Blokraaisels

Hierdie bladsy bevat ‘n reeks Afrikaanse blokraaisels wat op die Skrif gebaseer is. Ons noem dit “Wegwysers”. Die benaming Wegwyser het hier ‘n dubbele betekenis:

(1) Dit verwys daarna dat die hele Woord van Yahweh vir ons ‘n wegwyser is en dat enige vorm van kennismaking met die tekste wat deel van hierdie Woord vorm, ‘n mens sal help om jou weg deur hierdie lewe te vind.

(2) Dit verwys ook spesifiek na “Woord en Getuienis” (afkorting: WEG) – ‘n Afrikaanse vertaling van die Skrif waarin sekere regstellings aangebring is en by ons (op hierdie bladsy) bestel kan word. Alle verse wat in die Wegwyser blokraaisels gebruik word, is uit Woord en Getuienis geneem. Elke blokraaisel “wys” dus na ‘n vers (of verse) wat in “WEG” gevind kan word. Die tekste wat gebruik word, en hulle leidrade, is nie op ‘n sekere siening van die Skrif gebaseer nie, maar hou streng by die letterlike bewoording van die tekste self.

WEGWYSERS A

Wegwysers A is interaktiewe blokraaisels wat op 3 of 4 hoofstukke van ‘n sekere boek van die Skrif gebaseer is en wat direk op die webblad ingevul kan word. Diegene wat dit só verkies, kan hierdie blokraaisels ook op papier uitdruk. Die hele gesin kan daaraan deelneem. Dit is groot pret en ‘n uitstekende manier om jou kennis van die Skrif te verbeter!

 1. Genesis 1-3
 2. Exodus 1-3
 3. Levitikus 1-4
 4. Numerie 1-4
 5. Deuteronomium 1-3
 6. Joshua 1-4
 7. Rigters 1-3
 8. Rut 1-4
 9. 1 Samuel 1-3
 10. 2 Samuel 1-3
 11. 1 Konings 1-3
 12. 2 Konings 1-3
 13. 1 Kronieke 1-6
 14. 2 Kronieke 1-3
 15. Esra 1-3
 16. Nehemia 1-3

WEGWYSERS B

Hierdie blokraaisels werk op ‘n ander beginsel as Wegwysers A. Sewe van hierdie blokraaisels word saam gegroepeer en in “boeke” geplaas en hierdie boeke kan (gratis) in die PDF formaat hieronder afgelaai word. Elke blokraaisel bevat leidrade om jou te help om die bewoording van slegs een vers uit die Skrif te vind. Om jou te help, kan die antwoord-verse op die laaste bladsy van elke boekie nageslaan word. Ons wil voorstel dat jy die “Multiple pages per sheet” opsie op jou drukker kies en twee bladsye langs mekaar op ‘n A4 bladsy uitdruk. Hou die volgende in gedagte wanneer jy Wegwysers B invul:

 • Woorde wat in ‘n vers herhaal word, kom slegs een keer in die blokraaisel voor.
 • Alle letters word sonder einge deeltekens, kappies of aksentstrepe geskryf.
 • As die woord “‘n” in enige vers voorkom, word dit uitgelaat in die blokraaisel.
 • Die getal in hakies ná elke leidraad toon aan die hoeveelste woord van die sin dit is. As daar meer as een getal is, beteken dit daardie woord kom meer as een keer voor.
 • As jy die blokraaisel voltooi het, rangskik jou woorde volgens die nommers in hakies.
 • Die sinnetjie regs van elke blokraaisel, is ‘n samevatting van die tema van die vers.
 • Raadpleeg die bewoording van elke vers (agter in die boekie) om te sien of jy reg is.

Boek 1 Profete: Esegiël tot Jona
Boek 2 Profete: Miga tot Maleági
Boek 3 Briewe: Kolossense tot Filemon
Boek 4 Torah: Deuteronomium 10 tot 21
Boek 5 Profete: Jesaja 1 tot 8
Boek 6 Evangelies: Matteus 1 tot 7
Boek 7 Torah: Genesis 1 tot 7
Boek 8 Briewe: Romeine 1 tot 7

Blog
Topics
Events
Shop
Torah
Months
Puzzles
Donate

Comments are closed.