HY LEER ONS OM REGOP TE STAAN

alternate text 29:10-13 Julle staan vandag almal voor die aangesig van Yahweh julle Elohiem … sodat Hy jou vandag vir Hom as volk kan bevestig en vir jou ‘n Elohiem kan wees soos Hy jou beloof het. // All of you are standing today before Yahweh your Elohim … so that He may establish you today as a people for Himself, and He Himself be your Elohim, as He had promised to you.

“YOU ARE STANDING” OP DIE INTERNET

You are standing on site where enslaved people were warehoused. (Dink aan sommige van die ongewone plekke waar jy al in jou lewe gestaan het).

When you are standing at the edge of an abyss, jump to fly not to fall (Vanuit ‘n geloofsperspektief sou hierdie ‘n beter opsie wees: When you are standing at the edge of an abyss, keep your eyes on the One who is able to revive you again and bring you up/back from the abyss of the earth – Ps 71:20)

Stand up for what you believe, even if you are standing alone.

Success is not the position where you are standing, but the direction you are going.

Imagine you are standing in a giant toaster. The only area you can move in is above you and to the sides. Next time you feel the heat around you, go to the ones above you and next to you. Don’t be confused into thinking you need to find all the answers by yourself.

As long as you are standing, give a hand to those who have fallen.

How is the view from where you are standing? (Of is jou visie dalk vertroebel omdat jy gekies het om te gaan staan waar die meeste ander mense saamgedrom het en jou uitsig totaal versper?)

If You Are Standing Still, You’re Falling Behind. (Niks is gevaarliker in hierdie lewe as om te stagneer in die geloof nie).

Where you are standing can make big difference in temperature. (Om net die koeltes op te soek, is min of meer dieselfde as om seker te maak dat niks jou uit jou gemaksone kan verdryf nie)

When you stand with Yahweh, there is no need to give up ground, because you are standing strong.

If you don’t stand for something you will fall for anything.

Why fit in when you were born to stand out?

Lighthouses don’t go running all over an island looking for boats to save; they just stand there shining. (Geen maatemmer kan Yahweh se lig binne-in ‘n mens verdof nie).

“YOU ARE STANDING” IN DIE SKRIF

Ps 1:1 Geseënd is die man wat nie wandel in die raad van die afvallige en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie.
Ps 18:33 Hy maak my voete soos die van bokooie en laat my staan op my hoogtes.
Ps 24:3-5 Wie mag klim op die berg van Yahweh? En wie mag staan in sy afgesonderde plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van Yahweh en geregtigheid van die Elohiem van sy verlossing.
Ps 26:2-12 Toets my, Yahweh, en beproef my … u goedertierenheid is voor my oë, en ek wandel in u waarheid … My voet staan op gelyk grond; ek sal Yahweh loof in die vergaderings.
Ps 84:10 Want ‘n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my Elohiem as om te woon in die tente van afvalligheid.
Ps 134:1 Kom loof Yahweh, alle knegte van Yahweh wat snags in die huis van Yahweh staan!
Spr 24:16 Want sewe maal val die regverdige en staan weer op, maar die afvallige struikel in die rampspoed.
Spr 25:6-7 Pronk nie voor die koning nie, en staan nie op die plek van die grotes nie. Want dit is beter dat vir jou gesê word: Kom op hierheen! – as dat jy verneder word voor ‘n edele wat jou oë gesien het.
Jes 60:1 Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die grootheid van Yahweh gaan oor jou op.
Jer 6:16 (NET Bible). (Yahweh) said to his people: You are standing at the crossroads. So consider your path.
Jer 15:19 Daarom, so sê Yahweh: As jy terugkeer, sal Ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan; en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees.
Luk 22:46 En Hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.
1 Kor 10:12 Hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.
1 Kor 16:13 Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.
Efes 6:14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord…

SAMEVATTEND DUS: Staan ver weg van hulle wat Yahweh nie volg nie; Staan op die ongekende hoogtes waar jy Yahweh kan leer ken; Suiwer jou hart en staan in sy afgesonderde plek; Wandel in waarheid en staan op gelyke grond (selfs al probeer die Vyand om die mat onder jou voete uit te ruk!); Staan liewer op die drumpel van Yahweh se huis as in die droomwêreld van hulle wat Hom nie ken nie; Staan op om sy Naam groot te maak, selfs in die nag; Maak nie saak hoeveel keer jy geval het nie, staan weer op; Moenie streef om op plekke te staan waar mense ‘n groot ophef van jou maak nie; Staan só dat jy die volheid van Yahweh se lig kan sien en kan weerkaats; Verstaan wat dit beteken as jy by ‘n kruispad te staan gekom het (die “under” van “understand” beteken nie noodwendig om “onder” iets of iemand te staan nie, dit beteken om deur iets of deur iemand geaffekteer of gelei of beheers te word, soos in “under construction”, “under investigation”, “under stress”, “under control” en “under influence” – as ons sê dat ons Yahweh en sy Woord verstaan, beteken dit dat ons onder die invloed van sy Woord is en dat Hy ons lewe beheer!); Keer terug en staan voor die aangesig van Yahweh as jy van Hom af weg gedwaal het; Staan op en bid as jy geestelik aan die slaap geraak het; Moenie te selfversekerd wees oor wáár en hóé (en selfs óf) jy staan nie; Wys kou karakter deur op te staan vir wat jy glo en maak die gordel van waarheid styf om jou vas, sodat jy in moeilike tye kan bly staan.

“YOU ARE STANDING” IN DEUT 29 (PARASHAH: NITZAVIM)

Die Hebreeuse woord vir “staan” in Deut 29 is “natzaf”. Soms word hierdie woord ook vir ‘n pilaar gebruik. Om te staan, is om sterk en geanker en regop te wees soos ‘n pilaar. Dis die beeld van geloof wat in Jak 1:6-8 geteken word: “Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesweep word … ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë (onbestendig = “a-kata-statos” = “nie besonder sterk op sy bene nie”). Dit is ons grootste strewe as gelowiges: Om altyd staande voor Yahweh te bly: “nitzavim hayom” (staande vandag), nitzavim machar (staande more) en Nitzavim le’olam va’ed (staande vir ewig – le’olam va’ed word gewoonlik vertaal met “vir ewig (en ewig)” maar letterlik beteken dit: “to the distant horizon and again”).

MAY OUR STANDING BEFORE HIM ENABLE US TO UNDERSTAND THE PRINCIPLES OF BEING HIS PEOPLE, TO WITHSTAND THE CONTINUED ONSLAUGHTS OF THE ENEMY, TO STAND TALL IN THIS WORLD, TO TAKE A STAND IF THE TRUTH IS AT STAKE AND TO STAND DOWN WHEN OUR OWN AGENDAS ARE OBSTRUCTIONS, RATHER THAN AIDS IN THE COMING OF HIS KINGDOM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »