IS DAAR VANDAG NOG ENIGE GOEIE NUUS?

alternate textOns lewe in ‘n tyd waarin slegte nuus aan die orde van die dag is. Israel en Palestynse militante is nou al langer as 4 weke in ‘n hewige stryd rondom die Gaza strook betrokke waarin sowat 2000 mense reeds gesterf het. Terwyl die aandag van die hele wêreld op Gaza gefokus is, is daar maar min mense wat kennis neem van wat in die tussentyd in Irak gebeur. Die terroriste groep wat bekend staan as ISIS (The Islamic State of Iraq and Syria) is daarop ingestel om al die bekende Moslem lande in die Midde-Ooste deur brute geweld onder een sambreel te verenig. Op die oomblik word minderheidsgroepe soos die Christene en die Yazidis in die Noorde van Irak brutaal aangeval en uitgemoor (in baie gevalle selfs onthoof) en daar word beweer dat daar soms op een dag meer mense doodgemaak word as wat in die totale periode van vier weke in Gaza gesterf het. Lande in Wes-Afrika soos Sierra Leone, Liberië, Guinee en Nigerië het oor die afgelope paar weke noodtoestande uitgeroep nadat die Ebola virus reeds sowat 1000 mense se lewens geëis het.

En op die plaaslike front het die uitgerekte Oscar Pistorius hofsaak die afgelope week ten einde geloop, met die finale uitspraak wat op 11 September verwag word. Oscar Pistorius se verdediging (Barry Roux) het die interessante uitdrukking van “a Baker’s dozen” gebruik om te probeer uitwys dat daar 13 stellings deur die staat se verdediging (Gerrie Nel) gemaak is wat glo wemel van inkonsekwenthede en nie genoeg water hou om Pistorius van koelbloedige moord aan te kla nie. In die Middeleeue (en selfs nog vroeër) is daar in baie lande swaar strawwe opgelê vir ‘n bakker wat iemand vir ‘n dosyn broodjies laat betaal, maar bewustelik of onbewustelik net 11 broodjies vir hom gee (In Egipte is so ‘n bakker se oor afgesny en teen die deur van die bakkery vasgesit en in Babilon het ‘n oneerlike bakker gevaar geloop om sy hand te verloor). So het die gebruik in Engeland onder bakkers ontstaan om aan iemand wat ‘n dosyn broodjies of rolletjies koop, liewer 13 te gee en sodoende seker te maak dat daar geen bloedvergieting oor ‘n onbenulligheid plaasvind nie. Wat ook al die finale uitspraak in die Oscar Pistorius saak mag wees, ‘n mens het net die gevoel dat “bloedvergieting oor ‘n onbenulligheid” hier ‘n rol gespeel het – net soos wat dit ‘n rol speel in honderde van die brokkies slegte nuus wat daagliks onder ons aandag gebring word.

As ‘n mens wil eerlik wees, is daar maar min goeie nuus in ons wêreld vandag – min wat mens werklik opgewonde maak en inspireer. Ons het verlede week verwys na die boek “The Joys of Yiddish” (deur Leo Rosten) waarin daar uitstekend gedemonstreer word hoedat die Jode dit reggekry het om oor eeue heen hulle koppe hoog te hou en vir hulleself te lag en selfs andere te inspireer, te midde van swaarkry, vervolging, aanhoudende slegte nuus en die moeilikste omstandighede denkbaar. Die woord “Oy!” is ‘n Yiddiese woord wat byna dieselfde betekenis het as die Afrikaanse “Ai tog!” In Yiddies sal mens byvoorbeeld sê: “Oy, ek het 10 kilogram opgetel” of “Oy, die tandarts het my seergemaak” of “Oy, die wêreld is darem ‘n bose plek”. Wat egter so merkwaardig is van Yiddies en van die Joodse gees oor die eeue heen, is dat daar so gemaklik van “Oy!” na “A-aah!” oorgeslaan kan word. Om dit te illustreer het Rosten in sy boek ‘n grappie as voorbeeld gebruik:

When we jump into cold water, we cry “Oy!” Then, enjoying it, we say “A-aah!” When we commit a sin, we revel in the pleaure and say “A-aah!” But then, when we realize what we have done, we cry “Oy!”

Hoe kan ons vandag in hierdie wêreld wat deur slegte nuus oorheers word, ons uitroepe van “Oy!” laat oorgaan in versugtinge van “A-aah!”? So iets is alleen moontlik as ons dit kan regkry om die nimmereindigende stroom slegte nuus wat op ons afkom, te filtreer deur die suiweringsaanleg van die Woord van Yahweh. Wat is dit in die Woord van Yahweh wat so ‘n groot verskil kan maak? Is dit dalk sielkunde, of sedelessies, of sprokies, of saligsprekinge, of skynvroomheid, of soetsappigheid? Nee, dis die Een wat agter die Woord staan en wat in die bladsye van die Woord openbaar word: Yahweh, die Almagtige. Hy kan in ‘n ommesientjie ons “Oy’s” laat oorgaan in “A-aah’s”. Hy kan ons na slegte nuus laat kyk en laat luister, en selfs daaraan laat proe en daaronder laat ly en in die proses ‘n vlam in ons binneste ontketen wat ons in staat stel om nie net te oorleef nie, maar uit te styg bokant die wolk van slegte nuus wat ons omring, en ons te verlustig in Hom – sy onvergelyklike Naam, sy onaantasbare karakter, sy onuitwisbare leringe, sy onherroeplike beloftes, sy onbeskryflike werke en sy ongeëwenaarde Seun.

In hierdie week se Torah porsie (Deut 3:23 tot 7:11) word daar telkens in verwondering gestaan oor die grootheid van Yahweh en die omvang van sy werke.

(1) 3:24: Watter magtige is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? (Sy almag)

(2) 4:7: Watter groot nasie het magtiges wat vir hulle so naby is soos Yahweh onse Elohiem so dikwels as ons Hom aanroep? (Sy nabyheid)

(3) 4:8: Watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele Torah wat ek julle vandag voorhou? (Sy regverdigheid)

(4) 4:32: Het iets so groots al gebeur (naamlik dat ‘n Elohiem sy volk deur dik en dun nie verlaat nie) of is iets dergeliks al gehoor in die vorige dae wat voor jou gewees het, van die dag af dat Elohiem mense op die aarde geskape het, en van die een einde van die hemel tot by die ander einde van die hemel? (Sy getrouheid)

(5) 4:33: Het ‘n volk die stem van Elohiem uit die vuur hoor praat, soos jy gehoor het? (Sy outoriteit)

(6) 4:34: Het ‘n Elohiem probeer om vir hom ‘n nasie uit ‘n ander nasie te gaan neem deur versoekinge, deur tekens en wonders en deur oorlog en deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade soos Yahweh julle Elohiem met julle voor jou oë in Mietsrayiem gedoen het? (Sy doelgerigtheid)

Dis hierdie verwondering oor Yahweh en oor sy werke en oor sy woorde wat die Yehudiem oor eeue heen in staat gestel het om nie deur die haat en die vervolging en die onderdrukking van alle kante af, van stryk af gebring te word en van hulle geloof te laat afsien en van hulle toekomsverwagting te laat vergeet nie. Presies dieselfde geld ook vir ons. Dis ons aanhoudende verwondering oor Yahweh en oor sy werke en oor sy woorde wat ons sal help om nie deur die slegte nuus oorweldig te word wat dreig om ons daagliks tot op moedverloor se vlakte te dryf nie. Dis dáárdie tye dat jou oë verlig word om soos Mosheh te kan sê: “U kneg het u grootheid gesien!” (Deut 3:24). Daardie oomblikke van openbaring waarin jy dit vir jouself uitspel: “Vandag weet ek en neem ek dit ter harte dat Yahweh Elohiem is!” (Deut 4:39). Daardie dae dat die gebrek aan ware toewyding daarbuite jou dryf om neer te kniel en te prewel: “Yahweh, ek wil u liefhê met my hele hart en met my hele siel en met al my krag!” (Deut 6:5).

Ons het hierbo na ses gedeeltes gekyk waarin die vraag gevra word of daar enige iets of iemand is wat met Yahweh gelyk gestel of vergelyk kan word. Telkens ‘n retoriese vraag waarop die antwoord ‘n ondubbelsinnige NEE is – niemand kan met Hom vergelyk word nie! Daar is ‘n sewende gedeelte wat ons nie ingesluit het nie omdat dit op die oog af baie dieselfde lyk as een van die ander vrae wat gevra word. Hierdie gedeelte is Deut 5:26: “Wie is daar van alle vlees wat die stem van die lewende Elohiem uit die vuur hoor praat het soos ons en in die lewe gebly het?” Opvallend (en verskillend) in hierdie vers is die woorde “alle vlees” en “lewende Elohiem”. “Vlees” is ‘n vertaling van die Hebreeuse woord “basar” wat van ‘n woord af kom wat die volgende betekenis het: “to be fresh, to be cheerful, to announce good news, to be a messenger of good tidings.” Volgens alle aanduidings is hierdie die presiese woord wat die skrywers van die Nuwe Verbond in gedagte gehad het toe hulle oor die goeie nuus aangaande Y’shua geskryf het! Die goeie nuus of die evangelie het nie vir die eerste keer te voorskyn gekom toe Y’shua in Betlegem gebore is nie. Nee, daar was al goeie nuus in Mosheh se tyd en ons kan ons vandag nog steeds verbly daaroor dat daar aan mense van bloed en vlees (“basar”) die voorreg gegun word om die lewende Elohiem te ontmoet, sy werke te aanskou, sy woorde eerstehands te ontvang, sy Seun wat in die vlees (“basar”) gekom het, te leer ken en dan nog steeds te bly lewe en selfs te kan uitsien na die ewige lewe! As hierdie nuus nie vir ons die knoop deurhaak nie, sal niks anders nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »