GELOOF IN DIE HEBREEUSE Y’SHUA

alternate textMeeste mense wat in die Messiaanse Geskrifte (of Nuwe Testament) glo, maar wat ook sterk voel daaroor om die Hebreeuse wortels van hulle geloof te herstel, sien Y’shua van Natsaret as ‘n sleutelfiguur in hulle geloof.  Die mense wat vandag hier bymekaar is, asook hulle wat dalk later (via die audio CD) na hierdie boodskap sal luister, is na alle waarskynlikheid deel van hierdie groep gelowiges wat in Y’shua as die beloofde Messias glo, maar wat ook ‘n begeerte het om die vergete drade van die Ou Verbond op te tel sodat hulle geloof stewig veranker kan wees en nie in die lug bly hang omdat verteenwoordigers van die “kerk” êrens in die verlede die hoof slagaar wat ons met ons ware “roots” verbind, namens ons afgesny het nie.  Die punt is egter:  Maak nie saak hoe sterk ons daaroor voel om na ons geloofswortels terug te keer nie; Y’shua van Natsaret – wat ongeveer 2014 jaar gelede uit die nageslag van Dawied gebore is, hier op aarde ‘n navolgenswaardige voorbeeld gestel het en dinge geleer het soos geen mens voor Hom nog ooit geleer het nie, wat doodgemaak is toe hy in sy vroeë dertigs was en na drie dae weer opgestaan het uit die dood en daarna op unieke wyse na die hemel toe opgevaar het – hierdie Y’shua is die spilpunt waarom alles vir ons draai.  As jy Hom uit die pakkie wegneem, ruk jy die spreekwoordelike mat uit onder alles wat ons glo.

Op hierdie punt moet ons egter dadelik byvoeg:  Die een wat ons as die spilpunt en die sleutelfiguur van ons geloof beskou, is nie die verchristelikte en kerklik ingekleurde “Jesus” waarmee meeste van ons van kindsbeen af soos met moedersmelk gevoed is nie.  Die “Jesus” wat vandag nog in die grootste deel van die christelike kerk vereer en aangehang word, is ‘n gefabriseerde en ‘n gemodifiseerde figuur wat in talle opsigte nie ooreenstem met die ware  Hebreeuse Y’shua van wie die skrywers van die Messiaanse Geskrifte getuig het nie.  Hierdie Y’shua se naam was nie “Jesus” nie, sy titel was nie “God-mens” nie, sy leer was nie “anti-Torah” nie, sy moeder was nie “Mother of God” nie, sy verwysingsraamwerk was nie Grieks of Westers nie, sy outoriteit was nie uit Homself nie; sy oproep was nooit dat mense Hom in die plek van Yahweh of “as Yahweh” moes vereer nie, sy opstanding was nie die doodskoot vir die Shabbat nie en sy voorbeeld was in geen opsig in stryd met die Woord en die gebod van Yahweh nie.  Dis om maar net ‘n paar dinge te noem.

Dit is tragies dat meeste Jode ná 2000 jaar nog nie kan aanvaar en kan insien dat Y’shua van Natsaret die beloofde Messias was nie.  Maar in alle billikheid:  Dis heeltemal te verstane dat hulle nie die prentjie wat die Christene oor 2000 jaar van “Jesus” geskilder het, by die profesieë van die Ou Verbond kan uitbring nie.  Dis te verstane dat Joodse skrywers die Christene se pogings om die profesieë van die Tanach (Ou Verbond) op hulle “Jesus” van toepassing te maak, vergelyk met die futiele poging om ‘n Italiaanse snyerspak vir ‘n olifant aan te trek!  ‘n Joodse kenner met die naam Yisroel Chaim Blumenthal het ‘n klompie jare gelede gereageer op ‘n werk bestaande uit 5 Volumes en meer as 1500 bladsye waarin ‘n Christen geleerde (Dr.  Michael L. Brown) probeer het om die Joodse besware teen “Jesus” een-vir-een te ontleed en as “verkeerd” te bewys.  Die titel van hierdie 5 Volumes was “Answering Jewish Objections to Jesus”.  Blumenthal se geskrewe antwoord hierop het sowat 25 bladsye beslaan en die titel wat hy gekies het was:  “The elephant and the suit”.  Dis nou reeds 2000 jaar dat sommiges volhard om te probeer (en weer te probeer) om die olifant in hierdie snyerspak in te pas.  Die realiteit is egter:  waarheid en leuen, of, waarheid en halwe waarheid, is onversoenbaar en pas eenvoudig nie bymekaar nie.  Om op hierdie patroon te probeer voort borduur, gaan ons net mooi niks in die sak bring nie, behalwe teleurstelling en ontnugtering.

Beteken dit die Y’shua wat ons leer ken het, is ook nie die beloofde Messias nie?   Dis juis waarvoor ons oë oopgegaan het en wat ons hoop meer en meer Jode ook sal raaksien:  naamlik dat die ware, Hebreeuse Y’shua en dit wat die profete oor die Messias voorspel het, soos vinkel en koljander saamgaan.  Hier het ons ‘n geloofwaardige alternatief wat inpas en aansluit by dit wat die Skrif oor die Messias te sê het en wat vir Jood en nie-Jood tot ware geloof kan bring.  Om dit te illustreer neem ons hier ‘n aantal aanhalings uit die “Talmoed” (Versameling van Joodse mondelinge tradisies wat as interpretasie van die Torah beskou word) en vergelyk dit met uitsprake wat Y’shua gemaak het – om vanuit ‘n ander hoek aan te toon dat Y’shua (en dit wat Hy geleer het) in wese nie in stryd was met die hart van die Torah nie.

T: He who gives way to anger in order to revenge himself upon anyone, distroys his own house.

M: Mat 5:22 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad word, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broer sê: Raka!  moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas!  moet verantwoording doen in die Ghehenna van vuur.

T: Man sees the mote in his neigbour’s eye, but knows not of the beam in his own.

M: Mat 7:3 En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?

T: Like the tree, man is known by his fruit.

M: Mat 7:16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.  ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!

T: Those who perform one precept in this world, will find it recorded to their credit in the world to come.  Ook:  He who gives charity in secret, is greater than Moses.

M: Mat 6:3-4 Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou beloon.

T: Be not mournful amongst the joyous, neither rejoice amongst the mournful.

M: Mat 9:15 En Y’shua sê vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle is?  Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas.

T: Be respectful to a superior, affable to an inferior, and receive all men with cheerfulness.

M: Mat 22:21 Hulle antwoord Hom: Die keiser s’n.  Daarna sê Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan Elohiem wat Elohiem toekom.

T: What is displeasing unto thee, do not unto another.

M: Mat 7:12 Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die Torah en die profete.

T: The God of Israel is the first and the last, and besides Him there is no other.

M: Mar 12:29-30 En Y’shua antwoord hom: Die belangrikste is: Hoor, Yiesraél, Yahweh is ons Elohiem, Yahweh is een; en jy moet Yahweh jou Elohiem liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag.

T: From beginning to end the law teaches kindness.

M: Mat 5:44-45 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.

T: He who seeks fame, often loses it.

M: Mat 19:30 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.

T: Life leads to the tomb, death to resurrection.

M: Joh 11:25 Y’shua sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterf.

4 Responses to GELOOF IN DIE HEBREEUSE Y’SHUA

 1. Ghideon says:

  Op die skrywe amein. Soek meer inligting oor nagmaal/verbondsmaal. Is dit jaarliks of so dikwels as moontlik?

 2. John says:

  Ons kan verder hieroor gesels as jy wil, maar hier is solank iets waarna jy kan gaan kyk:

  Click to access emailMN.pdf


  https://elim.co.za/wp/ad-kimberley-3/

 3. James Ralston says:

  stuur vir my docum asb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »