‘N SKAT IN DIE HEMEL

alternate text weet dat die name van die Torah porsies gewoonlik uit die heel eerste vers van daardie betrokke gedeelte geneem word. So word die eerste Torah porsie in Genesis “Bereshiet” genoem omdat Gen 1:1 sê: “In die begin (letterlik: “bereshiet”) het Elohiem die hemel en die aarde gemaak.” Wat baie opvallend is – en iets waarop ons in die verlede dikwels klem gelê het – is dat daar dikwels in die eerste vers van die Torah porsie ‘n woord voorkom wat homself as’t ware kies as die naam van daardie leesstuk, omdat daardie een Hebreeuse woord die beste samevatting is wat jy kan kry vir die volle gedeelte wat ingesluit is by die leesstuk van daardie week. Bereshiet is ‘n goeie voorbeeld (die hele gedeelte van Gen 1 tot Gen 6 gaan oor wat daar “in die begin” gebeur het). Nog ‘n goeie voorbeeld is Shemot, die naam van die leesstuk wat bestaan uit Exodus of Shemot 1 tot 6. Die woord “shemot” (Afrikaans: “name”) staan in die heel eerste vers: “Dit is die name (Hebreeus: “shemot”) van die seuns van Yiesraél wat in Mietsrayiem gekom het …”. Maar hierdie ses hoofstukke sluit ook vir Shemot 3 in, waar Yahweh sy eie Naam sorgvuldig aan Mosheh bekend gemaak het en onder meer vir hom gesê het: “Dit is die Naam waarby Ek geken (en aangeroep) moet word van geslag tot geslag.” So die aspek van “name” speel werklik ‘n groot rol in die hele leesstuk.

‘n Mens kry die gevoel dat die leesstuk wat as “Yitro” bekend staan, so ‘n bietjie van ‘n uitsondering op hierdie reël is. Die naam Yitro staan wel in die eerste vers van die gedeelte Ex 18:1 tot 20:23, maar behalwe dat Yitro in hierdie eerste hoofstuk vir Mosheh goeie raad gegee het oor hoe hy as leier sy sake beter kan hanteer, speel Yitro verder eintlik geen rol in die ander twee belangrike hoofstukke wat volg nie – die hoofstukke oor Yahweh se tasbare teenwoordigheid by die berg Sinai in Ex 19 en die onbeskryflike ervaring toe die volk die 10 Gebooie in Ex 20 ontvang het. Die merkwaardige feit in verband met hierdie drie hoofstukke is egter dat, op ‘n tweede vlak – byna onsigbaar vir die blote oog – die naam “Yitro” uiteindelik WEL ‘n uitstekende beskrywing van hierdie hele gedeelte is, nie deur wat hy self gedoen het nie, maar deur die betekenis van sy naam. Die naam ”Yitro” kom van die woord “yeter” wat “superior, exceeding, excellent, plentiful and abundant” beteken.

Daar is nie ‘n beter woord as hierdie woord “yeter” om die grootsheid en die alles-oortreflikheid van die belewenis van Ex 19 en Ex 20 te beskryf nie. Die volk wat die onbeskryflike grootheid van Yahweh daar langs hierdie afgesonderde berg beleef het. Mosheh wat beleef dat Yahweh met sy eie vinger 10 afgesonderde, rigting-gewende woorde op twee kliptafels neerskryf – woorde wat nie net vir sy eie volk nie, maar vir die mense van alle tye ‘n samevatting van Yahweh se geregtigheid sou wees. En die ongehoorde en onvergelyklike belewenis wat in Ex 20:22 beskryf word: “Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gepraat het.” Dit is interessant dat die woord “yeter” in die Turkse taal “genoeg” beteken. Ek is seker dit hou verband met die Hebreeus. Daar kom ‘n punt in enige ekstatiese en totaal oorweldigende belewenis dat dit vir jou voel dit is só allesoorheersend en oorvloedig en oorweldigend, dat jy net nie meer daarvan kan inneem nie en byna wil uitroep: Dit is GENOEG! Ek kan nie meer as dit inneem nie. Ek kan nie meer as dit verwerk en verteer nie!

Die Messiaanse gedeelte wat saam met hierdie Torah groep van drie hoofstukke (in die middel van Exodus – die laaste vers van hoofstuk 20 is min of meer die middelpunt van die boek Exodus) gegroepeer word, is Matteus 19:16-26 wat die voorval beskryf toe daar ‘n ryk jongman na Y’shua toe gekom het en vir Hom gevra het wat hy moes doen om die ewige lewe te beërwe. Eers het Y’shua hom na die Torah en aspekte van die 10 woorde van Exodus 20 verwys en toe hy sê dat hy dit alles nog altyd onderhou het, sê Y’shua vir hom hierdie merkwaardige woorde: “As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My” (Mat 19:21). Matteus 19:21 – Soms is dit verrassend wat na vore kom as mens ‘n bietjie speel met getalle. 19 plus 21 is 40. Dis hoeveel hoofstukke daar in Shemot of Exodus is. Dis ook hoeveel jare die omswerwinge deur die woestyn geduur het. Daar is ‘n les wat die volk tydens hierdie 40 jaar moes leer wat ooreenstem met die boodskap van Mat 19:21. Die skat in die hemel val nie sommer net in jou skoot nie – selfs al word jy groot met die Tien Gebooie. Selfs al was jy dáár toe die Tien Gebooie die eerste maal gegee is! Selfs al het jy die mees verruklike en verbysterende “yeter” belewenis van die grootheid van Yahweh gehad. Die toets of jy die Tien Gebooie in jou hart het, lê dikwels op ander plekke waaraan jy nooit gedink het nie en wat jou in elk geval twee keer gaan laat dink (en gaan laat sluk!) as iemand dit vir jou sê. Hoekom praat jy met my oor die armes as ek jou vra oor die ewige lewe? Ek het nie gesê ek wil volmaak wees. Ek wil net okay wees! Ek het nie gesê ek wil ‘n skat in die hemel hê nie – ek soek net ‘n versekeringspolis terwyl ek hier op aarde is. Ek soek net ‘n bietjie gemoedsrus wanneer ek lewe en hoop wanneer ek doodgaan!

Matteus 19:21. Vergelyk dit met Exodus 19:21. “En Yahweh het vir Mosheh gesê: Klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na Yahweh toe deurbreek om te sien en baie van hulle dan val nie.” Praat van die mens se hunkering na ‘n “yeter” belewenis! Die hunkering om na Yahweh toe deur te breek en Hom van aangesig tot aangesig te sien! Die hunkering om die ewige lewe (Mat 19:16), ‘n skat in die hemel (Mat 19:21) en die koninkryk van Elohiem (Mat 19:23) sommer in EEN LOMP SOM te ontvang! Y’shua leer vir die ryk jongman die waardevolle les dat die blote onderhouding van die Torah nie genoeg is nie. Elke keer as ek hierdie gedeelte lees, hoop ek heimlik in my hart dat hierdie jongman na sy huis toe terug gegaan het, diep nagedink het oor die Meester se woorde en die waarheid dat tien enkele woorde, sonder tientalle dade eintlik niks beteken nie, en toe na die ou mark op die pad na Jerusalem toe gegaan het en sy goed daar verkoop het en by Y’shua gaan aansluit het en een van sy gereelde volgelinge geword het. Hy was nie net jonk nie, Lukas sê vir ons hy was ook ‘n leier. Verseker het hy raakgesien hoe lyk mense wat nie net volgelinge van 10 gebooie is nie, maar 10X10 persent volgelinge van Y’shua. My raaiskoot is hy het daardie groot stap geneem – die skrywers van die evangelies het dit net nie opgetel en in hulle boeke opgeteken nie.

Sou só ‘n stap vir hom maklik gewees het? Beslis nie. Net so moeilik as wat dit is vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan. Rykdom en gerief en gemak en ‘n oorvloed van besittings is die dinge wat vir ons ook in die kategorie plaas van ‘n kameel in die woestyn aan die een kant en ‘n ondeurdringbare muur aan die ander kant, met ‘n opening wat nie veel groter as die oog van ‘n naald is nie. Die dissipels het skoon benoud geraak en in sweet uitgeslaan – miskien nie oor hulleself nie, maar oor hulle kinders se kinders se kinders, tot in die jaar 2020, wat gehoop het om ook dissipels van Y’shua te kon word. As dit is wat dit beteken om daardie skat in die hemel te bekom, WIE kan dan gered word, wou die dissipels weet. Y’shua antwoord, “Wat vir mense onmoontlik is, is nie onmoontlik vir Elohiem nie.” Die feit dat Mark 10:21 sê Y’shua het hom aangekyk en hom liefgekry, is wat my laat dink dat hierdie jongman later stil-stil by Y’shua aangesluit het. Daardie kyk en die liefde wat van Y’shua na hom toe uitgegaan het, was OORWELDIGEND en GENOEG (“yeter”) om hom te laat besef dis nie sy eie pogings wat hom sou red nie. Dis net die magtige hand van Yahweh. As jy aan die gebooie vashou, maar aan ‘n hele klomp ander onnodige goed ook probeer vashou, gaan jy op ‘n mooi dag besef jy het nie net jou greep op die gebooie verloor nie, maar ook jou liefde vir die Een agter die gebooie.

Die naam “Yitro” en die woord “yeter” is so min of meer die teenoorgestelde van “medioker”. In Engels beteken medioker “average, common, passable and unexceptional”. In werklikheid is “medioker” ‘n kombinasie van 2 Latynse woorde: “medius” wat “middel” beteken en “ocre” wat “berg” beteken. In Afrikaans sou ons kon sê: “middelmatig – min of meer halfpad teen die berg uit”. Nie bo nie en ook nie heeltemal onder nie. Dit herinner nogal sterk aan Exodus 19 waar die berg so absoluut sentraal was en Yahweh aan die bokant van die berg was, die volk aan die onderkant van die berg en Mosheh die tussenganger tussen bokant en onderkant. Die woord berg kom 16 keer in hierdie hoofstuk voor. Drie keer word daar gesê dat die volk nie by die berg mag opgaan nie sodat Yahweh nie teen hulle losbreek nie. Maar drie keer (in drie dae) gaan Mosheh by die berg op (en weer af). En daar word gesê dat die priesters mag naderkom na Yahweh as hulle hulle afsonder. En as die ramshoring blaas, mag selfs die res van die volk teen die berg uitklim. Maar selfs toe hulle die 10 woorde klaar ontvang het en die geluid van die ramshoring gehoor het (20:18), het hulle in vrees op ‘n afstand van die berg bly staan. Die prentjie wat by my opkom, is een van medioker – nie bo nie en ook nie heeltemal onder nie. Aan die een kant wil hulle graag bo, in die teenwoordigheid van Yahweh wees, soos Mosheh, maar dis net of hulle nie die kloof tussen hulleself en Yahweh kan oorbrug nie. Daardie berg is net te hoog en te ontsagwekkend om uit te klim.

Is dit nie hoe dit gaan as ons die hart van die Torah miskyk soos wat die ryk jongman dit misgekyk het nie? Jy voel of jy nóg vis nóg vlees is. Jy weet jy het íéts maar dit voel nog nie soos ‘n skat in die hemel nie. Dit voel kompleet of die ervaring van om bo-op die berg te wees – in die teenwoordigheid van Yahweh te wees – jou die heeltyd ontwyk. Laat ons Y’shua se woorde onthou: Vir mense mag dit onmoontlik lyk, maar vir Elohiem is dit moontlik. Kom ons luister na die geluid van die ramshoring. Kom ons sonder ons af en reinig onsself – selfs van die onreinheid in ons wat ander mense nie kan sien nie. Kom ons kyk na die berg hier voor ons, nie as ‘n versperring nie, maar ‘n geleentheid, soos wat Walt Kelly se strokieskarakter, Pogo, 70 jaar gelede gesê het: “We are confronted with insurmountable opportunities!” Dis juis hierdie berg wat ons by die hemelse skat gaan uitbring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »