Wie mag doop?

JJV, Bloemfontein

Indien die hoof van ‘n huis gedoop is, mag daardie person sy vrou & kinders doop?

Kommentaar

Ek sien nie enige iets in die Skrif wat jou as hoof van die huis (en gelowige volgeling van die Messias) diskwalifiseer om die res van jou huis te doop nie. My raad sou wees om kinders eerder ‘n bietjie later as te vroeg te doop en seker te maak dat hulle weet waaroor dit gaan en wat die implikasies daarvan is om in die Messias se Naam gedoop te wees.