‘n Blog in diens van die Koninkryk

Ek het groot waardering vir die bydraes en kommentaar wat tot dusver op elkeen van die onderwerpe van bespreking gelewer is, veral die goeie gesindheid waarin daar deelgeneem word.  Dankie vir elkeen se woorde van bemoediging – teenoor mededeelnemers, maar ook lof wat soms na hierdie kant toe laat val word, waarvan ek sommer dadelik wil sê, uiteindelik is dit Yahweh alleen wat alle lof moet ontvang!  Ons sien sy hand in wat op die oomblik in baie mense se lewens en harte gebeur! Ek persoonlik is nog ‘n groentjie as dit by Blogs en dié soort van dinge kom en is aan die een kant versigtig om nie die verloop van die bespreking te versmoor nie, maar wil aan die ander kant graag ‘n opbouende bydrae lewer.  Vergewe maar asseblief as ek in die proses op ‘n ander wyse te werk gaan as wat normaalweg in hierdie soort internet-gebaseerde gesprekke gebeur.

Miskien net ‘n kort opmerking om te probeer verduidelik vanuit watter invalshoek ek kom. Ek is deel van ‘n groep gelowiges in Vishoek wat sowat 11 jaar gelede met babatreetjies en groot onsekerheid oor die toekoms, begin het om ‘n terug-na-die-Woord geloofskoers in te slaan.  In die proses het Yahweh ons van baie dinge gestroop en ook baie nuwe dinge kom leer – meeste van die kere op so ‘n kragtige en oortuigende manier dat daar by ons as ‘n groep geen twyfel bestaan het nie dat ons die voorreg gegun is om toeskouers te kon wees van (‘n klein deeltjie van) die groot werk van die Almagtige.  Soos ek nou reeds ‘n paar keer te kenne gegee het, is ek diep in my hart opgewonde oor die vermeerdering in kennis en ervaring met betrekking tot die dinge van die koninkryk, wat vandag by talle mense in ons land waargeneem kan word. 

Maar hier moet ek egter byvoeg:  ek is ook diep in my hart bekommerd oor die manier waarop die Vyand dit regkry om nog steeds te verlei, nog steeds te verdraai en nog steeds te vermeng – op so ‘n subtiele en geruislose wyse dat, ek dink, die grootste persentasie van Messiaanse gelowiges, of Efraimiete, of Torah-gesindes of watter etiket ons ook-al vir onsself gekies het, mooi netjies in hierdie strik getrap het en “salig onbewus” daarvan is.  Ek weet dis ‘n mondvol, maar oor die afgelope klompie jare het hierdie vermoede in my hart stadig maar seker ‘n oortuiging geword. 

Ek hoop dat deur ons almal se deelname aan hierdie Blog, minstens ‘n paar van die populêre, maar totaal ongegronde sienswyses oor Yahweh en oor sy Woord en oor sy Seun en oor sy Koninkryk, aan die lig gebring en begrawe kan word.  Ek is huiwerig om dit te sê, maar dis my ondervinding dat te midde van die (relatief min) goeie dinge wat uit die “poel van kennis” wat vrylik op die internet beskikbaar is, geneem kan word, is daar ‘n magdom van “messiaanse” en “Torah-gebaseerde” inligting wat via hierdie medium in goedgelowige mense se hande kom, wat op die lange duur hulle geloof kan kelder, eenvoudig omdat dit nie getrou aan die Skrif is nie.  My eie benadering tot hierdie Blog sal dus altyd wees om die suiwere interpretasie van die Skrif bo alles te probeer stel en sodoende ‘n proses op tou te sit om die intergriteit van hierdie uiters kosbare geloofspad te probeer beskerm.  

Soos dit vir my lyk, het ‘n Blog egter baie meer as dit nodig, om behoorlik te kan werk.   Dit het stemme nodig, mense se opinies, die deel van ervaringe, die uitruil van idees, interaksie, variasie, humor, emosie, snak-na-die-asem oomblikke, alledaagsheid, skerpsinnigheid, en doodgewone eerlikheid.   Ek hoop dat niemand wat die Woord van Yahweh liefhet, sal voel dat hy of sy nie ‘n bydrae het om te lewer nie en dat dit wat ‘n klompie jare gelede nog ondenkbaar was, hier ‘n werklikheid sal word:   ‘n Blog wat in diens staan van die Koninkryk!

This entry was posted in General and tagged , . Bookmark the permalink.

22 Responses to ‘n Blog in diens van die Koninkryk

 1. Robert says:

  Waarom sê die “Jode” in die diaspora graag..> “See you next year in Yerushalayim” ?
  Gaan lees hier as jy graag wil uitvind..> http://www.myjewishlearning.com/holidays/Jewish_Holidays/Passover/
  The_Seder/Conducting_a_Seder/After_the_Meal/Next_Year_in_Jerusalem.shtml

 2. John says:

  Baie interessant waarom die Yehudiem graag sê “Next year in Jerusalem …” Ek het op ‘n klompie ander sêgoed oor Jerusalem afgekom, wat mens nogal laat dink:

  “Religion is a process of turning your skull into a tabernacle, not of going up to Jerusalem once a year”

  Een van die sg. “kerkvaders”, Tertullianus, het blykbaar gesê “What has Athens to do with Jerusalem?”

  Die van ons wat Jerusalem al besoek het sal dalk weet wat met hierdie een bedoel word: “Jerusalem Syndrome is actually a rare psychological condition that occurs to some visitors to the Middle East. They get to Israel and just snap.”

  Iemand met die naam Ben Nicholsen het glo gesê: “I feel most strongly about Jerusalem, because architects ultimately have to address that city.”

  ‘n Moderne kommentator op die situasie in die Midde-Ooste: “I never thought I’d live to see the day that an American administration would denounce the state of Israel for rebuilding Jerusalem”

  In die Talmud word verklaar: “Ten measures of beauty descended to the world, nine were taken by Jerusalem.”

  Winston Churchill sou glo gesê het: “You ought to let the Jews have Jerusalem; it was they who made it famous.”

  ‘n Hebreeuse skrywer, E.L. Lewinsky het iewers geskryf: “Without Jerusalem, the land of Israel is as a body without a soul”.

  Ek hou van hierdie een: “In the din and tumult of the age, the still small voice of Jerusalem remains our only music”.

 3. Robert says:

  Is daar dalk andere wat ons kan vertel wat YHVH oor Jerusalem, plek van Sy Koninkryk se^ in Sy Woord?
  Shalom

  • Robert says:

   Handelinge 15:15 En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:
   Handelinge 15:16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,
   Handelinge 15:17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.

   1. “Vervalle hut van David” ?
   2. “oorblyfsel van die mense” ?

   • Robert says:

    Die Westerse nasies het nie n’ idee waarvandaan die Messias in die komende vrederyk/Koninkryk gaan regeer nie agv. die propaganda wat Martin Luther op/in die kerk veroorsaak het. Hieronder is een van die vele aanduidings waarvandaan ons Koning gaan regeer:-
    Zec 14:16 En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om TE AANBID VOOR DIE KONING, die HERE van die leërskare, en om die huttefees te vier.
    Zec 14:17 En wie uit die geslagte van die aarde nie na JERUSALEM optrek om voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie—hulle sal geen reën kry nie.
    Let wel, hierdie Messias/Koning is nie die anti-chris nie. Hierdie Messias is n’ WARE JOOD en kom nie die christen doktrine toepas nie, maar n’ JOODSE doktrine.

 4. John says:

  Ek verstaan wat jy wil sê, maar sal graag wil byvoeg: Hierdie Joods-gebore Messias/Koning gaan in die komende Ryk hoegenaamd nie ‘n doktrine kom verkondig of toepas nie – daarvan het die wêreld nou net mooi genoeg gehad. Hy gaan eenvoudig (weer) kom en sy Vader se volmaakte wil uitvoer en toepas. En niemand behoort beter te weet hoe lyk die volmaakte wil van Yahweh, as die Jode nie, want sedert die tyd van Avraham het Hy dit aan hulle as ‘n volk, in die besonder, reeds op baie verskillende maniere geopenbaar. Maar ten spyte hiervan het hulle (die Jode) telkens Yahweh se Woord geneem en doktrines en menslike tradisies daaruit te voorskyn probeer bring. Die Christendom het min of meer dieselfde patroon gevolg en begin om doktrines na te volg, in plaas van die geopenbaarde Woord van Yahweh. In die Koninkryk wat kom, gaan al hierdie dinge verdwyn en Yahweh en sy Woord, en sy volmaakte wil, opnuut die sentrale posisie inneem.

 5. Robert says:

  Johan, as ek praat van doktrine dan praat ek van die Joodse manier om dinge te doen, wat 180 grade verskil van Islam of x-tianity of budisme.

  Ek praat van Torah, en Torah is HaDerech en ek is seker dat Yahshua is Torah en Yahshua is YHVH.

  So , ek hoop ek het myself duidekiker uitgespreek hierdie keer.

  Ns. Ek hou by my standpunt dat Karaite Jode die naaste is aan wat “doktrine” behoort te wees.:-
  “…Karaism is a fundamentalist approach towards Torah. The word “fundamentalist”, unlike its popular connotation, does not imply a right-wing political bent. Rather, it implies a close and precise reading of a text, in this case the Torah, without wide-ranging and creative interpretations. Fundamentalists stick close to the original meaning of a text…”
  http://www.karaiteinsights.com/php/article.php5?id=faq
  Shalom

 6. John says:

  Ek gaan saam met wat jy sê, Robert. Jammer, maar die stelling dat “Yahshua is YHVH” kan ek nie ondersteun nie – eenvoudig omdat dit (met inagneming van die regte konteks en behoorlike vertaling) nie een enkele keer in die Skrif gesê word nie en boonop (binne die Hebreeuse manier van dink) glad nie sin maak nie! Die Skrif is myns insiens nie onduidelik daaroor nie dat daar net één Almagtige is, dat sy Naam Yahweh is en dat hierdie Een wat genoem word die Elohiem van Avraham, Yietsgak en Yaákov, sy Seun Y’shua as Messias en Verlosser aan hierdie wêreld bekendgestel het en Hom uiteindelik verhoog het en aan Hom ‘n Naam gegee het wat bo elke ander naam is.

  Ek merk op dat jy my in jou laaste bydrae “Johan” genoem het. “Johan” is eintlik my seun se naam en alhoewel “Johan” en “John” beide die betekenis dra van “Yahweh is goedgunstig” is daar ‘n duidelike onderskeid tussen my en my seun. Niemand het nog ooit ‘n saak daarvoor probeer uitmaak dat ek en my seun op ‘n manier met mekaar saamsmelt en dat hý eintlik ook ek is nie. Hoekom sukkel ons só om die grootste en magtigste misleiding waarmee die Christendom vorendag gekom het, uit ons sisteme uit te kry?

  Wat ek hier skryf is nie as ‘n aanval bedoel nie. Ek hoop werklik dat ons deur gesprek tot ‘n beter verstaan van die verhouding tussen Yahweh en sy Seun, Y’shua kan kom.

 7. Robert says:

  John
  Sorry man oor die johan naam !
  Ps. As jy wil aanvalle sien gaan kliek op “kletskerk” se forum om te sien hoe die x-tians aanval as jy iets “joods” daar begin praat.
  Se^ vir my, is jou regterhand deel van jou ?

 8. John says:

  Robert, ek het voorheen dieselfde argument gebruik, totdat ek weer ‘n slaggie goed na die Skrif gaan kyk het en gesien het (1) “die arm van Yahweh” of “die regterhand van Yahweh” is ‘n Hebreeuse simboliese uitdrukking om te verwys na die krag van Yahweh, wat Hy op ‘n verskeidenheid van maniere aan die mens openbaar – onder meer ook op die byna teenstrydige manier waarop Hy Y’shua gegee het om ter wille van ons oortredinge deurboor te word, maar deur die kennis van hierdie Kneg (Y’shua) baie regverdig te maak – Jes 53:5,11 (2) Hierdie verstaan kom veral duidelik in Hand 5:31 na vore: “Hom (Y’shua) het Elohiem (Yahweh) as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Yiesraél bekering en vergifnis van sondes te skenk.” As ‘n mens aandring daarop dat Y’shua (te alle tye) die regterhand van Yahweh is, dan maak hierdie uitspraak nie sin nie. Hoe kan Yahweh sy regterhand deur sy regterhand verhoog?

 9. Robert says:

  Ou testament
  Exo 3:19 Maar Ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur ‘n sterke hand nie.
  Exo 3:20 En Ek sal my hand uitstrek en Egipte met al my wonders teister wat Ek daarin sal doen; en daarna sal hy julle laat trek.
  Exo 6:1 (5:24) Daarop het die HERE Moses geantwoord: Nou sal jy sien wat Ek Farao sal aandoen. Want deur ‘n sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, deur ‘n sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy land uitdrywe.
  Exo 13:3 Verder het Moses aan die volk gesê: Dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte, uit die slawehuis, uitgegaan het; want die HERE het julle deur ‘n sterke hand hiervandaan uitgelei; daarom mag geen gesuurde brood geëet word nie.
  Exo 13:14 En as jou seun jou later vra en sê: Wat beteken dit? dan moet jy hom antwoord: Die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei.
  Deu 4:34 Of het ‘n god probeer om vir hom ‘n nasie uit ‘n ander nasie te gaan neem deur versoekinge, deur tekens en wonders en deur oorlog en deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade soos die HERE julle God met julle voor jou oë in Egipte gedoen het?
  Deu 5:15 En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was, en die HERE jou God jou daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm; daarom het die HERE jou God jou beveel om die sabbatdag te hou.
  Deu 7:19 die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur die HERE jou God jou uitgelei het; so sal die HERE jou God aan al die volke doen vir wie jy bevrees is.
  Deu 11:2 En julle moet vandag weet dat ek nie spreek tot julle kinders wat die onderwysing van die HERE julle God nie geweet en nie gesien het nie: sy grootheid, sy sterke hand en sy uitgestrekte arm
  1Ki 8:42 want hulle sal hoor van u grote Naam en u sterke hand en u uitgestrekte arm—as hy kom en bid na hierdie huis toe,
  2Ch 6:32 Ja, ook na die uitlander wat nie uit u volk Israel is nie en uit ‘n ver land kom om u grote Naam en u sterke hand en u uitgestrekte arm ontwil, as hulle kom en na hierdie huis toe bid,
  Jer 21:5 En Ek self sal teen julle oorlog voer met ‘n uitgestrekte hand en ‘n sterke arm, ja, in toorn en in grimmigheid en in groot gramskap.
  Eze 20:33 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, Ek sal gewis met ‘n sterke hand en met ‘n uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid oor julle regeer.
  Psa 136:12 Met ‘n sterk hand en met ‘n uitgestrekte arm, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
  Jer 21:5 En Ek self sal teen julle oorlog voer met ‘n uitgestrekte hand en ‘n sterke arm, ja, in toorn en in grimmigheid en in groot gramskap.
  Jer 32:17 Ag, Here HERE, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur u grote krag en deur u uitgestrekte arm; geen ding is vir U te wonderbaar nie.
  Eze 20:34 En Ek sal julle uit die volke uitlei en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, deur ‘n sterke hand en deur ‘n uitgestrekte arm en deur uitgestorte grimmigheid.
  Nuwe testament
  Han 13:17 Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en die volk verhoog toe hulle bywoners in Egipteland was, en met ‘n hoë arm hulle daaruit gelei.
  Joh 12:38 sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?
  Luk 1:51 Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi.
  1Pe 5:6… Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.
  1Pe 5:7… Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.
  Han 11:21 En die hand van die Here was met hulle, en ‘n groot getal het gelowig geword en hulle tot die Here bekeer.
  Han 7:50 Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie?
  Han 4:30 deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.
  Joh 3:35 Die Vader het die Seun lief en het alles in Sy hand gegee.
  So, DIE STERKE HAND VAN GOD, is YESHUA !

  Wel Johan, as jy na al hierdie verwysings nog wonder dan het YHVH deur Sy geinspireerde Woord seker maar iets anners bedoel?

  Gaan laai hierdie module/klank af en luister daarna asseblief om te “sien”.

  Shalom

 10. John says:

  Jy sluit jou lysie van aanhalings af met die woorde “So, DIE STERKE HAND VAN GOD, is YESHUA!”

  Net een vragie: Is daar enige van die verse wat jy aangehaal het, waar die woorde “sterke hand” of “hoë arm” of “uitgestrekte hand” of “regterhand” NIE dit kan beteken wat ek voorheen aan die hand gedoen het, naamlik die uitnemende krag van Yahweh nie? Wat is daar in enige van hierdie verse wat vir jou so seker maak dat dit na Y’shua verwys?

  Ek sien die verwarring oor wie “John” en wie “Johan” is, het nog nie gaan lê nie … :)

 11. Robert says:

  John
  Ek haal jou aan..> “die regterhand van Yahweh is ‘n Hebreeuse simboliese uitdrukking”
  Is dit nie vreemd dat die van ons wat uit die kerktaal praat geneig is om die volgende te se^ as ons iets nie verstaan nie:-
  Nee, nee broer dis simbolies daai !
  Nee, nee broer, dit word geestelik bedoel !

  Han 7:50 Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie?
  Wat John is so moeilik om die agtereenvolgende twee verse te lees en te besef dat YaHshua is YHVH se regterhand? :-
  1Pe 5:6… Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.
  1Pe 5:7… Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

  Daar word gese dat as n’ vers moeilik is om te verstaan , gee dan die vers vir n’ kind om te lees, want uit die mond van n’ kind hoor jy die waarheid.

  Mat 18:3 en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!

 12. John says:

  Robert, dit is ‘n feit dat die Skrif wemel van simboliese taal … en wys vir my die kind wat (sonder die indoktrinasie van sy drie-eenheidsgesinde ouers) in 1 Pet 5:6 enige verwysing na Y’shua die Messias sal sien!

  Die punt wat ek wil maak is dat ons nie op doktrines en interpretasies en afleidings kan steun, vir ons verstaan van wie die Messias is nie. Ons sal moet luister na wat direk en duidelik en sonder moontlikheid van verwarring in die Skrif staan. ‘n Bekende beginsel om die Skrif reg te kan verstaan, is om te begin by daardie gedeeltes wat “straightforward” en voordiehandliggend is, en dit dan te gebruik as basis en vertrekpunt om die “moeiliker” gedeeltes te verstaan. En ek is bevrees, om dit te kan regkry, sal ons eers sekere van die dinge moet “unlearn” wat ons voorheen in ons verwysingsraamwerk gestoor het, soos wat ek in ‘n ander Blog onderwerp probeer aandui het. En boonop sal ons moet seker maak dat die “bronne van kennis” waarop ons tot dusver gesteun het, betroubare en suiwer Skrifgebaseerde bronne is – of hierdie standpunte en webblaaie en leringe ‘n mens nie op die ou end van die wal af in die sloot help nie. Ek weet dis ‘n uiters moeilike taak, maar niemand van ons het ‘n keuse nie. Ons wéét reeds dat daar in die laaste dae baie misleidende geeste en baie valse profete gaan wees – soveel so dat Openbaring so ver gaan as om te voorspel dat Satan en sy Anti-messias kollegas, “die hele wêreld” sal verlei …

 13. Robert says:

  Using the appropriate methods for effective Biblical Studies(for students) and Hebrew Jurisprudence(for Leaders)..> http://www.geocities.ws/rabbishlomo/pardes.html

  “…Without the Pashat we will not have an accurate understanding of scripture, thereby allowing our imaginations and opinions to manipulate the Scriptures to our own deceit(CHRISTIAN AND TORAH ONLY INTERPRETATION OF HEBREW SCRIPTURES LACK PASHAT IN THE UTMOST)

  **[Pashat]**
  Pashat is the literal understanding of the text of Scripture for what it is and actually says. …”

 14. Robert says:

  Wie is/sit aan die regterhand ?

  Psa 110:5 Yahweh aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.

  Luk 22:70 En hulle sê almal: Is U dan die Seun van God? En Hy antwoord hulle: U sê dat Ek dit is.

  Waarom het Yeshua nie net “ja” of “nee” geantwoord nie ?

  • John says:

   Robert, jy vra “Waarom het Yeshua nie net “ja” of “nee” geantwoord nie?” Ek weet nie verseker nie (want die Skrif verstrek nie die rede nie), maar moontlik was dit omdat Hy geweet het dat blote woorde op daardie stadium nie veel sou verander aan wat die hele groep aanwesiges alreeds oor Hom besluit het nie. Wat meer is, Hy het ook dit geweet wat Shaúl (Paulus) in Romeine 1:4 geskryf het, naamlik dat Hy binnekort, met sy opstanding, (in geen onsekere terme nie) met krag verklaar sou word (en dus duidelik herken sou kon word) as die Seun van Elohiem!

   My vraag bly egter steeds: Hoe het dit gebeur dat die sogenaamde “kerkvaders” die hoofstroom van gelowiges oor soveel eeue so ver kon kry om eenvoudig (téén alle logika en téén die oorwig van Skriftuurlike getuienis in) ‘n is-gelyk-aan teken tussen “Yahweh” en “Seun van Yahweh” te plaas? Dit, terwyl Y’shua self nooit so iets gedoen het nie, en pertinent kapsie gemaak het wanneer iemand Hom op dieselfde vlak as sy Vader wou plaas? Hoe is dit dat sovele weier om die Skrif eenvoudig te glo (en letterlik op te neem!) as dit onder meer die volgende vir ons sê?

   1. Yahweh is groter as Y’shua.
   2. Y’shua weet nie alles wat Yahweh weet nie.
   3. Y’shua is ondergeskik aan Yahweh.
   4. Yahweh het Y’shua uit die dood opgewek.
   5. Y’shua het gesterf en opgestaan, Yahweh kan nie sterf nie.
   6. Y’shua het tot Yahweh gebid.
   7. Na sy hemelvaart is Y’shua nog steeds ondergeskik aan Yahweh.
   8. Y’shua het sy krag en outoriteit van Yahweh ontvang.
   9. Y’shua het ook ‘n “Elohiem” en dit is Yahweh.
   10. Y’shua is ‘n mens wat as Hoëpriester optree tussen ander mense en Yahweh.
   11. Y’shua se wil was ondergeskik aan die wil van sy Vader.
   12. Y’shua was getrou aan Yahweh wat Hom aangestel het.
   13. Y’shua is deur sy Vader, Yahweh, verhoog.
   14. Y’shua het toegeneem in wysheid en geleer wat gehoorsaamheid is.
   15. Y’shua is deur Satan versoek (Yahweh kan nie versoek word nie).
   16. Yahweh is die hoof van Y’shua.
   17. Y’shua is “Maschiach” (“gesalfde”) omdat Hy deur Yahweh gesalf is.
   18. Y’shua word die “tweede Adam” of “tweede mens” genoem.
   19. Y’shua word deur sy Vader gestuur.
   20. Y’shua ontvang en gehoorsaam gebooie wat Hy van sy Vader ontvang het.
   21. Y’shua behoort aan Yahweh.
   22. Y’shua is deur sy Vader verkies.
   23. Y’shua word die “dienskneg” van Yahweh genoem.

   By hierdie lysie sou nog talle ander voorbeelde gevoeg kon word wat onteenseglik bevestig dat Y’shua ‘n besondere mens is wat deur Yahweh uitverkies, toegerus, bemagtig, afgesonder, in diens gestel is, en boonop van Yahweh ‘n Naam ontvang het wat bo elke ander naam is en deur Yahweh verhoog is tot ‘n posisie waarvan elke mens op aarde uiteindelik sal kennisneem – een honderd persent in lyn met die manier waarop daar van die vroegste tye oor die (gesonde) verhouding tussen ‘n vader en sy seun gedink is. Die enigste verskil is net, hierdie “vader” is Yahweh, die Skepper van hemel en aarde en dit wat Hy aan sy Seun oorgegee (of toevertrou) het, is niks minder nie as koningskap in die mees beslissende koninkryk wat hierdie wêreld ooit beleef het!

 15. Robert says:

  YAHWEH/YAHSHUA
  Psa 40:7 (KJV-1611)Then sayd I, Loe, I come: in the volume of the booke it is written of me..
  Heb 10:7 (KJV-1611)Then said I, Loe, I come. In the volume of the booke it is written of me..
  Luk 24:44(KJV-1611) ..all things must be fulfilled, which were written in the Law of Moses, & in the Prophets, and in the Psalmes concerning me.
  Joh 5:39(cjb) You keep examining the Tanakh because you think that in it you have eternal life. Those very Scriptures bear witness to me,
  Joh 5:46(cjb) For if you really believed Moshe, you would believe me; because it was about me that he wrote.

  Joh 1:1(cjb) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
  Col 1:15(cjb) He is the visible image of the invisible God. He is supreme over all creation,
  Col 1:16(cjb) because in connection with him were created all things – in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones, lordships, rulers or authorities – they have all been created through him and for him.

  Gen 17:7(cjb) “I am establishing my covenant between me and you, along with your descendants after you, generation after generation, as an everlasting covenant, to be God for you and for your descendants after you.
  Gal 3:16(cjb) Now the promises were made to Avraham and to his seed. It doesn’t say, “and to seeds,” as if to many; on the contrary, it speaks of one – “and to your seed” – and this “one” is the Messiah.
  Gal 3:29(cjb) Also, if you belong to the Messiah, you are seed of Avraham and heirs according to the promise.

  Heb 12:24(cjb) to the mediator of a new covenant, Yeshua; and to the sprinkled blood that speaks better things than that of Hevel.
  Heb 12:25(cjb) See that you don’t reject the One speaking! For if those did not escape who rejected him when he gave divine warning on earth, think how much less we will escape if we turn away from him when he warns from heaven.
  Heb 12:26(cjb) Even then, his voice shook the earth; but now, he has made this promise: “One more time I will shake not only the earth, but heaven too!”

  Gen 15:17(KJV-1611)And it came to passe that when the Sunne went downe, and it was darke, behold, a smoking furnace, and a burning lampe that passed betweene those pieces.
  Exo 19:18(cjb) Mount Sinai was enveloped in smoke, because ADONAI descended onto it in fire -its smoke went up like the smoke from a furnace, and the whole mountain shook violently.
  Jas 4:12(HNV) Only one is the lawgiver, who is able to save and to destroy. But who are you to judge another?

  Joh 14:15(_WeG2) As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
  Exo 20:2(_WeG2) Ek is Yahweh jou Elohiem wat jou uit Mietsrayiem, uit die slawehuis, uitgelei het.
  Exo 20:6(_WeG2) en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

  1Co 10:1(cjb) For, brothers, I don’t want you to miss the significance of what happened to our fathers. All of them were guided by the pillar of cloud, and they all passed through the sea,
  1Co 10:2(cjb) and in connection with the cloud and with the sea they all immersed themselves into Moshe,
  1Co 10:3(cjb) also they all ate the same food from the Spirit,
  1Co 10:4(cjb) and they all drank the same drink from the Spirit – for they drank from a Spirit-sent Rock which followed them, and that Rock was the Messiah.
  Exo 13:21 ADONAI went ahead of them in a column of cloud during the daytime to lead them on their way, and at night in a column of fire to give them light; thus they could travel both by day and by night.

  WHO IS THE REDEEMER?
  Isa 54:8(cjb) I was angry for a moment and hid my face from you; but with everlasting grace I will have compassion on you,” says ADONAI your Redeemer.
  Deu 31:16(cjb) ADONAI said to Moshe, “You are about to sleep with your ancestors. But this people will get up and offer themselves as prostitutes to the foreign gods of the land where they are going. When they are with those gods, they will abandon me and break my covenant which I have made with them.
  Deu 31:17(cjb) Then my anger will flare up, and I will abandon them and hide my face from them.

  LOOK AT THE CONTEXT:-
  Isa 8:14(KJV-1611) And he shal be for a sanctuary; but for a stone of stumbling and for a rocke of offence to both the houses of Israel, for a ginne, and for a snare to the inhabitants of Ierusalem.
  Isa 8:17 I will wait for ADONAI, who is hiding his face from the house of Ya’akov; yes, I will look for him.*[house of Ya’akov=all 12 tribes]

  Zec 14:3 Then ADONAI will go out and fight against those nations, fighting as on a day of battle…>
  Zec 14:4 On that day his feet will stand on the Mount of Olives.
  Zec 14:9 Then ADONAI will be king over the whole world.
  Zec 14:16 Finally, everyone remaining from all the nations that came to attack Yerushalayim will go up every year to worship the king, ADONAI-Tzva’ot, and to keep the festival of Sukkot.

  WHO IS THE REDEEMER/SAVIOR?
  Isa 41:14(cjb) Have no fear, Ya’akov, you worm, you men of Isra’el!’ I will help you,” says ADONAI; “Your redeemer is the Holy One of Isra’el.
  Isa 43:3(cjb) For I am ADONAI, your God, the Holy One of Isra’el, your Savior – I have given Egypt as your ransom..
  Isa 47:4(cjb) Our Redeemer! ADONAI-Tzva’ot is his name, the Holy One of Isra’el!

  Psa 78:40(cjb) How often they rebelled against him in the desert and grieved him in the wastelands!
  Psa 78:41(cjb) Repeatedly they challenged God and pained the Holy One of Isra’el.
  Psa 18:31 “For who is God but ADONAI? Who is a Rock but our God?
  1Co 10:4(cjb) and they all drank the same drink from the Spirit – for they drank from a Spirit-sent Rock which followed them, and that Rock was the Messiah.

  Jer 31:31(cjb) “Here, the days are coming,” says ADONAI, “when I will make a new covenant with the house of Isra’el and with the house of Y’hudah.
  Mat 26:28(cjb) For this is my blood, which ratifies the New Covenant, my blood shed on behalf of many, so that they may have their sins forgiven.

  WHO IS OUR HUSBAND/REDEEMER?
  Isa 54:5(cjb) For your husband is your Maker, ADONAI-Tzva’ot is his name. The Holy One of Isra’el is your Redeemer. He will be called the God of all the earth.

 16. Koos says:

  WOW!! Elkeen van julle het die waarheid beet. Ons het te make met ‘n RUACH. Ons sal HOM nooit kan verklaar nie. YHWH wat sê Hy is ook Israel se verlosser (Y’shua) YHWH wat vlees geword het en Homself kom openbaar het in ‘n liggaam (‘n liggaam het U vir My voorberei) as die Messias Yahshua. Dis die naaste wat ons daaraan gaan kom. Yahshua die Messias ‘n beperkte afskynsel/afbeelding/manifestasie van die Ewige RUACH Elohim!!
  Dis so GROOT, ek raak duislig as ek net probeer dink aan hierdie Wonderbaarlike, Almagtige, Vader, Elohim, Verlosser, Hoë Priester, Advokaat en komende KONING!

 17. John says:

  Koos, jou entoesiasme is opreg en aansteeklik en jy het my nou ook behoorlik in vervoering. Ek wil nie graag afbreuk doen aan wat jy hierbo gesê het nie, maar die nuwe soort “eerlikheid” waarvan ek vroeër gepraat het, wat ek hoop ons almal al hoe meer aan die dag sal lê wanneer ons met die Skrif omgaan, noop my om die volgende te sê: Dis die kerklike formulerings en leerstellinge van die Drie-eenheid (EN NIE DIE SKRIF NIE) wat ons geleer het om te sê: Y’shua is Yahweh wat vlees geword het! Hierdie stelling sal ons nie EEN ENKELE KEER in die Skrif aantref nie. Ek weet daar is ‘n klompie verse wat naby hieraan kom, maar ek is oortuig dat as daar werklik iets so opspraakwekkend en so ingrypend en so ongeëwenaard moes plaasvind soos YAHWEH WAT VLEESLIKE GESTALTE AANNEEM (sonder om dít aan te neem wat Y’shua van homself sê en van Yahweh sê, wat dit onmoontlik maak dat hy Yahweh kan wees), dan sou die Skrif dit ondubbelsinnig vir ons uitgestippel het. Die feite is egter: Daar is nie so ‘n ondubbelsinnige getuienis in die Skrif nie! Nie in Johannes 1:1 nie, ook nie in Heb 10:5 (‘n liggaam het U vir My voorberei) nie en ook nie in ander tekste wat ek al in hierdie verband as sogenaamde “onteenseglike bewyse” teëgekom het nie. Daar is net te veel duidelike en klinklaar getuienis in die Skrif wat op die teendeel dui. Daarom sal ons moet begin kyk na die moontlikheid dat die verse wat BYNA dit sê wat in die Drie-eenheid formules staan, dalk verkeerd geïnterpreteer (of selfs vertaal) word en iets anders sê as wat ons al die jare gedink het.

  • Robert says:

   John, ja, Ek het ook nie geglo dat die Son EN die Maan saam sak nie, maar jy het my EN my vrou EN my ma EN my skoonma EN haar man dit geleer !
   Dit wys jou net hoe gekondisioneer ons deur al die jare is dat die son vir die dag en die maan vir die nag bedoel was/is !
   Ek vra jou om hierdie klankmodule te luister en miskien sal jy ook so n’ belewenis ervaar soos wat my HELE gesin vandag ervaar het…> hier is die skakel/link om vir jou daardie belewenis te gee, dat mens nooit te oud is om te erken, dat [ek] moontlik verkeerd was/is nie..> http://www.waytozion.org/teachings/eddie/Session1.mp3

 18. Robert says:

  Ons praat so maklik van die komende Koninkryk..,

  Wat gaan die bybelse naam van hierdie Koninkryk in Israel wees ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »