HUTTEFEES: HY SAL SY TENT OOR HULLE OOPSPAN

alternate textKonkordansies moet versigtig hanteer word: Daar is ‘n groot verskil tussen ‘n woord wat alleen staan OF ‘n woord wat deel van ‘n ander woord is.
Bv lig: Lig; ligglans, verlig; oplig, gewillig, liggaam, liggaamsgebrek
Of Tent: tent, tente, tentwoning, tentbewoners, tentdoek ……. BUITENTOE

As mens die woord buitentoe so effens “verkeerd” spel, beskryf dit presies wat aan die begin van hierdie naweek van die Huttefees (21 tot 24 Oktober 2016) by die kampplek in Noordhoek gebeur het:

BUI-TENT-TOE

(Toe die eerste BUI reën val, moes almal in ‘n TENT skuiling soek en dit TOE maak, sodat hulle nie natreën nie!!)

As ons die word “buitentoe” buite rekening laat kom die word TENT net mooi 430 keer in die Skrif voor – so lank (in jare) as wat die volk in Egipte was.

Nou verstaan mens waarom daar in Ps 61:4 staan: “Ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg.” Wat is beter: 430 jaar in die tente van Egipte of vir ewig in die tent van die Almagtige? Jou tent wat jy hier op die kampterrein opgeslaan het, mag dalk vir jou voel na die mees ongemaklike plek waarin jy al gebly het en meeste mense sal nie langer as ‘n paar dae in so ‘n tent wil bly nie. Maar op ‘n manier is jou keuse om hierdie naweek in so ‘n tent te kom bly, ‘n keuse om uiteindelik vir ewig in die tent van die Almagtige te bly. Selfs al kon jy nie hierdie naweek jou tent opslaan nie. Selfs al moes jy noodgedwonge in jou normale huis bly. As jy egter ‘n keuse gemaak het om hierdie tentfees of huttefees op watter manier ook al te hou omdat dit een van Yahweh se feeste is en omdat jy ontdek het dat ons hier net ‘n tydelike woonplek het wat nie eens naastenby vergelyk kan word met die woonplek wat Y’shua vir jou gaan voorberei het nie – as jy so ‘n keuse gemaak het, dan het jy in wese dieselfde keuse gemaak as die skrywer van Psa 84:10 “Want ‘n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my Elohiem as om te woon in die tente van afvalligheid.”

‘n Tent is nie die gerieflikste woonplek wat daar is nie. Luister maar net ‘n bietjie na die oe’s en die aa’s wat mens gereeld hoor as ‘n groep mense vir ‘n periode saam in tente bly:
My tent se vloer is ongelyk – ek val van my bed af, of
My tent se dak lek, alles is papnat binne in die tent, of
Ek kan nie die geraas rondom my uitstaan nie, of
Daar is allerande ongediertes in my tent – ek slaap nie saam met sulke goed nie, of
My bed is so klein en ongerieflik dat ek nie ‘n oog toegemaak het nie, of
Almal stap deur en om my tent – mens het geen privaatheid nie, of
Daar is nie plek in my tent vir alles wat ek vir ‘n volle naweek nodig het nie.

Op ‘n manier is ‘n tent simbolies van die kontrasterende en die onverwagte, soms omgekeerde orde in hierdie wêreld. Om te kan lewe moet jy soos ‘n koringkorrel in die grond val en sterwe. Om die grootste te kan wees, moet jy bereid wees om die minste te wees en ander te dien. Die beste manier om jou vyand te verras is om hom lief te hê en die beste manier om in die wêreld staande te bly, is om baie tyd op jou knieë deur te bring.

Om in ‘n tent te bly met die Huttefees om daarmee te wys dat jy uitsien na ‘n tyd wanneer tente nie meer nodig sal wees nie, is ook so ‘n kontras. Interessant dat daar in Spr 14:11 staan: “Die huis van die afvallige word vernietig, maar die tent van die opregtes bloei.” Ons sou dit byna so kon vertaal: “Die permanente gebou van die sondaars word vernietig, maar die tydelike gebou van die opregtes, sal later verander word in ‘n woning wat ewig en onvernietigbaar is.”

Ons is geneig om eenvoudig aan tente te dink as iets wat tydelik is. So, meeste mense wat die Huttefees vier sal dalk dink: Ons woon nou in ‘n tent, maar as die Vrederyk aanbreek sal ons in ‘n woning bly wat met stene of met staal of met een of ander materiaal gebou is wat nie oud raak en verweer nie. Dis bloot menslik om so te dink. Maar die feite is dat selfs stene en staal, en selfs goud, as boumateriaal nie voldoende beskryf wat vir ons voorlê nie. En die feite is ook dat die Skrif nie die tent afmaak as iets wat minderwaardig is en nie geskik is vir die koninkryk wat voorlê nie.

Die tent bly ‘n simbool wat gebruik word om te verwys na die woonplek van gelowiges – maak nie saak of dit hier en nou is en of dit in die koninkryk is wat nog voorlê nie. Jes 33:20 “Aanskou Tsion, die stad van ons feestelike byeenkoms! Jou oë sal Yerushalayiem sien as veilige woonplek, as tent wat nie wegtrek nie, waarvan die penne nooit meer uitgeruk word nie en geeneen van sy toue ooit losgeskeur word nie.” Ons kry presies dieselfde patroon in Eseg 37:26-27 “En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ‘n ewige verbond met hulle wees; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; en Ek sal my afgesonderde plek in hulle midde vestig vir ewig. En my tentwoning sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ‘n Elohiem wees en hulle vir my ‘n volk wees.”

Miskien is ‘n tent na alles een van die beste beskrywings wat daar is vir die woonplek van iemand wat nie net vir homself lewe nie, maar wat op Yahweh gefokus is en graag sy stem wil hoor en begeer om sy wil te doen. ‘n Tent is nou wel nie van die mees duursame materiaal gemaak nie. Maar watter materiaal wat ons ken, is duursaam genoeg vir ‘n woonplek wat vir ewig moet hou? Maar die wonderlike ding van ‘n tent is dat jy kan hoor – selfs ‘n stem van buite af kan hoor. En dat jy in ‘n tent kan leer om op Yahweh se stem ingestel te wees en fyn te luister na wat Hy sê. Selfs die feit dat ‘n tent met toue en met tentpenne aan die die aarde vas geanker word, is nie sonder betekenis nie. Dit leer ons om in Yahweh vas geanker te bly. Dit leer ons die belangrikheid daarvan om verbind te wees in hierdie wêreld. Verbind aan Yahweh en verbind aan sy mense. Sodat ons nie deur elke wind van verandering meegsleur word of deur die storms van hierdie lewe van stryk af gebring word nie.

Die vroeë gelowiges wat die Messias geken het en in Hom geglo het, het hulle eie tydelike liggame as ‘n tent gesien en mekaar dikwels bemoedig deur na hierdie tent te verwys.

(Kefa) 2 Pet 1:12-13 Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan (die dinge wat nodig is om in Yahweh se ewige koninkryk in te gaan) te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid … so lank as ek in hierdie tentwoning is, sal ek julle deur hierdie herinnering opwek”
(Sha’ul) 2 Kor 5:1-7 Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van Elohiem, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemel. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word … Daarom het ons altyd goeie moed …. ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.

Hier het ons een van die belangrikste sleutels om die Huttefees te kan verstaan: Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Wat ons aanskou of sien, is ‘n tent en ongerief (discomfort) en tydelikheid (temporariness). Wat ons glo en deur die geloof verwag, is ‘n gebou van Elohiem, ‘n huis nie met hande gemaak nie – iets wat ewig is en iets wat in die hemel vir ons bewaar word. Daarom het ons goeie moed terwyl ons so saam is vir hierdie fees. Daarom beteken eenvoudige simbole soos tente en takke en vrugte so baie vir ons geloof. Daarom sing ons en lag ons en is ons vrolik met hierdie fees. En daarom sien ons almal uit na daardie dag waarvan Openbaring 7:15 praat: “Rev 7:15 Hulle sal voor die troon van Elohiem wees en Hom dien dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »