POORTE WAT NOOIT GESLUIT WORD NIE

alternate textTydens die Babiloniese ballingskap (ongeveer 550 v.M.) profeteer die profeet Yegeskel (Esegiël) van ʼn tydperk wanneer daar (weer) ʼn tempel gebou gaan word en daar ʼn muur rondom die stad sal wees wat 12 poorte bevat: “En dit is die uitgange van die stad: aan die noordekant vier duisend vyf honderd el lengtemaat (4500 el is net meer as 2 km). En die poorte van die stad moet wees ooreenkomstig die name van die stamme van Yiesraél; drie poorte teen die noorde: die poort van Ruven, een; die poort van Yehudah, een; die poort van Lewi, een. En na die oostekant vier duisend vyf honderd el; en drie poorte, naamlik: die poort van Yosef, een; die poort van Benyamien, een; die poort van Dan, een. En die suidekant vier duisend vyf honderd lengtemaat; en drie poorte: die poort van Shiemón, een; die poort van Yiessasgar, een; die poort van Zevulon, een. Die westekant vier duisend vyf honderd; hulle poorte drie: die poort van Ghad, een; die poort van Asher, een; die poort van Naftali, een; rondom agttien duisend el; en die naam van die stad sal van daardie dag af wees: Yahweh is daar!” (Eseg 48:30-35)

Sowat 100 jaar ná hierdie profesie (ongeveer 450 v.M.) het meeste van die ballinge weer teruggekeer na Jerusalem en NegemYah (Nehemia) gee opdrag dat die muur en die poorte rondom Jerusalem weer herstel word. Die implikasie is duidelik dat daar reeds ʼn muur en poorte voor die ballingskap moes gewees het, wat waarskynlik aan die begin van die ballingskap periode beskadig is. Die name van 12 poorte word in die boek van Nehemia genoem, naamlik die Skaappoort, Vispoort, Fonteinpoort, Dalpoort, Aspoort, die Ou Poort, Waterpoort, Wagpoort, Efraimspoort, Perdepoort, Gevangenispoort en die Oospoort. Nehemia gee duidelike instruksies dat die poorte van die stad op sekere tye gesluit moes wees en dat daar wag gehou moes word om die inwoners van die stad te beskerm (Neh 7:3 “Die poorte van Yerushalayiem mag nie oopgemaak word voordat die son warm is nie; en terwyl hulle nog op wag staan, moet die deure toegesluit word, en julle moet dit dig grendel; en julle moet van die inwoners van Yerushalayiem wagte uitsit, elkeen op sy pos en elkeen teenoor sy huis”).

Ongeveer 550 jaar later bevind Yahuganan (Johannes) hom op die eiland Patmos en hy sien ʼn visioen waarin die nuwe Jerusalem beskryf word. Waar die stad wat Esegiël in sy profesie beskryf het, ongeveer 2 km by 2 km was, is hierdie stad ongeveer 2000 km by 2000 km. Alle aanduidings is dat Esegiël se stad die Jerusalem is soos dit in die toekomstige 1000jarige vrederyk gaan lyk en dat Openbaring se stad, die nuwe Jerusalem is, wat aan die einde van die 1000jarige ryk gestalte sal aanneem (letterlik uit die hemel sal neerdaal) en die hoogtepunt van die geskiedenis van hierdie wêreld sal wees. Openbaring se stad het ook 12 poorte en, net soos die een in Esegiël, is die poorte vernoem na die 12 stamme van Israel. Dis duidelik dat Yahweh tot reg aan die einde sal hou by sy voorneme om aan Israel, en hulle wat aan Israel verbind is en by Israel ingeënt is, die volle porsie van sy seën en sy grootsheid te laat beleef. En terwyl Nehemia en Esegiël se stede ʼn tempel bevat het en die stadspoorte op sekere tye gesluit moes word, staan daar duidelik in Openbaring: “En ‘n tempel het ek nie in haar gesien nie, want Yahweh Elohiem, die Almagtige, is haar tempel, en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om op haar te skyn nie, want die voortreflikheid van Elohiem het haar verlig, en die Lam is haar lamp. En die nasies sal in haar lig wandel, en die konings van die aarde bring hulle eer aan haar. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal haar poorte nooit gesluit word nie; en hulle sal die grootheid en die eer van die nasies aan haar bring. En in haar sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskryf is in die boekrol van die lewe van die Lam” (Opb 21:22-27).

Sommige van die mees uitstaande Skrifgedeeltes wat handel oor die grootheid en getrouheid van Yahweh en die feit dat Hy waardig is om geprys te word, verwys na die poorte van Jerusalem, bv:
Ps 87:2 Yahweh het die poorte van Tsion lief bo al die wonings van Yaákov.
Ps 100:4 Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.
Ps 118:19 Maak oop die poorte van geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil Yahweh loof.

Een van die poorte, aan die Oostekant van die stad, is vandag nie net gesluit nie, maar toegebou en die indruk is dat niemand weer daardeur sal ingaan nie. Hierdie toemaak van die Oospoort word geïmpliseer deur die profesie van Eseg 44:1-3 “Toe het hy my teruggebring na die buitenste poort … wat na die ooste kyk; en dit was gesluit. En Yahweh het vir my gesê: Hierdie poort moet toegesluit bly, dit mag nie oopgemaak word nie … Wat betref die heerser, hy moet as heerser daarin sit … van die poort af moet hy ingaan en op dieselfde weg daar uitgaan.” Ps 24:7 sluit hierby aan: “Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!” Juis die feit dat die Skone poort (ook bekend as die Poort van Gunsbetoning) vandag gesluit is, dien vir ons as ʼn voortdurende herinnering daaraan dat die Messias beslis op die Olyfberg sal kom en dat geen poort wat toegemessel is en geen slinkse poging van die Vyand sal verhinder dat die profesieë vervul word en Y’shua sy regmatige plek in die stad sal inneem wat Yahweh van die grondlegging van die wêreld as die setel van sy koninkryk uitgekies het nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »