belofte in vervulling sal laat gaan! Dit mag wees dat sommige van ons nog lewe as daardie dag aanbreek. Dit mag wees dat almal van ons reeds gesterf het. Maar DAT daardie dag gaan kom, is soos daar in Engels gesê word: “As certain as death and taxes”. (Of as jy in Suid-Afrika woon: “As certain as crime and corruption.”)

Die skrywer van Psalm 119 is so bewus van die werklikheid van Yahweh se belofte aan hom, dat hy kort-kort beskryf hoedat hierdie wete hom versterk en staande hou. In ‘n wêreld waarin daar talle dinge is wat hom probeer aftrek en pootjie, kan hy penregop staan en sy kop hooghou omdat hy weet dat Yahweh se woord nie gestuit kan word nie. In vers 50 sê hy die belofte van Yahweh is vir hom ‘n troos en dit maak hom lewend. In vers 51 sê hy die beloftes wat hy ontvang het, maak dat hy nie afwyk van die Torah nie. Die woord “afwyk” beteken letterlik om te gaan lê of jou uit te strek op die grond. Dit is Yahweh se beloftes wat maak dat hy nie gaan lê nie, maar in plaas daarvan kies om regop te staan en die pad van die Torah met oortuiging te loop. In vers 54 sê hy daar is IETS in sy binneste wat hom gesange laat sing in die huis van sy vreemdelingskap. Wie kan nou regop staan en sing as hy in ‘n vreemde plek is en soos ‘n vreemdeling behandel word? Net iemand wat Yahweh se beloftes het om aan vas te hou! In vers 55 sê dat hy tot in die nag aan die Vader se Naam en aan sy Torah bly dink en in vers 56 sê hy dat dit wat in die Torah opgesluit is, totaal en al deel van hom geword het en sy lewe deur en deur beïnvloed.

Soos in die res van Psalm 119 begin elke sin van hierdie oktaaf met dieselfde Hebreeuse letter, in hierdie geval die letter Zayien, wat ooreenstem met ons letter “Z”. Die woord “zayien” kom van ‘n woord wat onder meer beteken “to nourish” en “to harvest”. Die letter “zayien” lyk soos ‘n pik of ‘n skopgraaf wat onder meer gebruik word om mee te oes en voeding en voedsel aan mense te voorsien. Hierdie beeld sluit aan by die tema van die hele gedeelte: Deur Yahweh se beloftes word ons aan die lewe gehou en gevoed (en regop gehou!) – maak nie saak hoeveel ontberinge ons moet deurmaak en watter teëspoed ons ook al mag tref nie. Met die oë van ons geloof kan ons vooruit kyk na die Groot Dag van die Oes, wanneer diegene wat gesterf het terwyl hulle aan Yahweh se beloftes vasgehou het, opgewek sal word en weer regop sal staan.

Een van die sleutelwoorde in hierdie “zayien” oktaaf is die woord “onthou” (Eng. “remember”; Heb. “zachar”) wat drie keer gebruik word: In vers 49 (Onthou asseblief die woord aan u kneg); vers 52 (Ek het u oordele van ouds onthou) en vers 55 (ek het in die nag u Naam onthou). Wanneer ‘n mens deur die stormwinde en die vloedwaters van hierdie lewe oorweldig word, is dit van die grootste belang om nie te vergeet nie, maar te ONTHOU: Onthou elke belofte wat aan jou in die Woord gemaak word, onthou Wie daardie belofte gemaak het, en onthou hoe Hy in die verlede bewys het dat sy beloftes nie leë beloftes is nie. As niks anders ‘n mens kan regop hou in hierdie lewe nie, is dit die een ding wat jou penregop sal hou en in staat sal stel om nie te verkrummel onder die druk wat van alle kante op jou afkom nie.

Kom ons kyk weer na vers 50: “Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak.” Die woord troos in Hebreeus is “negamah”. Dit hou verband met die naam Noag wat beteken “om te rus” of “om rustig te gaan lê”. Hier sien ons dat daar twee, byna teenoorgestelde, kante is aan die troos wat Yahweh vir ‘n mens bied. Aan die een kant kan jy regop staan as die dwarswinde rondom jou jou van jou voete af wil slaan. Jy kan regop staan omdat daar ‘n innerlike krag is wat jou versterk, wat opgesluit lê in die beloftes van Yahweh. Aan die ander kant kan jy rustig gaan lê, te midde van die storms en die geskarrel daarbuite. En die enigste rede waarom jy dit kan regkry, is omdat die beloftes van Yahweh ‘n ongekende kalmte oor jou bring en jou troos op ‘n manier wat al die angstigheid en ontsteltenis verdryf. Geen wonder dat die skrywer hierdie troos in die sewende oktaaf van Psalm 119 beskryf nie, want dit is presies wat die sewende dag van die week ook simboliseer: die rus wat ‘n mens in hierdie wêreld kan ervaar, ten spyte daarvan dat dit alles behalwe rustig is – as ‘n mens bloot objektief kyk na alles wat rondom jou aangaan: politieke opponente wat mekaar van die aardbol af wil vee; misdadigers wat nie ‘n greintjie respek vir die besittings en lewens van ander mense het nie; leiers vir wie geld baie swaarder weeg as enige vorm van geregtigheid; en só kan jy aangaan.

Om te kan rus vind in só ‘n wêreld het jy iets nodig wat uitstyg bo die besoedeling en die bombardering en die bedreiging wat rondom jou woed. Die skrywer van Psalm 119 het daardie IETS gevind. Dit is die Torah van Yahweh. Daardie Torah wat ons leer van Yahweh se verstaan van geregtigheid, maar wat ons ook direk in aanraking bring met sy beloftes. As jy vandag rondom jou kyk en dit lyk of alles in jou wêreld platgeval het, is dit tyd om te kyk na die Torah wat penregop staan omdat dit vir die reg van Yahweh staan, maar wat jou ook penregop kan laat staan, omdat niks of niemand die reg van Yahweh kan vernietig nie. Kom ons kyk na net een gedeelte in die Torah waar sommige van hierdie beloftes verwoord word:

En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van Yahweh jou Elohiem. Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land … Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseënd sal jy wees by jou ingang, en … by jou uitgang. Yahweh sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word … Hy sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land … Yahweh sal jou vir Hom as afgesonderde volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het … En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van Yahweh oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. En Yahweh sal die goeie aan jou oorvloedig gee … en sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En Yahweh sal jou die kop en nie die stert maak nie … as jy luister na die gebooie van Yahweh jou Elohiem wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen (Deut 28:2-13).