DIE AGSTE DAG

alternate textYom Hashemini = Agste Dag = Syfer 8 dikwels in kombinasie met 7.

Pasgebore baba: Sewe dae van versorging; Besnydenis op die agste dag

Nasireër: Sewende dag is “dag van reiniging” (hare skeer); Agste dag is dag van Versoening

Toewyding van die priesters: Sewe dae lank mag hulle nie die ingang van die Tent van Samekoms verlaat nie; Agste Dag: Ligglans van Yahweh verskyn aan die hele volk (Lev 8 en 9).

Ex 21:23-25: Torah van vergelding:
Een soort absolute vergelding:
Maar is daar ‘n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe
Nog Sewe soorte gedeeltelike vergelding:
(1) oog vir oog, (2) tand vir tand, (3) hand vir hand, (4) voet vir voet, (5) brandplek vir brandplek, (6) wond vir wond, (7) kwesplek vir kwesplek

Ex 40: Voorskrifte ivm Tent van Samekoms
Eerste bewys van Mosheh se gehoorsaamheid:
En Mosheh het gedoen net soos Yahweh hom beveel het; so het hy gedoen (vers 16)
Nog sewe bewyse van Mosheh se gehoorsaamheid:
“… soos Yahweh Mosheh beveel het” (vers 19; 21; 23; 25; 27; 29; 32)

2 Kron 6: Shelomoh se gebed vir die tempel
Eerste algemene gebed:
wil U dan hoor uit u woonplek, uit die hemel; en as U hoor, vergewe dan (vers 21)
Nog sewe spesifieke bedes:
wil U dan hoor uit die hemel (23; 25; 27; 30; 33; 35; 39)

Yegezkel (Esegiël) se tempel:
Sewe trappe lei na die buitehof (40:22, 26)
Agt trappe lei van die buitehof na die binnehof (40:31, 34, 37)

Ps 119 is ingedeel in groepies van agt verse elk – elke groep word ingelui met ‘n letter van die Hebreeuse alfabet.

Die Hebreeuse woord “agt” (shemini) is afgelei van die woord vir “olie” (shemen) – dit dui op vettigheid, oorvloed en seën. Die feit dat die skepping in sewe dae plaasgevind het, het die siening laat ontstaan dat die syfer agt ‘n dimensie het wat bokant die skepping en die geskape werklikheid uitstyg. Die Agste Hebreeuse letter is die letter “chet” en hierdie woord beteken “grens” of “boundary”. Die Agste dag hou die boodskap in dat Yahweh vir ons sal voorsien – selfs BUITE die grense van ons bestaan. Hy kom op ‘n bonatuurlike manier en bring oorvloed en seën en uitkoms wat vir die natuurlike mens onmoontlik klink.

Ps 23:5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Ps 45:7 U het geregtigheid lief en haat afvalligheid. Daarom het, o Elohiem, u Elohiem U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.

Ps 89:20-24 Ek het Dawied, my kneg, gevind, met my afgesonderde olie hom gesalf, met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. Die vyand sal hom nie oorval en die kwaaddoener hom nie verdruk nie; maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam sal sy horing verhef word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »