ONBEKWAAM, MAAR GESEËND

alternate textDie verskoning van Mosheh teenoor Yahweh by die brandende doringbos, “Ek kan nie praat nie”, herinner ‘n mens aan die baie dinge wat ons as mense daagliks voel ons nie kan nie doen nie. En aan die gevoel van onbekwaamheid, en selfs mislukking, wat dit by jou ontketen as jy moet erken dat jy ‘n sekere taak nie kan uitvoer nie of ‘n sekere doelwit net eenvoudig nie kan bereik nie. Die drie woorde “Ek kan nie” is nie iets wat mens graag oor jou lippe wil laat kom nie. Dis ook nie iets wat baie goed hanteer word in die wêreld waarin ons vandag leef nie. Van kleins af word ons geleer om liewer nie hierdie kort sinnetjie te gebruik nie. Jy moet liewer aanhou en weer probeer en al jou kragte inspan totdat jy kan sê: “Ek kán!”

Om te kan volhard en te kan aanhou en nie tou op te gooi nie, is natuurlik ‘n baie goeie ding en word ook in die Skrif aangemoedig en aangewakker, maar daar is ook ‘n ander kant van die muntstuk wat in die Skrif vir ons geopenbaar word. Soms is dit ‘n goeie ding om te sê “Ek kan nie!” Soms is dit juis iets om oor bly te wees as jy in alle opregtheid moet erken: “Ek kan dit eenvoudig nie doen nie!” Dit klink miskien na ‘n teenstrydigheid, maar volgens die Skrif kan jy terselfdertyd onbekwaam wees, en geseënd! Kom ons kyk na ‘n aantal Skrifgedeeltes waar die woorde “Ek kan nie” in ‘n baie meer positiewe lig gestel word as wat mense geneig is om te dink.

Num 23:19-20 El is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n seun van Adam dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of praat en dit nie waar maak nie? Kyk, ek het ontvang om te seën; en het Hy geseën, dan kan ek dit nie keer nie.

EK KAN NIE KEER AS YAHWEH BESLUIT HET OM TE SEËN NIE!

1Sam 17:39 En Dawied het sy swaard bo-oor sy klere vasgegord, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawied vir Shaúl: Ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawied het dit uitgetrek.

EK KAN NIE SUKSES BEREIK DEUR BLOOT MENSE SE HULP TE AANVAAR NIE!

1 Kon 13:8-9 Maar die man van Elohiem sê vir die koning: Al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saamgaan nie, en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie. Want so het Yahweh my bevel gegee deur sy woord en gesê: Jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie.

EK KAN NIE SOMMER IETS DOEN AS YAHWEH DIT UITDRUKLIK VERBIED HET NIE!

1 Kon 20:9 Daarom het hy aan die boodskappers van Benhadad gesê: Sê aan my meester die koning: Alles wat u die eerste keer u dienaar laat weet het, sal ek doen; maar hierdie ding kan ek nie doen nie (naamlik om Benhadad toe te laat om Yiesraél eenvoudig te beroof). En die boodskappers het weggegaan en hom antwoord gebring.

EK KAN NIE SOMMER NET TOESIEN DAT ONREG GEPLEEG WORD NIE!

Neh 6:3 Toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê: Ek doen ‘n groot werk, ek kan nie afkom nie. Waarom moet die werk ophou sodra ek dit verlaat om na julle af te kom?

EK KAN NIE YAHWEH SE WERK LAAT STAAN OM MENSE TE BEHAAG NIE!

Job 9:15 Hom kan ek nie antwoord nie, al was ek regverdig: ek kan my regter net om guns smeek!

EK KAN NIE MYSELF VOOR YAHWEH VERONTSKULDIG NIE!

Ps 22:2-3 My Elohiem, ek roep bedags, maar U antwoord nie; en snags, en ek kan nie stilbly nie. Tog is U die Afgesonderde wat woon onder die lofsange van Yiesraél!

EK KAN NIE STILBLY VOOR DIE AFGESONDERDE VAN YIESRAÉL NIE!

Ps 139:6-8 Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!

EK KAN NIE YAHWEH SE ALOMTEENWOORDIGHEID BEGRYP NIE!

Jes 43:12-13 Ek het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander onder julle nie; en julle is my getuies, sê Yahweh, en Ek is El. Ook van vandag af is Ek dit, en niemand red uit my hand nie; Ek werk, en wie kan dit keer?

EK KAN NIE KEER AS YAHWEH WERK NIE!

Joh 3:3 Yahshua antwoord en sê vir hom: Amein, amein Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van Elohiem nie sien nie. 1 Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broers, dat vlees en bloed die koninkryk van Elohiem nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

EK KAN NIE DIE KONINKRYK INGAAN SONDER WEDERGEBOORTE NIE!

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. 1 Kor 12:3 Niemand kan sê dat Yahshua die Meester is nie, behalwe deur die Afgesonderde Gees.

EK KAN NIE IN Y’SHUA GLO AS DIE VADER MY NIE NA HOM TOE TREK NIE!

Joh 15:4-5 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

EK KAN NIE VRUG DRA AS EK NIE IN DIE WYNSTOK BLY NIE!

1 Kor 12:20-21 Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie.

EK KAN NIE VIR MY BROER OF SUSTER SÊ “EK HET JOU NIE NODIG NIE”!

1 Joh 4:20-21 As iemand sê: Ek het Elohiem lief – en sy broer haat, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broer wat hy gesien het, nie liefhet nie, kan nie vir Elohiem liefhê wat hy nie gesien het nie. En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat Elohiem liefhet, ook sy broer moet liefhê.

EK KAN NIE VIR YAHWEH LIEFHÊ AS EK NIE MY BROER OF SUSTER LIEFHET NIE!

Dus, daar is sekere dinge wat ek nie kan doen nie en nie eens moet probeer om te doen nie, sodat ek die waardevolle les kan leer dat Yahweh alleen almagtig en soewerein is en dat ek tot alles in staat is deur Hom wat my die krag gee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »