INTERSESSORS, SOOS AVRAHAM

alternate textIn die Torah lesing van hierdie week leer ons vir Avraham ken as die een wat vir Sodom en sy mense voor die aangesig van Yahweh ingetree het. Avraham is die eerste persoon in die geskiedenis waarvan ons weet wat ter wille van andere ingetree en gepleit het. In die Joodse geskrifte word daar soms verwys na een groot ooreenkoms en een groot verskil tussen Noag en Avraham. Die ooreenkoms is dat Yahweh aan albei bekend gemaak het dat Hy die mense rondom hulle wou vernietig vanweë hulle ongeregtigheid en sonde. Die verskil is dat Avraham vir sy mense ingetree het en Noag nie. Ons kan aanvaar dat Noag deur die jare dat hy met die bou van die ark besig was, met die mense rondom hom oor Yahweh gepraat het (in 2 Pet 2:5 word Noag ‘n prediker van geregtigheid genoem), maar ons lees nooit dat hy met Yahweh oor die mense gepraat het nie.

Avraham se hart vir die mense rondom hom, sy bereidheid om byna sy eie verhouding met Yahweh op die spel te plaas ter wille van die behoud van ‘n stad en sy mense, sy waagmoed om vir Yahweh ‘n vraag te vra soos “Sal die Regter van die hele aarde dan geen reg doen nie?” (Gen 18:25), is een van die hoofredes waarom Yahweh juis vir hóm uitverkies het om ‘n sleutelrol te speel in die redding van die ganse mensdom, soveel so dat daardie bekende voor-Levitiese hoëpriester, Malkitsedek (Melgisedek), op ‘n dag hierdie woorde oor Avraham uitgespreek het (toe sy naam nog Avram was): “Geseënd is Avram deur El, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde” (Gen 14:19). Sommiges wys daarop dat toe Avram nog in die Ooste was, het hy nog net die Skepper van die hemel geken. Hy het hierdie “onbekende en onbereikbare magtige” nog nie geken op die manier waarop hy Hom later sou leer ken nie – as Een wat hier op aarde met mense bemoeienis maak nie. En veral nie as Een by wie ‘n aardse wese kan intree vir ander mense wat op die aarde woon nie. “Kyk tog, ek het dit gewaag om met Yahweh te praat alhoewel ek stof en as is”, sê hy in Gen 18:26.

Meer as enige ander mens voor hom, het Avraham vir Yahweh, as die Skepper van die aarde, en veral as die Skepper en die Onderhouer van die mense van die aarde, leer ken. Waarom? Omdat Yahweh keer op keer bevestig het dat hy wat Avraham is, ‘n sleutelfiguur sou wees sodat al die mense en al die geslagte van die aarde vir Hom (Yahweh) sou leer ken. “In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word” (Gen 12:3). “In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word” (Gen 22:18). “En in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word” (Hand 3:23). “In jou sal al die volke geseën word” (Gal 3:8). Sommige kommentators wys daarop dat die Hebreeuse woord wat in Gen 2:4 gebruik word om aan te dui dat Yahweh die hemel en die aarde geskape het, presies dieselfde ses letters bevat as die Hebreeuse woord “beAvraham” wat “in Avraham” beteken:

avr05

Avraham is vir die mense wat hier op aarde woon, van besondere betekenis, omdat hy ‘n voorbeeld van geloof en ‘n voorbeeld van geregtigheid is, waarvan elke mens op aarde notisie behoort te neem. Daar is nie baie mense op aarde van wie die Allerhoogste die volgende gesê het nie: “Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee dat hulle die weg van Yahweh moet hou om geregtigheid en reg te doen; sodat Yahweh oor Avraham kan bring wat Hy oor hom gesê het” (Gen 18:19). Hoe lyk die weg van Yahweh wat Avraham gehou het en wat hy vir sy kinders geleer het? Hoe lyk die weg van Yahweh wat ons moet hou en wat ons vir ons kinders moet leer? Lyk dit anders as die een wat Avraham geken het? Ek dink nie so nie. In die Skrif word hierdie WEG op verskillende maniere omskryf – soms langer en soms heelwat korter – afhangende van die omstandighede wat by elke omskrywing gegeld het. Maar die Een wat vir Avraham geleer het hoe die weg van Yahweh lyk, is ook die een wat vir Mosheh geleer het hoe die Weg van Yahweh lyk. So ook die profete en Y’shua die Messias en elkeen van sy apostels. Niemand het ‘n ander verwysingsraamwerk gehad nie. Niemand het ‘n ander Leermeester gehad nie. En die Leermeester is Yahweh – die Een wat was en wat is wat sal wees, wat nooit Homself weerspreek nie en ook nooit sy eie kriteria van reg en geregtigheid herroep nie.

Beteken dit alles dat Yahweh nie van besluit kan verander nie? Dis juis een van die byna ongelooflike eienskappe van die Een wat Hom aan Avraham geopenbaar het en daarna toegelaat het dat nog mense – ook mense wat stof en as is, soos Avraham – Hom van naderby leer ken. Daardie byna teenstrydige eienskap van Een wat Almagtig is en regverdig en onveranderlik: Dat Hy ter wille van mense, en deur die tussenkoms van mense, tog van besluit verander. Die groot Skepper van hemel en aarde buig Homself neer en luister na die pleit-bedes van mense wat besluit het dat hulle met alles wat hulle het, aan Hom vashou en op Hom vertrou! Waarom sou Hy so iets doen? Waarom sy Hy iets anders doen as wat Hy Hom voorgeneem het om te doen? Omdat Hy nie net volkome is in sy sin vir geregtigheid nie, maar ook volmaak in sy liefde. Daarom het Hy aan die profeet YeshaYahu (Jesaja) gesê dat Hy met ongeduld daarop wag om aan die volk guns te bewys (Jes 30:13). Daarom dat Hy in een asem vir Efrayiem ‘n “ongeleerde kalf” noem en in die volgende asem: “So dikwels as Ek teen hom praat, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering” (Jer 31:18-20). Daarom het Hy deur die profeet Hoshea gesê: “Hoe kan Ek jou oorgee, o Efrayiem, jou prysgee, o Yiesraél? Hoe kan Ek jou maak soos Admah, jou gelykstel met Tsevoíem: my hart is omgekeer in My, tegelykertyd is my medelyde opgewek” (Hos 11:8).

As ons na Avraham kyk en na die feit dat Yahweh in Sodom se geval bereid was om ter wille van tien regverdiges die stad te spaar, en in Jerusalem se geval, ter wille van slegs een persoon wat reg doen en die waarheid soek (Jer 5:1), behoort ons baie meer vir ons wêreld en sy mense in te tree in gebed. As geestelike nasate van Avraham behoort ons veral in hierdie opsig ons voorloper in die geloof na te volg. Almal van ons raak kwaad en ongeduldig oor die korrupsie en die misdaad en die geestelike en morele verval van ons dag. In plaas van andere te beskinder of te veroordeel of te probeer verander, kom ons bid ‘n slaggie soos wat Avraham vir die mense van Sodom gebid het. Hy het nie aan homself gedink nie en wat vir hom gerieflik of gemaklik is nie. Die boodskappers van Yahweh wat met hom oor Sodom kom praat het, het alreeds na Sodom vertrek om die stad te gaan vernietig, toe bly Avraham nog staan. “Sal U toelaat dat die regverdiges saam met die afvalliges omkom in hierdie stad?” vra hy vir Yahweh. Hy weet die afvalliges sal uiteindelik deur Yahweh omgebring word. Maar hy tree in ter wille van die regverdiges.

Yahweh, sal U nie ingryp in ons land, ter wille van hulle wat u Woord lief het nie? Sal U nie ingryp by daardie universiteit, ter wille van die studente wat u Naam bely nie? Sal u nie asseblief die parlement bewaar ter wille van gelowiges wat geraak sal word deur die besluite wat hulle neem nie? Sal U nie daardie huisgesin aanraak ter wille van die ma of een van die kinders wat ‘n keuse gemaak om te weg van Yahweh te loop nie?

‘n Mens kan die ses letters van die Hebreeuse woord wat in Gen 2:4 tydens die skepping gebruik is, op ‘n derde manier herrangskik, sodat dit ‘n nuwe woord vorm:

avr04

As ons die liefde van Yahweh in ons het, daardie liefde wat verhewe is bo die gebruike en die opvattings van hierdie wêreld, kan dit nie anders nie: Dan sál ons intersessors wees, soos Avraham, die groot voorbidder en voorloper in die geloof. Tensy ons ons laat lei deur die gees van Avraham en deur ‘n soort liefde wat uitstyg bo die liefdespraatjies van hierdie wêreld, gaan die wêreld en die manier van doen in hierdie wêreld, ons in sy wurggreep vashou en ons verhinder om ons roeping hier op aarde te vervul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »