DIE VOORREG OM TE KAN SIEN

alternate textDie Torah leesstuk (of Parashah) van hierdie week sluit die vyf hoofstukke in van Gen 18 tot 22. Dit word genoem: “Vayeirah” – die Hebreeuse woord wat beteken: “En Hy het verskyn …” – na aanleiding van die eerste vers van hoofstuk 18 waar daar staan: “Daarna het Yahweh aan Avraham verskyn by die terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste deel van die dag.” So byna terloops, asof dit die normaalste ding in die wêreld is, word hier in een, gewone sinnetjie, een van die mees fassinerende uitsprake gemaak wat ‘n mens ooit in die Skrif sal aantref. Yahweh, die Almagtige, verskyn in fisiese gestalte aan ‘n gewone mens van vlees bloed! Daar word nie vir ons enige iets gesê oor die fisiese voorkoms van die Een wat Avraham as Yahweh herken het nie. Daar word nie vir ons gesê hoe hy geweet het dit is Yahweh wat saam met twee boodskappers by sy tent aangekom het nie. Net dat Yahweh aan hom verskyn het en met hom gepraat het. Die woord “verskyn” kom van die Hebreeuse woord “ra’ah” wat beteken “om te sien” of “om te laat sien”. Dink net watter onuitspreeklike voorreg dit moet wees om toegelaat te word om met jou eie oë te kan sien en te kan verstaan dat die Een wat voor jou gestaan het; die Een wat aan jou verskyn het; die Een wat met jou gepraat het – niemand en niks minder was nie as ‘n liggaamlike verskyning van die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde!

sien01‘n Mens moet oppas om nie op loop te gaan met wat hier vir ons gesê word, en veral dít wat nie vir ons gesê word nie. In die eerste plek, dit is nie Y’shua (wat 1700 jaar later in Betlehem gebore is) wat aan Avraham verskyn het nie. Dit staan eenvoudig nie hier nie en dit staan ook nêrens anders in die hele Skrif nie. Trouens, die Hebreërskrywer sê in soveel woorde vir ons dat Y’shua nie een van die maniere was waarop Yahweh “in die ou tyd” met die vaders en met die profete gepraat het nie. (Heb 1:1 “Nadat Elohiem baie keer en op baie maniere in die ou tyd gepraat het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gepraat deur die Seun.”). In die tweede plek kan ons met veiligheid aanvaar dat Yahweh nie in sy volle gestalte – in al sy grootheid en in al sy luister – aan Avraham verskyn het nie. Die Skrif leer duidelik dat niemand Yahweh in sy volheid kan sien en bly leef nie (Ex 33:20) en dat sy grootheid ondeurgrondelik is (Ps 145:3) – ook dat Hy gees is en daarom, in wese, onsienlik is (Joh 4:24; 1 Tim 1:17). Ons kan bloot aanvaar dat Hy Homself sigbaar en hoorbaar aan Avraham openbaar het op ‘n manier wat Hy goedgedink het en ook op ‘n manier wat by Avraham, ‘n gewone mens van vlees en bloed, geen twyfel gelaat het dat hy ‘n ontmoeting met die Allerhoogste gehad het nie.

Die punt is egter dat Yahweh aan Avraham verskyn het en dat Avraham se oë oopgegaan het om Yahweh te kon sien vir wie Hy was. Dit kan vergelyk word met wat Y’shua eenkeer vir sy dissipels gesê het: “Hoe geseënd is die oë wat sien wat julle sien!” (Luk 10:23). Ons hoef nie soos Avraham vir Yahweh in liggaamlike gestalte te sien om geseënde oë te kan hê nie. Ons oë is geseënd as dit net maar oopgegaan het om IETS van Yahweh te sien! Ons ore is geseënd as ons dit reggekry het om tussen al die verwarrende stemme daarbuite, die stem van die Allerhoogste te hoor! En ons is veral geseënd as die skille van ons oë weggeneem word en ons dinge begin raaksien wat ons voorheen net eenvoudig nie kon raaksien nie. Soms breek dit net op ‘n dag vir ‘n mens deur dat jy Yahweh nodig het en nie ‘n dag langer sonder Hom kan lewe nie. Soms breek dit vir ‘n mens deur dat Y’shua die een is wat deur die profete verwag is en spesiaal deur Yahweh gestuur is en deur sy dood en opstanding vir ons as mense verlossing en hoop gebring het en dus ‘n radikale verskil aan ‘n mens se lewe kan maak. Soms gaan ‘n mens se oë daarvoor oop dat hierdie einste Y’shua die Shabbat en die Skriftuurlike feeste gehou het en lief was vir die Torah en dat Hy veral in dáárdie opsig ‘n voorbeeld nagelaat het vir mense wat sê dat hulle sy dissipels en sy volgelinge is. Soms maak Yahweh ‘n mens se oë oop vir die rykdom en die betekenis van sy Naam en vir die onbeskryflike voorreg om sy Naam te mag aanroep en lof en eer te kan toebring aan ‘n Skepper wat dit goedgedink het om sy Naam binne-in sy skepping bekend te maak, soos dit in Amos 4:13 beskryf word: “Kyk, Hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die daglig duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel – sy Naam is Yahweh, Elohiem van die leërskare!”

Soos ons nou al soveel keer met verskeie ander Torah leesstukke gesien het, kom die tema van hierdie gedeelte (wat met “sien” te make het en van die stamwoord “ra’ah” afgelei is) ook dikwels in die res van die gedeelte voor. Trouens, die woord “ra’ah” kom in een of ander vorm nie minder nie as 14 keer voor in die vyf hoofstukke van Gen 18 tot 22. Dis nie net Avraham wat iets van Yahweh se grootheid gesien het nie. Sarah het soms ook gesien – sy het onder meer gesien hoe Yieshmaél, die seun van die slavin Haghar, die spot dryf met Yietsgak, die seun van Sarah, soms ook genoem die seun van die belofte (21:9). Haghar, aan die ander kant, het gesukkel om te sien. Toe sy en haar seun, Yieshmaél weggestuur is, die woestyn in, het haar water opgeraak en sy was op die punt om heeltemal tou op te gooi toe Yahweh met haar praat en haar oë oopmaak sodat sy ‘n put kon sien vanwaar sy kon water skep vir haar en haar seun (21:19). Hoe dikwels moet Yahweh nie ook ons oë oopmaak wanneer ons soos Haghar op ‘n hopie gaan sit en huil oor ons omstandighede nie? Die uitkoms wat Hy bring is dáár. Die oplossing vir ons probleem is reeds in plek. Al wat nog moet gebeur is dat ons oë moet oopgaan om te kan sien hoe getrou en betyds Hy met sy voorsiening is.

Die klimaks van die “Vayeirah” leesstuk van Gen 18-22 is hoofstuk 22 wat beskryf hoedat Avraham opdrag gekry het om Yietsgak, sy seun van die belofte, te neem en hom op ‘n berg met die naam MoriYah te gaan offer. Avraham bevind hom in die omgewing van Beérsheva as hy hierdie onverstaanbare opdrag ontvang. MoriYah is moontlik een van die berge rondom die latere Jerusalem, ongeveer 60 tot 80 km Noord van waar Avraham hom bevind – ‘n afstand wat hulle drie dae sou neem om af te lê en na alle waarskynlikheid presies dieselfde berg waarop die tempel later gebou sou word (sien 2 Kron 3:1) en deel van die reeks berge waarop Y’shua sou sterf – ook as die offer wat Yahweh sou voorsien, net soos in die geval van die ram wat Hy as offer in die plek van Yietsgak voorsien het. Wat beteken die naam MoriYah? Dis ‘n kombinasie van twee woorde. Die laaste deel is “Yah” – ‘n afkorting vir die naam Yahweh. En volgens die Strongs woordeboek is die eerste deel afgelei van presies dieselfde woord wat ons nou al soveel keer in hierdie leesstuk aangetref het: die woord “ra’ah” wat beteken: “om te sien”. Dus is MoriYah letterlik die plek waar Yahweh mense se oë oopmaak sodat hulle kan sien. MoriYah beteken nie net “sien” nie, maar “Yahweh laat my sien”. Soms dink mense hulle sien, maar eintlik sien hulle net wat hulle graag wil sien. Elkeen van ons moet by daardie punt in ons lewe kom waar ons Yahweh toelaat om ons te laat sien wat Hy graag wil hê ons moet sien.

Avraham moes sy oë oopmaak en raaksien dat wat met hom op pad na MoriYah gebeur het, ‘n toets was. Hy moes ook sy oë oopmaak daarvoor dat ‘n mens Yahweh maar kan vertrou – maak nie saak hoe verbysterend die ding is wat Hy van jou vra nie. En dan moes hy dood eenvoudig sy oë oopmaak en die ram raaksien wat Yahweh voorsien het. In Gen 22:13-14 lees ons die volgende woorde: “En Avraham het sy oë opgerig, en gesien (“ra’ah”) dat ‘n ram agter in die bos met sy horings verstrengel geraak het. En Avraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Avraham het daardie plek genoem: Yahweh sal voorsien … (of: “Yahweh sal maak dat mense kan sien” – “ra’ah”)! … sodat vandag nog gesê word: Op die berg van Yahweh sal dit voorsien word” (of: “sal dit gesien kan word” – en weer eens word dieselfde woord “ra’ah” gebruik!).

As jy nie kan sien nie – net soos Avraham eers nie kon sien of soos Sarah gesukkel het om te sien (onthou hoe sy gelag het toe sy hoor dat sy op 90 ‘n kind sou verwek!) of soos Haghar (wat in die woestyn nie die put reg voor haar kon sien nie) of soos Lot se vrou wat niks kon sien nie en toe omgekyk het en in ‘n soutpilaar verander het – dan is dit nou die regte tyd om na MoriYah toe te gaan – die plek waar Yahweh mens se oë oopmaak sodat jy kan sien. Hierdie MoriYah is nie êrens in die land van Israel nie. Nee, dis ‘n plek van loutering en suiwering en afsondering. Dis ‘n plek waar jy stil word en die stemme rondom jou stilmaak en suiwer en alleen luister na Yahweh en na sy Woord. Sonder tyd af daarvoor. Drie dae of drie weke of drie maande as dit nodig is. Moenie ophou soek voordat Yahweh jou oë oopgemaak het nie. Jy sal nie alles op een slag kan sien nie. Maar die vreugde wat jy sal ervaar as jy eers kan sien, sal jou lewe onherroeplik verander. In Avraham se lewe was dit so duidelik dat die Hebreërskrywer later van hom en van ons ander voorvaders gesê het dat hulle reg deur hulle aardse lewens die belofte van Yahweh in die verte gesien het en dat hulle gelewe het soos mense wat die onsienlike sien. Niks bring soveel vervulling en soveel betekenis in jou lewe nie as om stukkie vir stukkie die onsienlike te begin sien – in die wêreld wat ons reeds kan sien, maar ook wanneer dit kom by dinge rakende die wêreld wat ons nie nou kan sien nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »