Wie is Israel?

GR, Suid-Kaap

In jou boodskap ‘n ruk gelede oor Israel en Ons, het jy gesê dat ons, as gelowiges hier in Suid Afrika, onsself nie “Israel” kan noem nie. Waarom nie?

KOMMENTAAR

Ek stem heelhartig met jou saam dat ons in ons binnekant (onwillekeurig!) ‘n aangetrokkenheid tot Israel en sy geskiedenis het – en veral ‘n aangetrokkenheid tot die Een wat Hom aan Israel as die enigste Elohiem van hemel en aarde, en as die enigste ware verlosser, openbaar het.

Ek stem saam dat Yahweh vir ons, wat voorheen totale buitestaanders was, laat deel kry het aan die voorregte wat Hy eers net aan sy eie volk meegedeel en belowe het – ja, selfs sê dat ons nou sy huisgenote geword het en ‘n naam ontvang het wat beter as seuns en dogters is. En omdat dit gebeur het, ervaar ons in ons binnekant dat ons deel is van sy uitgebreide volk en sy mense en dat Hy ook ONS Elohiem en ONS Vader is (want soos Paulus duidelik aan die Romeine geskryf het: Elohiem is nie net die Elohiem van die Yehudiem nie!).

Dit is ook hierdie waarheid wat ek destyds met die boodskap oor Israel en Ons, probeer oordra het. Maar soos wat ek deurlopend in elke boodskap probeer doen, het ek gepleit daarvoor dat ons in hierdie verband nie méér moet sê as wat die Skrif sê nie en liewer moet wegdoen met enige manier van praat en dink, wat nie ooreenstem met die Skrif se manier van praat en dink nie.

En in die Skrif sien ek nie dat iemand uit die nie-Joodse nasies wat by Yahweh aangesluit het en in Y’shua as die Messias glo, ophou om ‘n Griek of ‘n Duitser of ‘n Suid Afrikaner te wees en nou ‘n Yehudi of ‘n Israeliet geword het nie. Ons is nie Yehudiem of Jode van geloofsoortuiging nie en ons is nie Israeliete in die etniese sin van die woord nie. Ons bly Suid-Afrikaners. Maar Yahweh het in die verbond wat Hy met Israel aangegaan het, plek gemaak vir my as Suid Afrikaner en daarin sien ek die vervulling van die belofte aan Avraham dat Yahweh sy (Avraham se) nageslag tot ‘n seën vir al die nasies van die aarde sou maak. In die konteks van hierdie spesifieke belofte is ek nie deel van Abraham se nageslag nie – ek is deel van die nasies wat ‘n seën uit Avraham se nageslag (en veral Avraham se Saad, met ‘n hoofletter!) ontvang het.

Ek dink in wese stem ek en jy honderd persent saam oor die GROOT verandering wat Yahweh in ons lewens, deur sy Seun tot stand gebring het. Maar persoonlik kan ek nie met vrymoedigheid sê dat ek ‘n Israeliet is nie, want as ek na elkeen van die 76 verse in die Nuwe Testament kyk waar die woord Israel (of Israeliet) gebruik word, dan verwys dit na die etniese volk van Israel – nie na mense soos ek, wat uit ‘n nie-Joodse nasie tot geloof in Y’shua gekom het nie. Ek noem hier net die Nuwe Testament, want in die boeke wat vóór die koms van Y’shua geskryf is, word die woord Israel uitsluitlik net vir een volk gebruik.

Ek glo hierdie verduideliking sal vir jou begrip gee van wat die agtergrond is van daardie boodskap destyds oor die verhouding tussen Israel en ons.

Mag ons getroue Vader vir ons altwee, en vir elkeen wat Hom graag wil behaag, wysheid gee om getroue volgelinge van sy Seun te wees!