WAT HOOP KAN DOEN

alternate textNa die pas afgelope Sokker Wêreldbeker Toernooi het iemand êrens ‘n artikel geskryf met die opskrif:  “Feel it, it’s over!”   Die skryfster is kennelik baie opgewonde oor die atmosfeer en die belewenisse van die afgelope Wêreldbeker en voel dat, noudat alles verby is, meeste van ons gaan ly aan “post World Cup Blues”.  Sy skryf dat sy byna nie na die afsluiting-seremonie gekyk het nie, want sy wou desperaat probeer “to keep the whole, noisy, exciting, colourful spectacle on my doorstep”.   En, om te help dat Suid-Afrikaners, na byna ses weke van adrenalien-gedrewe vuvuzela-koors,  nie heeltemal terugsak in die moeras van negatiwiteit oor ons land nie, gee sy tien wenke wat kan help “to keep (us) feeling upbeat now that the party is over”.  Wenke soos “through away your World Cup fan gear” en “through yourself into the Tri-nations” en “start saving for 2014”.

Die artikel weerspieël ‘n eienskap van mens-wees wat almal van ons baie goed ken.  Hierdie eienskap sou ons kon noem:  “die ingebore hunkering na opwinding en goeie nuus en ‘n verandering van omstandighede”.  Wie van ons kan dit ontken dat daar niks is wat ‘n mens se gees so laat oplewe, en jou negatiwiteit so laat opklaar, as wanneer daar die moontlikheid is dat iets goeds en iets opwindends mét jou, of róndom jou, gaan gebeur nie.  Nie soseer die dinge wat klaar gebeur het nie.  Want as dit eers verby is, is dit asof die opwinding vinniger verdwyn as wat dit gekom het.   Dis veral die dinge wat nog móét gebeur wat die vermoë het om ‘n mens op te beur.  Dit lê nog in die toekoms (dit mag ‘n dag of ‘n week of ‘n jaar van nou af wees),  maar die blote verwagting daarvan en die uitsien daarna, maak dit ligter rondom jou en bring ‘n huppel in jou stap.  Iets besonders wat in die familie moet plaasvind, iets wat met jou werksomstandighede te doen het, die moontlikheid van finansiële voordeel, die vooruitsig van ‘n aangename vakansie – selfs net ‘n beplande ontmoeting met iemand vir wie jy respek het.

Ironies genoeg, hierdie ingebore eienskap van die mens om homself met goeie nuus op te beur, is juis een van die hoofredes waarom baie mense met verloop van tyd in hulle eie wanhoop verstrengel raak en daardie innerlike vrede verloor waarmee almal van ons gebore word.  Hoe is dit moontlik?  Dit gebeur wanneer ons uit die oog verloor dat ‘n mens ten diepste deur HOOP aangedryf word en dat dit nie naastenby genoeg is om net jou verwagting in tydelike dinge en kortstondige opwellings van plesier te stel nie.  Dis soos om doelbewus jou liggaam van sekere belangrike voedingstowwe en vitamines te ontneem.  Die hoop wat nodig is vir ons as mense om te kan oorleef in hierdie wêreld, is blywende en standhoudende hoop.  Hoop wat nie elke nou en dan in ontnugtering en teleurstelling eindig nie.  Hoop wat op waarheid en geregtigheid en guns en Yahweh se beloftes gebaseer is, nie hoop wat op menslike aspirasies en menslike prestasies gebaseer is, wat altyd in een of ander opsig sal tekort skiet en altyd ‘n gevoel van leegheid sal nalaat nie.  Meeste van ons het die opwinding geniet terwyl dit gehou het, maar kom ons wees eerlik, die World Cup en al die euforie wat dit meegebring het, is nie genoeg om ons menslike behoefte aan ware HOOP te bevredig nie.  Die Skrif skets ‘n ander prentjie van hoop, as ‘n item wat vir jou en my die wêreld se verskil kan bring …

1. ‘N ANDER GESTALTE VAN GESEËND WEES

Ps 40:4 Geseënd is die man wat sy vertroue in Yahweh stel …

Tit 2:13 terwyl ons die geseënde hoop en die verskyning van die voortreflikheid verwag …

2. ‘N VERWAGTING WAT REDE GEE TOT VREUGDE

Spr 10:28 Die verwagting van die regverdiges is vreugde … die hoop van die afvallige vergaan.

Ps 16:8-9 Ek stel Yahweh voortdurend voor my … daarom is my hart bly en juig ek.

3. ‘N TOEKOMS WAT NIEMAND VAN JOU KAN WEGNEEM NIE

Spr 23:18 Waarlik, daar is ‘n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.

Efes 2:12 dat julle in daardie tyd sonder die Messias was, vervreemd van die burgerskap van Yiesraél … sonder hoop en sonder Elohiem in die wêreld.

4. ‘N WETE WAT VASTIGHEID BRING

Jer 17:17 Wees my nie tot ‘n verskrikking nie; U is my toevlug in die dag van rampspoed.

Heb 6:18-20 … om vas te hou aan die hoop wat voorlê; en ons het dit as ‘n anker van die siel wat veilig en vas is … Y’shua as voorloper …  wat ‘n hoëpriester geword het vir ewig.

5. ‘N BETER MANIER VAN WAG

Ps 31:24 Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op Yahweh wag!

Ps 39:7 En nou, wat verwag ek, o Yahweh?  My hoop is op U.

6. ‘N REDE OM NIE TE VREES NIE

Ps 119:116 Ondersteun my ooreenkomstig u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.

Luk 12:32 Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.

7. ‘N VOORUITSIG OM DIE GROOTHEID VAN ELOHIEM TE SIEN

Rom 5:2 deur wie ons ook deur die geloof die toegang ontvang het tot hierdie guns waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die grootheid van Elohiem.

1 Pet 1:21 julle wat deur Hom glo in Elohiem wat Hom uit die dode opgewek en Hom voortreflikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op Elohiem kan wees.

8. ‘N SUG NA DIE VERLOSSING VAN ONS LIGGAAM

Rom 8:23 Maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.

1 Tes 5:8 Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die verlossing.

9. ‘N DEUR NA DIE EWIGE LEWE

Tit 1:2 die hoop van die ewige lewe wat Elohiem … van ewigheid af beloof het

1 Tes 4:14 Want as ons glo dat Y’shua gesterf en opgestaan het, dan sal Elohiem ook so die wat in Y’shua ontslaap het, saam met Hom bring.

10. ‘N AANSPORING OM REIN TE BLY

1 Joh 3:2-3 Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.  En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

2 Kor 7:1 Terwyl ons dan hierdie beloftes het … laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die afgesonderdheid in die vrees van Elohiem vervul.