Watter Gemeente?

JB, Heidelberg

Soos geskrywe is op julle webblad, het ek ook tot ander insigte gekom en probeer ‘n lokale gemeente opspoor in Gauteng. Ons woon in Heidelberg ongeveer 45km vanaf Johannesburg. Dalk kan julle help.

Kommentaar

Dankie vir jou briefie. Ons het talle soortgelyke briewe oor die afgelope

klompie maande ontvang en ek wens daar was ‘n groep waarvan ek geweet het

waarby jy met vrymoedigheid kan inskakel. Die waarheid is egter dat daar op
meeste plekke in Suid Afrika (en elders in die wêreld) slegs enkele

gelowiges is wat die keuse gemaak het om terug te keer na ‘n lewenswandel en

belydenis waarin die Vader op sy eie voorwaardes gedien en aanbid word. My

voorstel is dat jy hierdie oortuiging wat in jou hart posgevat het met persone deel wat sterk op jou hart lê en dat julle self met ‘n gereelde byeenkoms begin sodra daar twee of drie is wat ook so ‘n begeerte het. Sommige van die vroeë “gemeentes” waarvan ons in die Skrif lees, was ook baie klein en het in gewone huise bymekaar gekom. Ons sal enige tyd help met materiaal. Ons maak ook CD’s van ons Shabbat dienste wat ons vir julle kan aanstuur. Verder het ons ‘n Afrikaanse vertaling van die Skrif (in A4

ringbind formaat) waarin die name van die Vader en die Seun herstel is en ander korreksies aangebring is. Jy weet seker ook van “The Scriptures” wat by Qodesh Publishers beskikbaar is.

Baie seën – mag Yahweh self die pad vorentoe vir julle uitwys! Laat hoor gerus weer van jou.