NIKS SAL MY ONTBREEK NIE

alternate textDie afgelope twee Shabbatte het ons agtereenvolgens na die twee begrippe “baie” en “min” gaan kyk en na die fassinerende manier waarop albei hierdie begrippe in die Skrif gebruik word om sekere aspekte van die geloof na vore te bring. So het ons byvoorbeeld gehoor van die besondere vers in Psalm 37:16: “’n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van die baie van die afvallige.” Aan die een kant aanbid ons ‘n Elohiem wat uitstekend daarmee is om BAIE vir sy volgelinge te gee – baie, in die sin van oorvloed en selfs meer as wat ‘n mens nodig het. Aan die ander kant leer die Woord ons juis dat ‘n mens ook met MIN oor die weg moet kan kom en die waarde van MIN moet kan waardeer. Binne die konteks van geloof, kan MIN soms meer beteken as BAIE.

Nou is die vraag, wat sê die Skrif oor GENOEG? Nie te veel nie, ook nie te min nie, maar genoeg, soos in die verhaal van Gouelokkies en die drie bere waar die Pappabeer se pap te warm was en die Mammabeer se pap te koud, maar die Bababeer s’n net reg. Hierdie week se Torah lesing (Gen 41 tot Gen 44) beskryf die geskiedenis van die hongersnood wat gevolg het nadat Farao twee drome gehad het – eers van sewe vet koeie en sewe maer koeie en daarna van sewe vet koring are en sewe maer koring are. Josef het sy drome vir hom uitgelê en verduidelik dat dit dui op sewe jaar van oorvloed, gevolg deur sewe jaar van hongersnood en gebrek. Dan volg daar seker een van die mees merkwaardige beskrywings in die hele Skrif van hoedat daar soms BAIE uit die hand van Yahweh kom en ander tye weer MIN, en dat Yahweh die situasie van OORVLOED, sowel as die situasie van GEBREK gebruik om sy plan met mense deur te voer. Luister net ‘n bietjie na hierdie beskrywing van BAIE:

Gen 41:49 So het Yosef dan ‘n baie groot hoeveelheid koring opgehoop soos die sand van die see, totdat hulle opgehou het om te tel, want dit was ontelbaar.

En dan hierdie beskrywing van MIN:

Gen 41:56 En die hongersnood was oor die hele oppervlakte van die aarde, en Yosef het alles waarin iets was, oopgemaak en aan die Mietsrayimiete verkoop; en die hongersnood was moeilik in Mietsrayiem.

En dan die ontknoping van hierdie verhaal wanneer Josef sy identiteit aan sy broers bekend maak en verduidelik dat Yahweh hom gebruik het om te verseker dat sy hele familie GENOEG sal hê om van te lewe, selfs wanneer die hongersnood op sy ergste is:

Gen 45:6-7 Want daar was nou twee jaar hongersnood in die land, en daar is nog vyf jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar Elohiem het my voor julle uit gestuur om vir julle ‘n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot ‘n groot verlossing.

Daar is baie woorde en begrippe en kombinasies van woorde wat in die Skrif gebruik word om die idee van GENOEG uit te druk, maar vir my is daar twee wat uitstaan. Die eerste is “geen gebrek nie” en die tweede is “niks ontbreek nie”. Deur hierdie twee kombinasies in die Skrif na te gaan, kom ‘n mens opnuut onder die indruk hoe getrou ons hemelse Vader is en hoe volmaak die manier is waarop Hy met elkeen van ons werk, kompleet soos daar in 2 Kor 8:15 beskryf word; “Soos geskryf is: Hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie; en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie.” Kom ons ondersoek sommige van die gedeeltes in die Skrif waar ‘n mens kan leer wat “geen gebrek nie” en “niks ontbreek nie” werklik beteken.

Lev 1:10 En as sy offer uit die kleinvee is, van skape of van bokke, as brandoffer, moet dit ‘n ram sonder gebrek wees wat hy bring.

Hierdie kwalifikasie word telkens in die Torah herhaal en dien as herinnering dat dit wat Yahweh vir ons gee, altyd sonder gebrek is en dat Hy nooit vir ons die tweede beste aanbied nie.

Deut 2:7 Want Yahweh jou Elohiem het jou geseën in al die werk van jou hand; Hy ken jou trek deur hierdie groot woestyn; nou veertig jaar lank was Yahweh jou Elohiem met jou; geen ding het jou ontbreek nie. Deut 8:9-10 ‘n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie; ‘n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap; en jy sal eet en versadig word en Yahweh jou Elohiem loof oor die goeie land wat Hy jou gegee het. Ps 23:1,4 Yahweh is my herder; niks sal my ontbreek nie … Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen rampspoed vrees nie; want U is met my.

Yahweh belowe aan sy volgeling dat niks hulle sal ontbreek nie, dat hulle brood sonder skaarste sal eet en dat hulle altyd versadiging sal ken – ook al trek hulle deur ‘n groot woestyn; ook al bevind hulle hul in ‘n dal van doodskaduwee.

Ps 34:9 Vrees Yahweh, o sy afgesonderdes, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie. Spr 28:27 Wie aan die arme gee, sal nie gebrek ly nie; maar hy wat sy oë toemaak, word hewig vervloek.

Hulle wat Yahweh vrees, wat afgesonderd lewe en wat ‘n oop hand het om aan ander uit te deel, sal self nooit gebrek ly nie.

Efes 1:3-4 Geseënd is … Elohiem … wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in die Messias, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om afgesonder en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees. Efes 5:27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, voortreflik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit afgesonder en sonder gebrek sou wees.

Reg van die begin af was dit Yahweh plan en begeerte om ‘n gemeente te versamel wat uiteindelik soos ‘n vlekkelose bruid voor Hom kan verskyn: afgesonder, voortreflik, gekenmerk deur liefde, geheel en al sonder gebrek.

Fil 2:15-16 sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van Elohiem sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot ‘n roem teen die dag van die Messias, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Jak 1:4-5 Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van Elohiem bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Die eienskap van “om sonder gebrek te wees” is iets wat nie net bestem is om een dag, in die toekoms, van ons waar te wees nie. Iets daarvan moet nóú reeds gestalte vind – hier waar ons te midde van ‘n krom en verdraaide geslag ons lig moet laat skyn; hier waar ons dikwels wysheid kortkom, maar dit kan vra van Elohiem wat aan almal gee sonder om te verwyt. In hierdie sin dui “sonder gebrek” nie op die besit van materiële dinge nie, maar op ‘n ander besitting wat baie meer werd is: die woord van die lewe en die wysheid wat van Bo af kom, wat niemand van ons kan wegneem nie. Die een wat dít gevind het, het niks meer nodig nie …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »