GELOOF IN DIE HEBREEUSE Y’SHUA 2

alternate textOns gaan voort om die uitsprake en optrede van Y’shua, die Messias, te vergelyk met die Joodse en Hebreeuse verstaan van die Skrif (soos blyk uit sommige Talmoed aanhalings) …

The mercy we to others show, Heaven will show to us.

Luk 6:36 Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is.

He who wishes to be forgiven, must forgive others.

Mat 6:14 Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.

Be as flexible as a reed and not as hard as a cedar.

Mat 18:21-22 Toe kom Kefa na Hom en sê: Meester, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe?  Tot sewe maal toe?  Y’shua antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.

Good men promise little and do much; wicked men promise much and perform nothing.

Mat 21:28-30 Maar wat dink julle?  ‘n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: Kind, gaan werk vandag in my wingerd.  En hy antwoord en sê: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan.  Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê; en hy antwoord en sê: Ja, meester.  En hy het nie gegaan nie.

Swear not, even to the truth, unless the court compels you to do so.

Mat 5:34-35 Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie – nie by die hemel nie, omdat dit die troon van Elohiem is; ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; ook nie by Yerushalayiem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning;

He who revolts against the government, commits as great a sin as if he revolted against the Almighty.

Joh 19:11 Y’shua antwoord: U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie.  Daarom het hy wat My aan u oorlewer, groter sonde.

He who makes peace between strivers, will inherit eternal life.

Mat 5:9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van Elohiem genoem word.

Better little prayer with dovotion, than much without devotion.

Mat 6:6-7 Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou beloon.  En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.

Cleanse your heart before praying.

Mat 5:23-24 As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom dan en bring jou gawe.

He who fears the opinion of the world more than his own conscience, has but little self-respect.

Mat 22:16 En hulle stuur hul dissipels saam met die Herodiane na Hom en sê: Meester, ons weet dat U waaragtig is en die weg van Elohiem in waarheid leer en U aan niemand steur nie, want U sien nie die persoon van mense aan nie …

The tears of true repentance are not shed in vain.

Luk 15:10 So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die boodskappers van Elohiem oor een sondaar wat hom bekeer.

Correct not a man in company, for it will bring the blush of shame to his cheek.

Mat 18:15-16 En as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen.  As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin; maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan.

To know when to be silent, is the strongest quality in man.

Mar 14:61 Maar Hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie.  Weer stel die hoëpriester Hom die vraag en sê vir Hom: Is U die Messias, die Seun van die geseënde Elohiem?

Sinful thoughts are even more dangerous than sin itself.

Mat 5:27-28 Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Better no ear at all, than one that listens to evil.

Mat 18:8 En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word.

Truth is heavy, therefore few care to carry it.

Mat 7:13-14 Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die vernietiging lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

The day is short, but the labor is great.

Mat 9:37-38 Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Meester van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.

OOR JEUG EN OUERSKAP:

Happy is the old age that atones for the folly of youth! But happier still the youth for which old age needs not to blush … Do not spoil the child by allowing it to have its own way … Treat young children carefully. Do not threaten them with punishment unless you mean to inflict it … Blessed is the generation in which the old listen to the young; and doubly blessed, is the generation in which the young listen to the old … Only when the father attempts to induce the son to commit sin, is disobedience justifiable.

OOR DIE BETEKENIS VAN DIE JODE VIR ONS, VANDAG:

(Yahweh)  scattered Israel in order that the Gentiles may know the purity of Jewish teachings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »