Weer ‘n kerk?

RH, Phalaborwa

Ons is 2 gesinne hier in Phalaborwa wat heeltemal die “kerk” verlaat het en aan die “tzit – tzit” van jode vashou [Kanada en Amerika] en hulle leiding na die “Joodse YHVH” volg.

Ek het jul webtuiste bestudeer en vind dit baie interesant dat julle toe maar weer ‘n “kerk” gestig het? Of verbeel ek my?

Voel julle nie ook dat daar ‘n baie SPESIFIEKE rede is dat so baie mense nou die “kerk” begin verlaat nie?

Ek en my vroutjie het na 6 jaar se studie die werklike rede uitgevind waarom ons die “kerk” verlaat het en vind die antwoord in die volgende vers in Yeshua se eie woorde (Mat 15:24 AOV) Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.

Toe vind ons verder uit dat mens jouself moet “doop”. Dit klink seker snaaks ne? Heel anners as wat ons in die “kerk” geleer is.

En besluit ons toe om deel te word van Yeshua se verlore skape deur om tot YHVH te bid en te
vra om ons soos Rut toe te laat tot Sy kudde.
Toe begin ons om Sabbat op die regte tyd te rus.
Toe begin ons om YHVH se feesdae te studeer en te volg.

Toe vind on suit dat YHVH in veel meer as net die drie enigheid Homself openbaar ! Dis verskriklik hoe ons BELIEG is in die “kerk”[Diana se temple]

Ons wil bitter graag met ander [YHVH vreesendes] kommunikeer indien julle ons wil help.

Kommentaar

Ek was voorheen vir 11 jaar nóú betrokke by die kerk – met die volle besef van waaroor die kerk gaan, hoe dit funksioneer en watter impak dit op mense se lewens het. Ek verseker julle dat ons ons rug totaal en al op daardie bedeling gedraai het en beslis nie weer ‘n “kerk gestig” het nie! Die feit dat ons (buiten ons breër skakeling met gelowiges regoor S.A.) ook ‘n plaaslike gemeente-opset het waarin gelowiges in die Messias gereeld bymekaar kom en medeverantwoordelikheid vir mekaar aanvaar en saam soek om Yahweh in gees en in waarheid te aanbid en die vergete waarhede van sy Woord weer in ere te herstel, maak nie van ons ‘n kerk nie – dit bring ons in lyn met die patroon wat in die Skrif neergelê word en is ‘n geweldige bron van seën en bemoediging vir hulle wat daarby betrokke is.

Ons stem natuurlik met julle saam dat Yahweh een volk vir Homself uitgekies het en nog glad nie klaar is met hulle nie – dat ons (wat nie van nature Jode is nie) die voorreg en seën ontvang om as wilde lote op die mak (oorspronklike) olyfboom ingeënt te word. Ons is egter terdee bewus daarvan dat hierdie oorspronklike olyfboom (Israel, soos Yahweh dit sien) nie eers naastenby dieselfde is as dit wat vandag as die “Jode” of “Judaïsme” bekendstaan nie. Net soos die Christendom het die Jode ook deur die eeue ‘n hele klomp stertjies by die suiwer waarheid van die Woord aangelas en die waarheid daarvan vertroebel deur subtiele veranderinge aan te bring. Dus probeer ons nie by Judaïsme kers opsteek om by die waarheid uit te kom nie – ons kyk na die Skrif (Voor-Messiaanse én Messiaanse Geskrifte) en probeer ons eie lewe en geloof in lyn te bring dáármee. Anders bevind ons onsself kort voor lank in dieselfde bootjie as tevore – ‘n bootjie wat heeltemal van koers af vaar omdat hy ‘n godsdienstige stelsel as sy kompas gebruik en nie die Woord van Yahweh nie.

Hoop hierdie paar woorde gee so bietjie meer perspektief oor wie en wat ons is. Ons sal graag verder met julle wil kommunikeer, as julle wil.