Op of langs die troon

WW, George

Waar is Y’shua nou (volgens Openbaring 3:21 en ander verse)? Saam met sy Vader OP die troon of saam met sy Vader BY of LANGS die troon?

KOMMENTAAR

Die voorstelling reg deur die boek van Openbaring (en op ander plekke in die NT) is dat Yahweh OP die troon is en dat Y’shua nou aan sy regterhand is (in die area van die troon – as ons só letterlik daaraan mag dink!). Hierdie troon is die troon wat uitsluitlik vir Yahweh as die Soewereine Heerser van hemel en aarde bedoel is. Die feite is egter dat Yahweh aan Y’shua, sy Seun, ook outoriteit gegee het om te heers en reg te pleeg en besluite te neem wat met die ewige koninkryk te make het (‘n outoriteit waarin selfs die gelowiges, ná die opstanding ‘n aandeel sal ontvang!). In hierdie sin sou ‘n mens dus (in ‘n figuurlike sin) ook van Y’shua se troon sou kon praat. Maar wanneer daar in die NT verwys na die EEN wat OP (Grieks “epi”) DIE TROON is, dan is dit Yahweh, die Vader. In Opb 3:21 wat jy aangehaal het, word die woord “epi” egter nie gebruik nie, maar wel die woord “en” (wat met “in”, “voor”, “by”, “naby”, “onder” of “in die omgewing van” vertaal kan word) en daarom is hierdie vers nie in stryd met wat op talle ander plekke in die NT duidelik gesê word nie: Yahweh is die EEN wat (selfs tot heel aan die einde) OP sy troon sal wees, terwyl Y’shua die Een is wat voor of by die troon is en die outoriteitsposisie inneem wat sy Vader aan Hom gegee het!