Blokraaisels

Hierdie bladsy bevat ‘n reeks interaktiewe Afrikaanse blokraaisels wat op die Skrif gebaseer is. Alle verse wat in die blokraaisels gebruik word, is uit die Afrikaanse vertaling, Woord en Getuienis, geneem. Die tekste en leidrade wat gebruik word, is nie op ‘n sekere siening van die Skrif gebaseer nie, maar hou streng by die letterlike bewoording wat in die Skrif voorkom. Elke blokraaisel is op 3 of 4 hoofstukke van ‘n sekere boek van die Skrif gebaseer en kan direk op die webblad ingevul word. Diegene wat dit só verkies, kan hierdie blokraaisels ook op papier uitdruk. Die hele gesin kan daaraan deelneem. Dit is groot pret en ‘n uitstekende manier om jou kennis van die Skrif te verbeter!

 1. Genesis 1-3
 2. Exodus 1-3
 3. Levitikus 1-4
 4. Numerie 1-4
 5. Deuteronomium 1-3
 6. Joshua 1-4
 7. Rigters 1-3
 8. Rut 1-4
 9. 1 Samuel 1-3
 10. 2 Samuel 1-3
 11. 1 Konings 1-3
 12. 2 Konings 1-3
 13. 1 Kronieke 1-6
 14. 2 Kronieke 1-3
 15. Esra 1-3
 16. Nehemia 1-3
 17. Ester 1-3
QUICK LINKS: