NET EEN SOOS HY

alternate textMense het nog altyd ‘n onverklaarbare obsessie met getalle en die kombinasie van getalle gehad. Soos ‘n mens gister weer met die 11-11-11 verskynsel gesien het. Ek het gisteroggend so bietjie krieket op TV gekyk – dis nie aldag dat ‘n mens die geleentheid het om te sien hoe Suid-Afrika vir Australië ‘n behoorlike pak slae gee nie! En natuurlik het die 11-11-11 dáár (waar jy twee spanne het met 11 spelers in elke span) ook sy kop uitgesteek. So teen half elf se kant, het die SABC ‘n spesiale datum en tyd venstertjie links bo op die skerm begin vertoon met die datum 11-11-11 en die tyd in die formaat: ure – minute – sekondes, totdat dit óók (vir ‘n enkele sekonde lank) op 11-11-11 gestaan het. Op ‘n stadium het dit gelyk of Suid-Afrika se telling op daardie tydstip ook 111 vir 1 sou wees, maar Graeme Smith en Hashim Amla was só kookwater met hulle kolfwerk dat hulle nie lus was om vir die horlosie te wag nie en op die presiese oomblik waarvoor die hele wêreld nou al vir maande sy asem ophou, staan Suid-Afrika se telling toe op 125 vir die verlies van 1 paaltjie. En raai net hoeveel lopies het hulle tóé nodig gehad vir ‘n oorwinning? Presies 111. Dus, as jy op daardie stadium na die telbord gekyk het, tesame met die datum en die tyd, sou jy minstens 17 keer die syfer “1” gesien het.

‘n Mens kry so bietjie lag as jy hoor wat gister alles regoor die wêreld gebeur het. In China was daar ‘n spesiale trein met die nommer “1111” wat 11 minute oor 11 op perron 11 in Shangai weggetrek het. In Korea was daar gister 20% persent meer verwagtende moeders as gewoonlik wat aangemeld het om ‘n keisersnee-geboorte te gee, want elke kind wat in Korea gebore word, word geregistreer met ‘n nommer wat begin met die ses syfers van jaar, maand en dag. En in Amerika is 11-11, behalwe die feit dat dit Remembrance Day (of Veterans Day was), ook verklaar as “Corduroy Appreciation Day”. Waarom? Omdat dit die datum van die jaar is wat mens die meeste aan die lyne van die Corduroy tipe materiaal herinner. In New York is daar gister ‘n glansryke “sold-out event” gehou wat deur die “Corduroy Appreciation Club” gereël is. In een artikel word hierdie bisarre geleentheid as volg beskryf: “The 11/11/11 event is scheduled to be ‘probably, likely the last’ such celebration, but the cord-lovers are going out with a bang. Guests will only be admitted if they adhere to what the club calls The Three Item Rule: that is, attendees must be wearing three separate items of corduroy. The event will feature an 11 person band, an Award Ceremony for Exemplary Uses of Corduroy, a keynote address, and, most startlingly, the presentation of the Corduroy Messiah — that is, a yet-to-be-found kid who turns 11 on that day. And then, promptly at 11:11 pm, it will be all over — at least, until 100 years from now, when the next 11/11/11 comes around.”

Daar is natuurlik hoegenaamd geen magiese betekenis aan die getal 11 of aan die datum 11-11-11 nie. Dis ‘n toevallige opeenvolging van getalle wat hoogstens interessant, en selfs amusant kan wees. Maar dit het my laat dink aan die getal “1” en aan hoe belangrik die begrip “een” in die Skrif is en aan hoe dikwels ‘n mens op die pad van geloof, keer op keer tot dieselfde gevolgtrekking kom: Yahweh is een. Hy is uniek. Niemand kan langs Hom op dieselfde vlak staan nie. Niemand anders kan met Hom vergelyk word nie. Niemand anders kan sy plek inneem nie. Niemand anders verdien ons lof soos wat Hy ons lof verdien nie. Niemand het dieselfde kapasiteit as Hy om lief te hê en goedgunstig te wees en te vergewe nie. Niemand anders kan planne maak soos Hy nie. Niemand of niks kan sin en betekenis aan ‘n mens se lewe gee soos Hy nie. Niemand kan gebede verhoor en beantwoord soos Hy nie.

Niemand anders as Hy kan ‘n sonsondergang te voorskyn bring soos die een wat ons gisteraand gesien het nie. Niemand kan ‘n volmaakte blou blommetjie uit ‘n klipperige stuk grond laat uitspruit soos Hy nie. Niemand kan ‘n stukkende mens uit die “gutters” van hierdie wêreld uitruk en vir hom sy selfrespek en menswaardigheid teruggee soos Yahweh nie. Niemand kan ‘n mens wat vasgebind is deur sonde of deur tradisies of deur leuens, losmaak en bevry soos Hy nie. En niemand wat op die aarde is, of in die hemel, moet méér bedroef wees as Hy nie, en méér seergemaak, oor die ongeloof en die morele verval en die apatie onder die mense van hierdie wêreld en die koers van eiesinnigheid wat die meerderheid gekies het om in te slaan, op ‘n pad waarvan Hy nie deel is nie en met ‘n lewenstyl waarin Hy nie welkom is nie.

Terwyl ons vandag oor “een” of veelvoude van een praat, kan ek seker maar die stoute skoene aantrek en uit Ps 111:1 lees: “Hallelu-Yah! Ek wil Yahweh loof van ganser harte; in die kring van die opregtes en in die vergadering.” Ek wil nie vandag ‘n ingewikkelde bespreking hou oor wat dit beteken dat Yahweh een is en hoe hierdie woord “een” verstaan moet word en waarom ek dink die hele doktrine van die drie-eenheid onskriftuurlik en misleidend is nie. Ek gaan so bietjie ‘n ander koers inslaan – hier in die kring van die opregtes – en net getuig oor wat hierdie unieke en gans-anderse Elohiem, in wie se Naam “Yahweh” daar soveel krag en betekenis opgesluit lê, vir my en my gesin oor die afgelope klompie jare beteken het. Daar is te veel om hier te noem en ek wil net ‘n paar dinge uithaal.

Die manier waarop Yahweh ons lewens voorberei het vir wat later sou kom, lank voordat ons die krag van sy Naam of van die Torah leer ken het.

Ps 119:73 U hande het my gemaak en my voorberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer.

Die manier waarop Yahweh die koers van ons lewens verander het, sodat ons op ‘n plek kon kom waar ons sy stem beter kon hoor.

Ps 18:32 El is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak.

Die manier waarop Yahweh bevestiging kom gee het dat die aanvaarding van ‘n “nuwe” waarheid waarlik van Hom af is.

Ps 90:17 En laat die lieflikheid van Yahweh onse Elohiem oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit!

Die manier waarop Yahweh op die mees onverwagse maniere ‘n antwoord kom gee het oor watter koers om in te slaan.

Ps 81:7 In die nood het jy geroep, en Ek het jou uitgered; Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder; Ek het jou getoets by die waters van Merivah.

Die manier waarop Yahweh keer op keer op die terrein van finansies en materiële dinge uitkoms gegee het en ver bo ons verwagting voorsien het.

Ps 127:2 Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet – net so goed gee Hy dit aan sy geliefde in die slaap!

Die feit dat daar ‘n “1” in elkeen van hierdie vyf teksverwysings voorkom, is bloot toevallig. Maar dit laat die feit dat ons ‘n unieke Elohiem aanbid en dat daar net EEN soos Hy is, net nog meer uitstaan!!

Ps 40:5 Groot dinge het U gedoen, Yahweh my Elohiem – u wonders en gedagtes … niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel.

Jes 40:25 By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Afgesonderde.

Jes 46:5 By wie wil julle My vergelyk en My … gelykstel, dat ons eenders kan wees?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »