Watter Messiaanse Groep?

KL, Gauteng

Voorwaar ‘n SHALOM vir my toe ek u webwerf ontdek! Kan U asb vir my ‘n verduideliking gee oor kaballah en numerology. Ek erken die Name, Shabbat, onderhou die Torah en vier nie die wereldse FEESTE nie! Het by ander ‘Messiaanse’ groepe gefellowship op Shabbat maar daar is ‘iets’ wat my onrustig ‘maak’. Ek wil nie Hebreeus leer nie. Ek het die pad van ‘vader cloete’ geloop om by die waarheid te kom en ek dink ek is nou ‘daar’ …

Kommetaar:

Ek is deeglik bewus daarvan dat alle groepe wat as “Messiaans” bekendstaan, nie noodwendig dieselfde pad stap nie en daarom ook nie noodwendig klem lê op die “regte” dinge nie – dit is heel moontlik as gevolg hiervan dat iemand wat eenvoudig die Woord wil volg, by sommiges onrustig en ontuis voel (en uiteindelik gedwing word om die rondte van vader cloete te loop!). Ons het dieselfde ervaring al dikwels in die verlede gehad en moet voortdurend ontsettend waaksaam wees wanneer ons met nuwe groepe en denkrigtings in aanraking kom. Ek glo dat hulle wat op Yahweh en sy Woord alleen bly fokus, sal deur sy Gees gelei word om in hierdie opsig hulle pad te vind.

Die Kaballah en die (dikwels oordrewe klem op) numerologie wat mens soms in hierdie geledere aantref, is ‘n onderwerp waaroor ek geen groot kenner is nie, maar ek het tog ‘n gedagte of twee hieroor wat ek graag wil deel. Daar is ‘n tendens by sommige Messiaanse groepe om baie sterk te steun op die Joodse manier van doen wanneer dit kom by die inrigting van hulle byeenkomste en die keuse van hulle studiemateriaal. Miskien voel sommiges dat ‘n mens (ter wille van jou eie behoud) in jou aanbidding nie buite die “grenslyne” van die bestaande, groot godsdienste moet beweeg nie – as die christendom nie die oplossing was nie, dan moet jy dit by die Judaisme gaan soek!! Niks is verder van die waarheid (en gevaarliker) as so ‘n siening nie. Net so min as wat die christendom geslaag het daarin om die waarheid van Yahweh se Woord ongeskonde te bewaar, net so min het Judaisme (en elke ander hoofstroom godsdiens waarvan ek weet) daarin geslaag. Ons moet in die Woord (alleen) gaan kers opsteek as ons werklik begeer om na Yahweh terug te keer en die waarheid wat vrymaak, te herontdek. Kaballah is ‘n vertakking van Judaisme (wat op sy beurt ook weer verskillende vertakkinge het – sommiges meer “aanvaarbaar”, ander minder aanvaarbaar) maar in die geheel gesien sal ek my nie te veel daaraan steur nie. Getalle en nommers het (binne perke) sekere betekenis in die Skrif, maar ons het verseker nie die “wysheid” van Kaballah nodig om dit te verstaan nie.