DIE NEGE EN NEGENTIG

alternate text‘n Paar jaar gelede is daar ‘n omstrede strokiesprent (“comic book”) reeks bekendgestel wat vandag nog die wêreld aan die praat het. Die naam van die reeks is “The 99”. Daar is deesdae ook ‘n film wat op die reeks gebaseer is met die titel “Wham! Bam! Islam!” Die skepper van die reeks is ‘n Moslem en die karakters in die storie is ‘n span superhero’s wat ingespan word in ‘n plot gebaseer op die geskiedenis, kultuur en godsdiens van Islam. As ‘n mens na die vervaardigers luister, klink die reeks heel onskuldig. Hulle hou vol: “The series’ superheroes portray characters designed to be positive role models, representing diverse cultures, who work together to promote peace and justice.” Wie kan nou fout vind met so ‘n edele motief? Maar as ‘n mens mooi kyk, dan vind jy uit – daar is duidelike aanduidings dat die hele projek daarop gemik is om die boustene en doelwitte van Islam te bevorder.

Die getal “99” verwys na die Islamitiese konsep dat die Almagtige 99 name het. Daar word beweer dat die profeet Mohammed sou gesê het: “To God belongs 99 names, 100 minus 1, anyone who memorizes them will enter Paradise; He (God) is odd (odd number, he is the Only One), and He loves odd numbers (such as 99)”. Hierdie name wat Islam aan die Almagtige toeken, is name soos Al-Malik (die Koning), Al-Khaliq (die Skepper), Al-Rahim (die Barmhartige), Al-Gaffar (die Vergewer), Al-Wadud (die Liefdevolle), ensovoorts. In die strokiesprent, The 99, word vertel dat toe die Mongole in die 13de eeu ‘n aanval op Baghdad geloots het, sommige leiers in die stad al die wysheid wat in die boeke van die biblioteek vervat is, in ‘n kode omgesit, die kode toe in 99 edelgesteentes “weggesteek” het en daarna die edelgesteentes regoor die wêreld versprei het. Die helde van die verhaal moet hierdie 99 stene vind voordat dit in die hande van bose mense beland. Die helde is almal gewone mense, maar as hulle met een van die 99 stene in aanraking kom, verkry hulle die soort bonatuurlike mag wat so kenmerkend is van meeste van die strokiesprente wat deesdae die verbeelding van kinders aangryp en wat verder ook aansluit by een van die 99 name van Allah. Daarom het die helde van die verhaal almal Arabiese name wat beteken: “The Light”, “The Loving”, “The Listener” ensovoorts.

‘n Mens kan tot ‘n mate verstaan waarom daar so ‘n bohaai oor hierdie strokiesprent opgeskop is. Party Amerikaners hou nie daarvan nie omdat dit die tipiese westerse karakter van die media en film industrie ondermyn. Meeste Christene hou nie daarvan nie omdat hulle dit as Islamitiese indoktrinasie beskou. Baie Jode hou nie daarvan nie – sommer net omdat hulle in beginsel teen alles gekant is wat met die Palestyne te make het. Baie ander – selfs Messiaanse gelowiges – het vanuit ‘n geloofsperspektief beswaar teen “The 99” gemaak en gerieflikheidshalwe vergeet dat die gewilde “Superman” nie juis veel anders is nie en ook maar as ‘n soort almagtige wese voorgestel word, met selfs ‘n naam wat daarby pas – “Kal-El” (“The voice of Elohim”)! Selfs die Moslem wêreld is ‘n bietjie verdeeld oor “The 99” en ‘n land soos Saudi-Arabië het dit aanvanklik verban – waarskynlik omdat hulle meen dat die sobere, tradisionele waardes van Islam nie genoegsaam deur die reeks eerbiedig word nie.

As ‘n mens op ‘n afstand staan en die hele bohaai rondom “The 99” gadeslaan, kan jy nie help om verstom te wees oor hoe lief ons mense is om andere wat van ons verskil, af te kraak en te kritiseer nie. Ek probeer nie vandag om Islam goed te praat of ‘n lansie vir “The 99” te breek nie. Persoonlik het ek nog nie eens so ‘n strokiesprent onder oë gehad nie. Maar kom ons erken dit maar vandag: Ten minste het hulle hier iets op ‘n groot skaal gedoen om ‘n alternatief te bied in ‘n wêreld waarin kinders en jongmense verswelg word deur euwels soos seksuele verslawing, pornografie, drank, dwelms, satanisme en die grootskaalse emosionele en morele aftakeling wat aangehelp word deur donker films en musiek, bedenklike saamtrekke en nog baie meer. ‘n Mens is nie bewus van wat alles agter die skerms gebeur het nie. Sonder enige twyfel het geld ook ‘n groot rol gespeel in die skepping van hierdie reeks. Maar ten minste sien ‘n mens dat daar ‘n slag daadwerklik opgetree word – hopelik vanuit ‘n eerlike bekommernis oor die negatiewe tendense wat vandag so ‘n groot uitwerking op ons samelewing het. Sonder om noodwendig saam te stem met die inhoud van “The 99”, wil ek vandag my hoed afhaal vir enige iemand – ook ‘n Moslem – wat bereid is om op te staan en te sê: Genoeg is genoeg! Dit is tyd vir daadwerklike optrede!

Die getal 99 is op twee plekke in die Skrif baie prominent en op beide plekke word ons as gelowiges indirek voor die uitdaging gestel om op te staan in hierdie wêreld en kant te kies vir Yahweh en dit wat reg is in sy oë.

Die eerste belangrike “99” tref ons aan in Bereshiet (Genesis) 17:1: “Toe Avram nege en negentig jaar oud was, het Yahweh aan Avram verskyn en vir hom gesê: Ek is El, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.” Interessant genoeg, kom die Naam of die Name van die Almagtige ook hier ter sprake, net soos in “The 99”. Sy Naam (wat eintlik sy enigste Naam is), Yahweh, en een van die baie titels, of eienskap-name, wat in die Skrif vir Yahweh gebruik word, naamlik “El-Shaddai” of “El, die Almagtige”. En dan die uitdaging wat aan Avram gestel word, in die lig daarvan dat hy nou weet met Wie hy te make het – wat sy Naam is en watter titel aan Hom verbind word: “Noudat jy dít weet, Avram (sê die Almagtige vir hom), is die volgende stap: wandel voor my aangesig sodat jy opreg kan wees!”

Hoe wonderlik die kennis van die Vader se Naam ook al mag wees, dit help niks dat ‘n mens daarby vashaak en nie uitkom by die volgende stap, naamlik om te wandel voor sy aangesig nie! Hoe ‘n skreiende tekort is daar nie in ons wêreld vandag aan manne en vroue wat hierdie uitdaging ter harte neem en hulle lewens daaraan wy nie. Die uitdaging om te lewe voor die aangesig van Yahweh en in alles opreg en regverdig te wees, soos wat Yahweh regverdig is. Wat beteken dit regtig? Dit mag baie dinge beteken, maar vir my is een van die belangrikste dinge: Daar behoort nie ‘n onderskeid gemaak te word tussen ons alledaagse lewe en ons verhouding met die Vader nie. Alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons dink, behoort ‘n uitvloeisel te wees van ons verhouding met Yahweh. Die lewe bestaan nie vir ons uit twee onderafdelings, ‘n geestelike en ‘n natuurlike nie. Dit is hoe dit ou Griekse filosowe die lewe beskou het. Maar vanuit die Skrif se perspektief moet ons Yahweh in elke faset van ons lewe kan dien en kan volg en as daar ‘n area van ons lewe is wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie, moet ons bereid wees om op te staan en te sê: Genoeg is genoeg! Ek neem nie langer hieraan deel nie.

Die tweede belangrike “99” tref ons aan in MattietYahu (Mattheus) 18:12: “Wat dink julle? As iemand honderd skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die nege en negentig laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie?” Hierdie gesindheid weerspieël natuurlik in die eerste plek die hart en die gesindheid van ons hemelse Vader. Hy is so besorg oor elke indiwiduele persoon, elke enkele mens wat Hy gemaak het, dat hy die 99 wat versorg en veilig en gesond is, sal laat staan en alles sal doen om die EEN wat afgedwaal het en versorging en redding nodig het, te gaan soek. En dan waarlik bly te wees as hierdie een verlorene gevind word en weer aansluit by die res van die kudde.

Maar Y’shua het nie die gelykenis van die verlore skaap vertel, net om vir sy dissipels ‘n kykie in die hart van sy Vader te gee nie. Nee, hy het die gelykenis vertel om die boodskap by hulle tuis te bring: Dit is hoe húlle ook oor mense moet dink. Elke een wat verlore gaan, moet vir hulle belangrik wees. Niks is in hierdie lewe belangriker nie, as jy ‘n herder-hart het, of as jy selfs net een van die 99 is, om uit te reik na hulle wat afgedwaal het of na hulle wat seergekry het of na hulle wat in twyfel van die kudde onttrek het, of selfs na hulle wat nog nie deel van die kudde is nie, maar eintlik daar hóórt. Dis die gesindheid wat Y’shua, en sy Vader, by elkeen van ons wil sien. Dit kom terug na daardie eienskap waarvan ons vroeër gepraat het. Om bereid te wees om op te staan en te sê: Genoeg is genoeg! Ek gaan nie langer toesien dat iemand vir wie ek omgee, uitval langs die pad nie. Ek gaan nie langer ewe knus in my gemakshuisie bly sit terwyl daar elke dag mense oor my pad kom wat bewustelik of onbewustelik ‘n diepe honger na die waarheid het nie. Hoe goed dit ook al mag wees en mag voel om deel van die 99 te wees, dit is nie ál waarvoor die Vader my geroep het nie; dit is nie die einddoel van my wandel hier op aarde nie.

Iemand het gesê: “One person with belief is equal to a force of 99 who have only interests”. In ons wêreld vandag het meeste mense belange in baie dinge. Is jy bereid om die EEN uit ‘n honderd te wees wat opstaan en sê GENOEG IS GENOEG, omdat jy waarlik GLO en nie meer kan stilsit en stilbly en stil-stil doodgaan soos duisende daarbuite nie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »