DAAR IS NIEMAND NIE

alternate text

… In hierdie wêreld wat goeie raad kan gee en ‘n goeie boodskap het om te verkondig nie.

Jes 41:27-28 Aan Yerushalayiem gee Ek ‘n verkondiger van goeie boodskap. En Ek kyk rond, maar daar is niemand nie; en onder hulle, maar daar is geen raadgewer, dat Ek hulle kan vra en hulle antwoord kan gee nie.

… Wat dit ter harte neem dat Yahweh soveel meer het om te bied as die “oplossings” van hierdie wêreld nie.

Jes 44:19 en niemand neem dit ter harte nie, en daar is geen kennis of verstand om te sê nie: Die helfte daarvan het ek verbrand in die vuur … en sal ek van die oorblyfsel daarvan ‘n gruwel maak? Sal ek neerkniel voor ‘n stuk hout?

… Onder die magtiges en vernames van hierdie wêreld wat ons kan red nie.

Jes 47:15 Dit het jy aan hulle – jou koopmans – met wie jy jou vermoei het van jou jeug af; elkeen dwaal sy eie koers; niemand is daar wat jou red nie.

… Wat notisie neem as Yahweh spesiaal na ons toe kom en spesifiek tot ons roep nie

Jes 50:2 Waarom het Ek gekom en daar was niemand nie, het Ek geroep en niemand geantwoord nie? Is my hand werklik te kort om te verlos, of is daar in my geen krag om uit te red nie? Kyk, deur my teregwysing maak Ek die see droog; Ek maak die riviere tot ‘n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterf van dors.

… Wat omgee of besef dat die toegewydes weggeruk word vanweë die boosheid van hierdie wêreld nie.

Jes 57:1-2 Die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie; en die toegewydes word weggeruk sonder dat iemand daarop let; want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Hy gaan in die vrede in: hulle sal rus op hulle beddens – hy wat sy reguit pad loop.

… Wat bereid is om die stryd aan te knoop en tussenbeide te tree ter wille van die waarheid nie.

Jes 59:4,16 Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid en niemand wat ‘n regstryd voer in waarheid nie; hulle vertrou op nietigheid en praat valsheid, met moeite gaan hulle swanger en verwek rampspoed … En Hy het gesien dat daar niemand was nie en Hom verbaas dat niemand tussenbei tree nie; daarom het sy arm Hom gehelp en sy geregtigheid het Hom ondersteun.

… Wat die Naam van Yahweh aanroep en hom / haar daarvoor beywer om Yahweh aan te kleef nie.

Jes 64:7 En daar was niemand wat u Naam aangeroep het, wat hom beywer het om U aan te kleef nie; want U het u aangesig vir ons verberg en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede.

… Wat waarlik op Yahweh gewag het en met vreugde geregtigheid beoefen het, wat nie sy werke aanskou het en ontdek het dat Yahweh hom / haar tegemoet kom nie.

Jes 64:4-5 Van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het ‘n Elohiem gesien wat werksaam is vir wie op Hom wag nie, behalwe U. U kom hom tegemoet wat met vreugde geregtigheid beoefen, hulle wat aan U dink op u weë.

Somebody Nobody Knows

 

Kris Kristofferson

Down in the gutter an old man has fallen
Like somebody the world threw away
The old man was crying and helplessly trying
To wipe off the stain from his clothes
Just a soul in the shadows that life left behind
He’s somebody nobody knows

Chorus:
Someone no one’s ever known
Crying where no one can hear
Somebody’s dying alone
In a city where nobody cares

Soms lyk dit of daar niemand is nie …

Jes 54:10 Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê Yahweh, jou Ontfermer.

Jes 54:17 Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van Yahweh en hulle geregtigheid wat uit My is, sê Yahweh.

Jes 61:7 In plaas van julle skande ontvang julle ‘n dubbele deel; en in plaas van die oneer sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land ‘n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet.

Jes 61:10 Ek is baie bly in Yahweh, my siel juig in my Elohiem; want Hy het my beklee met die klere van verlossing, my in die mantel van geregtigheid gewikkel – soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele.

Maar ons wéét … daar is Iemand!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »